Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

enfrdeitptrues

Świadkowie Historii

Kazimiera Marxen

Kazimiera Maria Marxen urodziła się 29 kwietnia 1896r. w Mielnicy Podolskiej (powiat Borszczów, w okolicy Kamieńca Podolskiego) w domu Adama Kraussa i Marii Kazimiery (z domu Baranowską). Ojciec Kazimiery - Adam, podobnie jak i jego ojciec był lekarzem. Państwo Krauss posiadali jeszcze dwójkę dzieci - Adama i Jadwigę.

Kazimiera ukończyła 8 klas Gimnazjum Realnego w Kołomyji i od marca 1914r. rozpoczęła pracę w szpitalu w Dolinie jako pielęgniarka. Od 1915 do 1917r. pracuje w Wojskowym Szpitalu Rezerwowym nr 1 w Krakowie, gdzie w 1917r. rozpoczyna studia medyczne na Uniwersytecie Jagielońskim. Po roku zostaje przeniesiona do pracy we Lwowie, gdzie kontunuuje studia na Uniwersytecie Jana Kazimierza.

W 1919r. zawiera ślub z Janem Marxenem w Krakowie.

parentsewa2019
Kazimiera (Krauss)Marxen z mężem inż. Janem Marxenem

Podczas wojny polsko-bolszewickiej udziela się jako ochotniczka i pełni służbę medyczną w Szpitalu Wojskowym nr 8 w Krakowie.

szpitalpolowy2019
Dr Kazimiera Marxen w szpitalu polowym

Studia medyczne kończy we Lwowie w 1925r. i podejmuje pracę na oddziale neurologicznym w Klinice Neurologiczno-Psychiatrycznej Uniwersytetu Jagielońskiego. Już w grudniu tego roku przeprowadza się do Lublińca, by podjąć pracę w Zakładzie dla Umysłowo Chorych (późniejszy Śląski Zakład Psychiatryczny), najpierw jako asystent, następnie jako sanitariusz, a od 1934r. ordynator stały.

marxensekondariusz 

Od 1926r. Kazimiera Marxen z inicjatywy Janiny Cyranowej prowadziła w Lublińcu Poradnię dla Matki i Dziecka w Lublińcu. Pracę tą do 1934r. wykonywała bezpłatnie. W ramach Poradni organizowano między innymi dożywianie dzieci i "akcję mleczną". Dr Marxen była także lekarzem szkolnym, a od 1935r. lekarzem Gimnazjum im. Adama Mickiewicza. Dodatkowo od 1927r. bezpłatnie świadczyła na rzecz pacjentów Zakładu  pomoc stomatologiczną. Była także lekarzem sądowym.

W sierpniu, na krótko po powołaniu dr. Cyrana do służby wojskowej, do wybuchu wojny - kieruje Zakładem. W październiku 1939r. wraz z córkami zostaje aresztowana i wywieziona przez Niemców do obozu koncentracyjnego w Dobrzycy, skąd podczas transportu udaje im się zbiec i dostać do Krakowa, gdzie przez całą wojnę jest zatrudniona jako lekarz Opieki Społecznej i Ubezpieczalni.

8 marca 1945r wraca do Lublińca i podejmuje ponownie pracę w Śląskim Zakładzie Psychiatrycznym.

szpitalmec2019rfrfr
Czerwony blok żeński - Śląskiego Zakładu Psychiatrycznego

Znów rzuca się w wir pracy. Prowadzi Przychodnię Stomatologiczną, pełni dyżury w Pogotowiu Ratunkowym, Pracuje w Zakładzie dla Głuchych, oraz jako lekarz rejonowy w Lublińcu i Tarnowskich Górach. Jest biegłym sądowym.

kmarxen
Dr Kazimiera Marxen przyjmuje pacjentkę

Od 1952 do 1953r. pełni funkcję ordynatora Zakładu Leczniczo-Wychowawczego w Koszęcinie, który mieścił się w koszęcińskim pałacu.

palackoszenic1957rr
Pałac w Koszęcinie w 1957r, gdzie w latach 50-tych mieścił się 
Zakład Leczniczo-Wychowawczy

Byłą osobą głęboko religijną i pobożną. Uważała swój zawód jako posłannictwo. W opinii przełożonych była osobą: sumienną, z nadzwyczają znajomością i sprawnością podczas wykonywanych zabiegów, dokładną ale i też delikantną.

W 1949r. wspólnie z dr. Hipolitem Latyńskim ogłosiła w Roczniku Psychiatrycznym dane poświadczające nieludzkie eksperymenty, które na dzieciach na odziale B w Klinice Dziecięcej w Zakładzie Psychiatrycznym  w czasie II wojny światowej prowadził dr Ernest Buchalik i Dr. Elisabeth Hecker, w wyniku których wg. opublikowanych przez dr. Marxen danych -  śmierć poniosło 221 dzieci.

cemantzradzeci2019dd
Cmentarz Śląskiego Zakładu Psychiatrycznego
miejsce upamiętnienia śmierci dzieci zamordowanych przez dr Buchalika
obecnie zarządzany przez miasto

W styczniu 1972r. dr Kazimiera Marxen przeszła na emeryturę i wyjechała do Warszawy.

kmw
Dr. Kazimiera Marxen

Tam przez sieden lat mieszkała w Domu Zasłużonego Pracownika Ślużby Zdrowia. Jednak nie czuła się tam dobrze. W 1978r. rodzina biorąc pod uwagę jej sentyment do Lublińca umieściła ją w SP ZOZ-ie. Zmarła wśród pacjentów  - 24 września 1981r.

marxengrob2019aa
Grób dr Marxen na lublinieckim cmentarzu parafialnym

Dr Marxen za swoją służbę i pracę została odzaczona między innymi: Medalem Patriae Humanitatis (1914r), Srebrnym Krzyżem za pracę społeczną (1936r), Złoty Krzyż Zasługi oraz Odznakę za wzorową służbę (1957r), Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski (1967r).

medal1medal2
Medal Patriae Humanitatis

Na podstawie:
Setna Rocznica urodzin Kazimiery Marii Marxen doktora wszechnauk lekarskich - Zygmunt Podbielski, Szkice Lublinieckie nr 4, 1997r.
Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychcznie Chorych w Lublińcu 1984-1969

Zdjęcia:
http://spotkaniawarsztatowe.pl
Archiwum Hufca Lubliniec
FotoPolska