Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

enfrdeitptrues

Świadkowie Historii

facebook_page_plugin

Historia Hufca Lubliniec

Stanisław Wojciechowski

Stanisław Wojciechowski, urodził się 25 kwietnia 1909r. w Śmiglu (okolice Leszna) jego tata Alojzy Wojciechowski (1864-1935) był organistą w miejscowym kościele,  także współzałożycielem i dyrygentem Towarzystwa Śpiewaków Polskich „Harmonia” w Śmiglu. Stanisław Wojciechowski  ukończył Wyższą Szkołę dla Chłopców i Dziewcząt w Śmiglu, przekształconą później w Szkołę Wydziałową, gdzie rozpoczął swoją przygodę w harcerstwem.

12woj3
Drużyny Harcerskie ze Śmigla (rok 1928)

Naukę kontynuował w Państwowym Męskim Seminarium Nauczycielskim w Lesznie, gdzie wstąpił do działającej przy nim II MDH im. Juliusza Słowackiego, której w 1927r. został drużynowym.

lesznoszkola2016rf
Królewskie Ewangelickie Seminarium dla Nauczycieli w Lesznie z ok 1910r.
Po odzyskaniu niepodległości Państwowe Seminarium Nauczycielskie  Męskie
(ze szkołą ćwiczeń),
obecnie I Liceum Ogólnokształcące.

Stanisław Wojciechowski, aktywnie udzielał się też w innych organizacjach, gdy w Seminarium utworzono Koło Ligi Obrony Powietrznej Polski (listopad 1927), wszedł w skład jego zarządu i piastował funkcję sekretarza. 

lesznoszkola2016rf2
Nauczyciele i absolwenci Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Lesznie
Najprawdopodobniej - 7 od lewej, w górnym rzędzie Stanisław Wojciechowski

Po ukończeniu seminarium w 1928r.  wyjechał do Lublińca, gdzie od października pracował w szkole powszechnej jako nauczyciel.

12wojciechowskiwszkole20167rStanisław Wojciechowski (w środku),
wśród uczniów Szkoły Powszechnej w Lublińcu (1929r)

W latach 1930-1931 odbywał obowiązkową służbę wojskową w Tarnowskich Górach w 11 Pułku Piechoty.

12wojsko1
Stanisław Wojciechowski, w mundurze wojskowym, 
w czasie odbywania obowiązkowej służby wojskowej

Od razu włączył się w parcę harcerską na terenie naszego Hufca. W 1930r. prowadził już III MDH im. Orląt Lwowskich w Lublińcu. Działał także aktywnie w Kręgu Starszoharcerskim, który prowadził wraz z ówczesnym Komendantem Hufca Lubliniec - druhem Ludwikiem Klamą.

12krag2spotkanie2016

Stanisław Wojciechowski wśród członków Kręgu Starszoharcerskiego
(stoi w pierwszym rzędzie, 8 od prawej)

Druh Stanisław Wojciechowski na początku lat 30-tych wraz z Stanisławem Gawronem i Janem Drozdowskim opiekował się lublinieckimi zuchami.

12zuchywoj2016
Druh Wojciechowski wśród zuchów,
na schodach nowo wybudowanej Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu

W 1932r. otrzymał stopień podharcmistrza. W czerwcu 1933r. Koło Przyjaciół Harcerstwa funduje Hufcowi Lubliniec - sztandar, druh Stanisław Wojciechowski, wraz Alojzym Gajkiem i Stanisławem Gawronem wchodzi w skład pocztu, który odbiera sztandar z rąk Józefa Bielca, przedstawiciela Chorągwi Śląskiej.

wojsztandar
Druh Stanisław Wojciechowski w poczcie sztandarowym

W tym samy roku uczestniczy z ramienia Hufca Lubliniec (wraz z Ludwikiem Klamą, Henrykiem Gaczkiem, Władysławem Wędrychowiczem, Emilem Myszorem) w IV Jamboree Skautowym w Gödöllő na Węgrzech.

12wegry17
Wycieczka do Budapesztu, druh Wojciechowski stoi pośrodku

(obok niego po lewej druh Henryk Gaczek, po prawej druh Emil Myszor)

Rok później jest organizuje obóz harcerski Hufca w Gdyni, który odbywa się podczas podczas "Święta Morza".

12morze2015rf
Druh Stanisław Wojciechowski na wycieczce w Gdyni (1934) wśród harcerzy
(stoi 6 od lewej)

W 1936r. druh Wojciechowski rozpoczyna pracę w nowo powstałym Śląskim Zakładzie dla Głuchoniemych w Lublińcu na stanowisku nauczyciela.

szklagluichyc20
Wychowankowie Śląskiego Zakładu dla Głuchoniemych w Lublińcu

w okresie przedwojennym

Poza tym, pracuje także w Publicznej Szkole Dokształcającej Zawodowej w Lublińcu. Bierze udział wraz z harcerzami naszego Hufca w Jubileuszowym Zlocie Harcerstwa Polskiego w Spale. I zostaje wybrany na Komendanta Hufca Lubliniec, którą to funkcję sprawuje najprawdopodobniej do 1937r. lub 1938r.

wojsztandar2
Druh Wojciechowski  wśród instruktorów Hufca Lubliniec
(siedzi, drugi od prawej)

W 1936r. został wybrany do Chorągwianego "Kręgu Rady", złożonego z instruktorów zuchowych Chorągwi Śląskiej.

Nadal rozwijał się zawodowo (ukończenie seminarium nie dawało prawa wstępu na studia wyższe, tylko nielicznym udało się ukończyć studia lub zdobyć dodatkowe wykształcenie)  w 1936/37 odbywał roczny kurs w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie pod okiem samej Marii Grzegorzewskiej. Dzięki jego zaangażowaniu w Śląskim Zakładzie dla Głuchoniemych powstają drużyny harcerskie, które prowadzą: Jan Handy, Konrad Mańka czy Henryk Gaczek. W 1938r. głównym trzonem obozu letniego w Nowych Trokach na Wileńszczyźnie jest VII Drużyna Harcerska im. Witolda Regera (złozona z harcerzy ŚZG), a druh Wojciechowski sprawuje opiekę nad obozem. W 1939r. zostaje zmobilizowany i przydzielony do 74 GPP w Lublińcu.

troki4
Obóz w  Nowych Trokach, ruiny zamku trockiego (1938r).
Komendant obozu - druh Stanisław Wojciechowski

wśród harcerzy (stoi 6 od prawej strony)

W kampanii wrześniowej służy w stopniu podporucznika. W październiku dostaje się do niewoli niemieckiej. Jako jeniec więziony jest najpierw w obozie Calimanesti w Rumunii,

12oflag2
Obóz Calimanestii w Rumunii

następnie trafiła do Oflagu VIE w Dorsten w Niemczech

12stala3
Stanisław Wojciechowski wśród więźniów Oflagu VIE w Dorsten

(siedzi pierwszy od lewej)

Skąd zostaje przeniesiony do Oflagu VI B Dössel - Warburg również na terenie Niemiec.

kartka19456
Kartka wysłana przez Stanisława Wojciechowskiego z Oflagu w Dossel

Do Polski wraca w 1946r. i w tym samy roku podejmuje pracę w Państwowym Zakładzie Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Głuchych w Lublińcu.

12wojciech2
Stanisław Wojciechowski

Najpierw, do 1955r. sprawuje funkcję kierownika Internatu. Następnie w latach 1951-1961 jest kierownikiem Szkoły Podstawowej w PZW nr 1 w Lublińcu, by od 1961r, aż do śmierci w 1968r. kieruje całą placówką. W okresie 1945-1949 zakłada i prowadzi harcerstwo na terenie Zakładu. Wraz ze swoimi wychowankami bierze udział w obozie w Międzyzdrojach (1948r.) i w Suchedniowie (1949r.) Gdy w 1956r. harcerstwo odradza się - wspiera aktywnie powstający w Zakładzie - Szczep Harcerski "Szarych Szeregów". Dzięki niemu harcerze tegoż Szczepu przez kolejnych 12 lat biorą udział w 10 wyjadowych obozach. Dzięki jego staraniom, w styczniu 1961r. patronem Państwowego Zakładu Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Głuchych w Lublińcu zostaje Konrad Mańka, jego przedwojenny wychowanek, harcerz, pracownik Śląskiego Zakładu dla Głuchoniemych - stracony w 14 lipca 1942r. w Katowicach za działalność konspiracyjną.

2344Obraz 201 004
Stanisław Wojciechowski w stolarni

Śląskiego Zakładu dla Głuchych w Lublińcu z Konradem Mańką
(stoi pierwszy po prawej stronie)

Za swoją pracę zawodową i społeczną działalność został odznaczony m.innymi Złotym Krzyżem Zasługi i Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego.

 12wojciechnagr
Stanisław Wojciechowski podczas uroczystości odznaczenia

Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego

Umiera nagle podczas pełnienia obowiązków służbowych w Lublińcu - 11 sierpnia 1968r. W ostatniej drodze poza rodziną, pracownikami i wychowankami, towarzyszą mu harcerze i powstańcy śląscy.

12pogrzebwojc2016
Pogrzeb druha Stanisława Wojciechowskiego,
poczet sztandarowy Hufca ZHP Lubliniec

Druh Stanisław Wojciechowski spoczywa na cmentarzu parafialnym w Lublińcu.

wojciech2016tgyhujik

Opracowane na podstawie:
Wspomnienia - Jan Wojciechowski
Harcerstwo na terenie miasta Lublińca w latach 1920-1949 - Janusz Bula (2000)
Zespół Ośrodków Specjalnych dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu - Kazimierz Ziółek, Henryk Machoń

Kroniki Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu
Mirosława Komolka - konsultacje

Zdjęcia:
Zbiory prywatne - Jan i Stanisław Wojciechowscy
Zbiory prywatne - Alojzy i Marcin Gajek
Zbiory prywatne - Mariusz, Wojciech i Henryk Gaczek
Kroniki Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu
Mirosława Komolka, Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie w Lesznie w latach 1920-1935, "Rocznik Leszczyński" 14, 2014,
Archiwum ZHP w Lublińcu