Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Nadanie sztandaru - 2009r.

W listopadzie 2007 roku rozkazem (numer L.10 / 2007) Komendantki Hufca ZHP Lubliniec hm. Aleksandry Miedźwiedzik utworzony został II Lubliniecki Szczep „Zielona Ósemka”, szczepowi nadano imię księdza pułkownika Jana Szymały (kapelana harcerskiego w okresie międzywojennym, Kapelana 74 GPP, prezesa Koła Przyjaciół Harcerstwa). Szczep składał się z następujących gromad i drużyn: 18 Drużyny Harcerskiej im. ks. płk Jana Szymały z Lublińca, 8 Gromada Zuchowej „Złote Koniczynki” z Lublińca, 28 Drużyny Starszoharcerskiej „Czarny Szlak” z Lublińca, 18 Gromady Zuchowej „Niedźwiedzia Łapa” z Kalet. Komendantem Szczepu został mianowany phm. Henryk Budzyński, natomiast jego zastępcą druh Marek Budzyński.

zielonaosemka2016
Uroczystość nadania imienia księdza pułkownika Jana Szymały
-
szczepowi "Zielona Ósemka"

Dwa lata później, 18 grudnia 2009r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublińcu odbyło się nadanie i poświęcenie Sztandaru II Lublinieckiemu Szczepowi Harcerskiemu "Zielona Ósemka" im. ks. płk Jana Szymały.

sztandarszymala2016
Eugenia Wajoras oraz Wacława Budzyńska
przekazują ufundowany przez siebie sztandar

Fundatorami Sztandaru były seniorki Harcerskiego Kręgu Królowej Jadwigi: hm. Krystyna Rożniewska, Eugenia Wajoras oraz Wacława Budzyńska. Zgodnie z ceremoniałem ZHP Komendantka Hufca hm. Aleksandra Miedźwiedzik przekazała go na ręce Komendanta Szczepu phm. Henryka Budzyńskiego,

12sztandarszymala2016de

po czym nastąpiła jego prezentacja przed uczestnikami uroczystości.

sztandarszymala20162
Szczepowy - druh Henryk Budzyński i za/ca szczepowego druh Marek Budzyński
prezentują sztandar

Uroczystość uświetnili swoją obecnością liczni goście, wśród których znaleźli się Starosta Powiatu Lublinieckiego Joachim Smyła, Burmistrz miasta Lublińca Edward Maniura, Proboszcz Kościoła  pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego ks. Bronisław Jakubiszyn, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 - mgr Bożena Droździok, członkowie Komendy Hufca ZHP Lubliniec, a ponadto 130 osobowa grupa zuchów, harcerzy i instruktorów oraz rodziców.

12zielonaosemka2016were

Komenda Hufca Lubliniec w trakcie uroczystości przekazała włodarzom miasta i powiatu Betlejemskie Światło Pokoju

12sztandarszymala2016233
Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju

oraz wyróżniła odznaczeniami przyjaciół harcerstwa w podzięce za współpracę.

12zielonaosemka2016awa
Druh Krzysztof Zbączyniak, wręcza odznaczenia
panom: Joachimowe Smyle i Edwardowi Maniurze

Podczas uroczystości, odbyła się obietnica zuchowa,

12zielonaosemka2016awaaa

przyrzeczenie harcerskie,

12zielonaosemka2016awaaaaa

oraz zobowiązanie instruktorskie druha Patryka Antosa.

12zielonaosemka2016awaaaaas

Srebrnymi odznaczeniami "Za Zasługi dla Szczepu Zielona Ósemka" zostali uhonorowani - druhna Milena Sady, druh Patryk Antos i phm. Grażyna Mazur.

Następnie odbyła się Hufcowa Wigilia dla zuchów, harcerzy, instruktorów i przyjaciół harcerstwa.

12zielonaosemka2016kjiki

Opracowane na podstawie:
Archiwum Hufca Lubliniec

Zdjęcia:
Hufiec Lubliniec