Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Biografie Harcerskie

7 lipca 1939 roku w Lublińcu w rodzinie Jana i Anny Pietrek - urodził się Henryk Pietrek. Swoją edukację zaczął w Szkole Podstawowej nr 2 w Lublińcu, tam wstąpił do gromady zuchowej. Kolejny etap to Zespół Szkół w Koźlu. Po ukończeniu, którego odbywał praktykę w Lentex, pracował także w lublinieckim sądzie.

W okresie gdy Komendantem Organizacji Harcerskiej w Lublińcu był druh Roman Bieniek - był członkiem tej organizacji. Uczestniczył w obozach w Rycerce Dolnej i Pewli Ślemieńskiej, których organizatorem było OH wraz z Kuratorium Oświaty, a komendantem druh Marian Ożarowski.

12rycerka1954128
Obóz w Rycerce Dolnej w 1954r, którego uczestnikiem był Henryk Pietrek

W 1957, gdy nastąpiła reaktywacja ZHP wstąpił do związku i złożył przyrzeczenie harcerskie, a rok później został drużynowym II Drużyny Męskiej im. Józefa Kowola działającej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lublińcu.

henrykpietrek20202ws
Książeczka harcerska druha Henryka Pietrka (z błędną datą urodzenia)

21 listopada 1958r. złożył zobowiązanie i został przyjęty w poczet instruktorów Hufca Lubliniec. W latach 1958-59 odbywał służbę wojskową. Po powrocie do Lublińca nadal aktywnie uczestniczył w życiu Hufca.

pietrek2020now
Druh Henryk Pietrek na obozie w Borowej - 1961r.
stoi pierwszy od prawej strony

W 1963r. został włączony do pracy w Komendzie Hufca, zaś kilka lat później - ówczesny Komendant – druh Marian Ożarowski powołał go na swojego zastępcę. Do 1969 roku wspólnie organizowali obozy zimowe, letnie i wędrowne, a także kierowali Hufcem Lubliniec.

henrykpietrek20202ws2
Książeczka instruktorska druha Henryka Pietrka

W 1963r. druhowi pwd. Henrykowi Pietrkowi powierzono kierownictwo Sztabu Chorągwianego Nieobozowego Lata, zaś w 1969r. kierownictwo Sztabu Chorągwianego "Rodło".

W 1966r. druh Henryk był komendantem obozu Lata Wiejskich Drużyn w Kokotku.

12obozw1966kokotek34
Na pierwszym planie po lewej stronie, druh Henryk Pietrek, komendant obozu

W 1967r. druh Henryk Pietrek pełnił funkcję komendanta zgrupowania podczas obozu harcerskiego i kursu drużynowych, który odbył się w ramach akcji "Zamonit" w Juliance.

12jul4
Kadra obozu w Juliance w 1967r.:
stoją od lewej Juliusz Kula, Henryk Pietrek, Andrzej Dąbek

Tego samego lata - 1967r. z inicjatywy druha Mariana Ożarowskiego przy wsparciu druha Zenona Zbączyniaka oraz Józefa Saboka - Sekretarza Powiatowego, Henryk Pietrek wraz z wymienionymi rozpoczął budowę Harcerskiej Stanicy w Kokotku.

PICT0021
Budowniczowie Ośrodka ZHP w Kokotku:
Henryk Pietrek, Marian Ożarowski i Zenon Zbączyniak

pietrek2020gtgtr
Druh Henryk Pietrek - siedzi pierwszy po prawej - Kokotek 1967r.

zietekpietrek20202sa56
Druh Henryk Pietrek wraz z druhem Juliuszem Kulą - przy bramie
budującej się Stanicy Harcerskiej w Kokotku

W 1964r. otrzymał stopień podharcmistrza, zaś w 1967r. stopień harcmistrza. 1 lipca 1976r. został mu nadany - honorowy tytuł harcmistrza Polski Ludowej.

12kokotek1968oboz23
Druh Henryk Pietrek - podczas obozu harcerskiego w Kokotku w 1968r.

12koktek1969ko46
Druh Henryk Pietrek przyjmuje na Stanicy w Kokotku - Edwarda Gierka, 1969r.

zietekpietrek20202s
Druh Henryk Pietrek oprowadzający po budującej się Stanicy Harcerskiej
- wojewodę śląskiego Jerzego Ziętka

2 lutego 1969 roku druh Henryk Pietrek został wybrany Komendantem Hufca Lubliniec, którą to funkcję piastował do roku 1992. Tym samym druh Henryk był najdłużej pełniącym tą funkcję w historii Hufca.

12dniharcerzykatowice2017
Komendant Hufca Lubliniec, druh Henryk Pietrek, na czele reprezentacji Hufca,
podczas Harcerskich Dni Katowic w 1969r.

12sloneczni1974dzien234a
Akcja "Po prostu Serce" na terenie OH w Kokotku w 1974r.
druh komendant hm Henryk Pietrek - idzie pierwszy po lewej

W 1969r. odznaczony został Odznaką Ofensywy Zuchowej, rok później Krzyżem za Zasługi dla ZHP, a w 1984r. otrzymał Złoty Krzyż za Zasługi dla ZHP. 

proadka2017tgyhac
Powitanie druha komendanta Henryka Pietrka,
na obozie w Prądówce w 1974r.

Przez wiele lat druh Henryk Pietrek pełnił funkcję komendanta obozów harcerskich w Ośrodku Harcerskim Hufca Lubliniec w Kokotku.

pietrekoboz1982
Obóz harcerski w Kokotku w 1982r. - druh Pietrek stoi pierwszy po lewej

zietekpietrek20202sa
Druh Henryk Pietrek  - w towarzystwie pionierów z NRD
na Ośrodku Harcerskim w Kokotku

W latach 1975-1991 druh hm Henryk Pietrek był członkiem Rady Chorągwi Częstochowskiej, zaś w latach 1985-1989 - był członkiem Rady Naczelnej ZHP.

pietrekzlot1986r
Zlot Instruktorów Hufca Lubliniec w 1987r.
na środku - komendant hm Henryk Pietrek

pietrekzlot1986r2
Ośrodek harcerski w Kokotku w 1987r., po lewej druh komendant - Henryk Pietrek,
obok stoi druh Karol Wenger, druh Janusz Widera, oraz druh Roman Krupski

pietrek2020gt65y5
Druh komendant hm Henryk Pietrek (drugi po lewej)
- oprowadza po rozbudowującym się Ośrodku Harcerskim w Kokotku
Naczelnika ZHP - hm. Ryszarda Wosińskiego (pierwszy po prawej)

Tak druha Henryka wspomina druh Krzysztof Zbączyniak: "Z druhem Henrykiem miałem kontakt od najmłodszych lat. Mieszkaliśmy prawie na jednej ulicy. Ja na Ogrodowej, on w budynku na skrzyżowaniu Ogrodowej i Mickiewicza. Podczas obozu w Juliance, który odbył się w 1958r. zostałem przyjęty do zastępu prowadzonego przez druha Henryka. Członkami zastępu byli o wiele lat starsi odemnie harcerze, jednak czułem się wśród nich dobrze. To druh Pietrek przygotował mnie - podczas tego obozu do biegu harcerskiego, który pomyślnie zaliczyłem. Pamiętam, że spaliśmy w dużym dwumasztowym namiocie.

W kolejnych latach wspólnie uczestniczyliśmy w obozach, a także przy budowie Stanicy Harcerskiej w Kokotku. Kiedy ukończyłem studia w rozmowie z druhem Heńkiem wyraziłem chęć większej aktywności w pracy Hufca. Zostałem powołany na kwatermistrza i członka Komitetu Rozbudowy Ośrodka.

komendanci20202a
Jubileusz 30 lecia Ośrodka Harcerskiego w Kokotku w 1997r.
w pierwszym szeregu stoi pięciu powojennych komendantów Hufca Lubliniec,
druh komendant Henryk Pietrek - stoi drugi od prawej

Druha Heńka wspominam jako wielkiego "pedanta" (w dobrym tego słowa znaczeniu). Zawsze elegancko ubranego, taktownego i obdarzonego mirem wodza. Podczas rajdu rowerowego po ziemi Kieleckiej  - pamiętam jak dh. Heniek wyposażony był w elegancką kolarkę, białe spodenki i jasną koszulkę, która niestety w drodze na odcinku Lubliniec-Częstochowa, gdy spotkała nas ulewa, zrobiła się w czarne od błota paski. Druh Henryk darzył wielką przyjaźnią druha Juliusza Kulę (przedwcześnie zmarłego kwatermistrza Hufca).

zietekpietrek20202saywe
Jubileusz 45-lecia Ośrodka Harcerskiego w Kokotku,
druh Henryk Pietrek stoi drugi od prawej strony

Był świetnym organizatorem. Jako komendant Hufca - potrafił wokół siebie skupić wspaniałą kadrę, która była w stanie obsłużyć prawie 400 osób podczas letniego wypoczynku na Ośrodku w Kokotku. Pamiętam, że ma kaligraficzne pismo i rzetelność w opisywaniu faktów. Wiem, że był bardzo lubiany w Chorągwi Katowickiej, a później Częstochowskiej"

Druh Henryk Pietrek odszedł na wieczną wartę 15 lipca 2021r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Lublińcu.

pietrek2021smierc

Na podstawie:
Wspomnienia - druh Henryk Pietrek
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec
Wspomnienie - druh Krzysztof Zbączyniak