Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

enfrdeitptrues

Świadkowie Historii

Opiekunowie drużyn

Alfred Jesionowski urodził się 27 stycznia 1902 roku w Mogilnie w Poznańskiem. W 1920r. ukończył ukończył Gimnazjum Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

gimnazjuminowroclaw202a
Gimnazjum w Inowrocławiu, w którym uczył się Alfred Jesionowski
Zdjęcie z roku 1908

Studiował romanistykę i germanistykę na Uniwersytecie Poznańskim, należał do Akademickiego Towarzystwa „Surma”, która to była organizacją ideowo-wychowawczą dbającą o rozwój intelektualny, duchowy, fizyczny i towarzyski swoich członków. Szczególnym rodzajem działalności Surmy było kultywowanie wielkopolskich tradycji śpiewaczych

Po zakończeniu studiów, od 1925r pracował w Państwowym Gimnazjum Męskim im. Adama Mickiewicza (w 1925r. Wyższa Szkoła Miasta Lublińca).

jesionowskislub202
Ślubowanie nauczyciela w 1926r. w Lublińcu,
które składał Alfred Jesionowski

Uczył tam języka niemieckiego i francuskiego(studia zakończył w 1928r).

areckigimnazjum2019rfrftr
Alfred Jesionowski - siedzi czwarty od lewej,
wśród pierwszych maturzystów wraz z gronem profesorskim,
sala gimnastyczna, 1930 rok.

Był także opiekunem I Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki działającej przy szkole.

12zdjecia1rft
I Męska Drużyna Harcerska im. Tadeusza Kościuszki
szósty od lewej stoi - Alfred Jesionowski

W latach 1932-1933 pełnił funkcję kierownikia Pierwszej Śląskiej Bursy Gimnazjalnej im. ks. Konstantego Damrota w Lublińcu.

bursagimnazj2016

W 1931r. został wiceprezesem Polskiego Koła Neofililogów na Śląsku. W tym czasie pełnił także funkcję prezesa, a następnie wiceprezesa zarządu powiatowego Związku Obrony Kresów Zachodnich w Lublińcu.

W roku 1933r Alfred Jesionowski przeprowadził sie do Pszczyny i uczył w tamtejszym Państwowym Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego nr 873. Ostatni rok przed wybuchem wojny spędził pracował w gimnazjum w Mysłowicach.

bxchr202133
Budynek Gimnazjum w Pszczynie, w którym uczył Alfred Jesionowski

Często głos profesora można było usłyszeć na falach radiowych Polskiego Radia Katowice.

alfredjesionowski11934

Jego pasję pedagogiczną stanowiła glottodydaktyka, interesował się zwłaszcza rolą korespondencji międzynarodowej rówieśników jako narzędzia nauki języków. Uczestniczył aktywnie w życiu literackim i kulturalnym Śląska. Komentował twórczość pisarzy tego obszaru, starał się o uznanie wartości literatury regionalnej.

gimnazjuminowroclaw202aa

Uprawiał krytykę literacką (współpracował z poznańską „Kulturą”, był stałym recenzentem „Roju”, a od 1937 publikował w „Prosto z Mostu”) i prowadził badania porównawcze. Przedmiot jego dociekań stanowiły relacje polsko-niemieckie, których owocem stały się takie prace, jak "Problem polski na Śląsku w świetle nowszej beletrystyki niemieckiej" (Katowice 1938) lub "Motywy polskie we współczesnej beletrystyce niemieckiej" („Komunikaty Instytutu Śląskiego”, Katowice 1936r.).

alfredjesionowski11934a

Bibliografia publikacji Jesionowskiego obejmuje około 500 pozycji. W 1939 roku krytyk został odznaczony Srebrnym Wawrzynem Polskiej Akademii Literatury. Przyjaźnił się z Gustawem Morcinkiem.

 alfredjesionowski1

W listopadzie 1939 r. opuścił Mysłowice i zamieszkał w Krakowie przy ul. Zamkowej 13 na Dębnikach. Utrzymywał się tam ze sprzedaży swego księgozbioru, dawał korepetycje z niemieckiego i współpracował ze śląskimi nauczycielami. Był zatrudniony także jako tłumacz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jego aktywność oraz zaangażowanie zyskały mu miano „Małego Instytutu Śląskiego”. Czytał oraz recenzował książki i pisma wysyłane z delegatury na Śląsk, odbywał konferencje i zwoływał odprawy z gronem współpracowników, ze służbą kurierską, organizował przerzuty książek na Górny Śląsk.

jesionowskialfred2020
Alfred Jesionowski

Był zaangażowanym żołnierzem podziemia. Pod pseudonimem „Szymon” (kryptonim "310") służył w Śląskim Biurze Szkolnym Sekcji Zachodniej Departamentu Informacji i Propagandy Delegatury Rządu (był referentem terenowym). Między innymi, ze względu na doskonałą znajomość niemieckiego, działał w tzw. akcji N, polegającej na przygotowywaniu antyhitlerowskich materiałów propagandowych, przeznaczonych dla Niemców i mających sprawiać wrażenie, że pochodzą z niemieckiego ruchu oporu. Był także szefem propagandy. Na skutek niewyjaśnionej „wsypy” w oświęcimskiej komórce podziemia, z którą utrzymywał kontakty, wraz z sekretarką Danutą Gruszkowską ("Barbara) oraz łącznikiem Adamem Niezabitowskim ("Hanyś") został aresztowany 1 marca 1944 roku. Z więzienia przy ul. Montelupich w Krakowie przewieziono go do Katowic, skąd po uciążliwym śledztwie został skierowany do Breslau-Fünfteichen (Miłoszyce), filii obozu Gross-Rosen (Rogoźnica). Jesionowski zginął prawdopodobnie w styczniu 1945 roku podczas ewakuacji obozu (znanej jako „marsz śmierci”).

wymarsz d
Obraz Józefa Łapińskiego - ukazujący pieszą ewakuację więźniów
obozu koncentracyjnego
Gross-Rosen w styczniu 1945r

Na podstawie:
"O Alfredzie Jesionowskim" - Olga Płaszczewska dr hab.
http://www.dws-xip.pl
Barbara Pytlos - Książka naiwna”..., czyli o warsztacie pracy Alfreda Jesionowskiego
Internetowy Polski Słownik Biograficzny
Polska Zachodnia - 1931r. nr 304
Katolik Polski, 1931, R. 7, nr 249
Szkolnictwo w województwie śląskiem - Józef Prażmowski, 1936r
"Lata krecie i orłowe" - Zbigniew Bednorz
"Taki to mroczny czas...." - Krystyna Heska-Kwaśniewicz

Zdjęcie:
FotoPolska
Archiwum ZHP Lubliniec
Muzeum Internetowe ZS nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu
http://de.gross-rosen.eu
Archiwum Państwowe w Katowicach