Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Budowa Ośrodka Harcerskiego w Kokotku 1967r.

Już w okresie przedwojennym, okolice Kokotka, były często odwiedzane przez harcerzy i harcerki Hufca Lubliniec. Z pewnością sprzyjały temu: las, rzeka, jeziora i mikroklimat. Nie bez znaczenia była też granica, która na wysokości Pustej Kuźnicy oddzielała Polskę od Niemiec, oraz drużyna harcerska, która działała przy tutejszej szkole. Na wypady, biwaki, kuligi czy nawet zwiad - Kokotek nadawał się wyśmienicie.
 
Nie inaczej było po wojnie. Miejsce to przyciągało harcerzy jak magnez:) Wypady poza miasto, wycieczki po regionie lublinieckim - Kokotka nie mogły omijać.
hadra2016gon745
Harcerze koszęcińscy na Posmyku - 1947r
.
 
W  latach 60-tych, w głowie druha Mariana Ożarowskiego (ówczesnego Komendanta Hufca Lubliniec) zaczynał kiełkować pomysł, by w tym miejscu zbudować stanicę harcerską. Zapewne na decyzję o tym jak ona ma wyglądać, miał wpływ pobyt harcerzy lublinieckich w 1963r. w Ośrodku pionierskim nad jeziorem Holzermen See. Jednak decyzja o budowie musiała dojrzewać jeszcze kilka lat.
niemcy19635
Harcerze i harcerki Hufca Lubliniec na obozie w NRD w 1963r.
 
W 1965r. Hufiec zorganizował wędrowny obóz gwiaździsty, a jedną ze stanic tego obozu, poza Dobrodzieniem, Molną i Lublińcem - był Kokotek. Namioty harcerzy stanęły na dzisiejszej polanie koloni zuchowej. W 1966r. władze Komendy Chorągwi ZHP w Katowicach "rzucają" w teren hasło budowy harcerskich baz obozowych (nazywanych też stanicami). W tym też roku grupka, harcerek i harcerzy Hufca Lubliniec pod opieką druha Henryka Pietrka, biwakuje w Kokotku przez kilkanaście letnich dni. 
 12kokotek2017tgyh78i
Rok 1966 - sprzyjał czynom społecznym, w tym roku Państwo Polskie obchodziło swoje 1000-lecie i ta forma aktywności społeczeństwa była bardzo popularna. Toteż by wykorzystać nastawienie władz państwowych zawiązano 50 osobowy Społeczny Komitet Budowy Stanicy ZHP, a funkcję głównego jego koordynatora powierzono druhowi Marianowi Ożarowskiemu. Pod przyszłą stanicę - Dyrekcja Lasów Państwowych wydzierżawiła na 10 lat ponad 15 ha lasów i nieużytków, a Miejska Rada Narodowa z przewodniczącym Marcelim Mokwą - dołożyła jeszcze jeden hektar wraz ze starą stodołą koło sklepu.
 
gazetalubliniecka1966r54
Tak o zamiarach budowy Stanicy w Kokotku,
w grudniu 1966 - donosiła Gazeta Lubliniecka
 
Niezbędną dokumentację opracowali byli członkowie ZHP - m.innymi: Edmund Gruca, Paweł Świerc oraz Walter König. Aż do wiosny 1967r. prowadzone były przygotowania, gromadzono i zwożono sprzęt, budulec i narzędzia.
kokotekstart2022sedr
Informacja o przygotowaniach do budowy Ośrodka,
przy którym miał powstać ośrodek sportowy wraz z przystanią kajakową
 
W kwietniu i maju, częste były wypady na teren przyszłej budowy, by tam na miejscu starać się dopasowywać plany i marzenia do realnych możliwości:)
 
poczkoko1
12kokotekstanica12016
12kokotekstanica120162
Prace przy Harcerskiej Stanicy Turystycznej (początkowo tak nazywał się Ośrodek) rozpoczęły się już 17 kwietnia, kiedy to harcerze Szczepu "Odra" ze Szkoły Podstawowej nr 1 wbijali pierwsze łopaty w wyznaczone miejsca pod fundamenty pawilonu "A". W czerwcu, w tym miejscu zostały wymurowane fundamenty pawilonu rekreacyjnego (późniejszej stołówki),
12czerwiecfundamenty2018tya
a także został doprowadzony prąd.
1212kokotekstudnia2017jk
Latem 1967r. część harcerzy i instruktorów wyjechała na zorganizowany przez KH Lubliniec - obóz harcerski i kurs drużynowych do Julianki (Jura Krakowsko-Częstochowska).
12jul2
Tymczasem 1 lipca, w Kokotku rozpoczął się pierwszy turnus "obozu czynu harcerskiego", którego komendantem został druh Marian Ożarowski, a w pracy pomagali mu: Alojzy Maroń (kwatermistrz), Karol Wenger(oboźny), instruktorzy: Elżbieta Ożarowska, Czesław Bińczyk, Bogdan Woliński, Ireneusz Kubat, Stanisław Michalski, oraz Henryk Wośko, Antoni i Maria Ożarowska.
12kokotek 23
Uczestnikami obozu byli harcerze i harcerki Hufca Lubliniec, oraz wychowankowie Państwowego Młodzieżowego Zakładu Wychowawczego w Herbach ("kiciory"), w sumie 40 obozowiczów.
12kokotek
Pierwszą ważną "inwestycją", którą wykonano podczas obozu - było wyszukanie dobrego miejsca pod studnię drenową, a następnie jej wykopanie:)
12kokotekstudnia2017poczkoko312studniakoniec2017rtNastępnie przystąpiono do wznoszenia murów pawilonu rekreacyjnego - "A".
12kokotekstudnia2017a
1212kokotekstudnia2017gt
12czerwiecfundamenty2018tyaji
12kokotekstudnia2017ui
Praca przy pawilonie postępowała szybko:) Dlatego jeszcze w lipcu udało się wykonać strop, a na początku sierpnia zamontować dźwigary dachowe. Na budowie pojawił się też sprzęt zmechanizowany w postaci betoniarki, dźwigu i wyciągu.
12dzwigarydach2017tgyhkokotekstudnia2017aki12czerwiecfundamenty2018tyajigy1212kokotekstudnia2017akitg29 lipca rozpoczął się drugi turnus obozu, który miał trwać do 21 sierpnia, został jednak przedłużony aż do 8 września. Podobnie jak w przypadku pierwszego turnusu - komendantem obozu był druh Marian Ożarowski. Jego zastępcą był druh Henryk Pietrek, oboźnym ponownie został druh Karol Wenger, a kwatermistrzem Alojzy Maroń. W obozie uczestniczył - jako lekarz obozowy, druh Władysław Liszkowski, a wśród kadry instruktorskiej znaleźli się: Elżbieta Ożarowska, Halina Piechurska, Bogdan Woliński, Zygmunt Drab, Henryk Wośko oraz Antoni i Maria Ożarowscy. Obozowiczami podobnie jak w poprzednim turnusie byli harcerze i harcerki Hufca Lubliniec oraz wychowankowie Państwowego Młodzieżowego Zakładu Wychowawczego w Herbach. W sumie 57 osób.

12mianaturnusow2017rty
12studniakoniec2017rtas

W sierpniu rozpoczęto prace niwelacyjne pod przyszłą drogę, a także amfiteatr.
12amfiteatr2017tyhu2

12amfiteatr2017tyhu
Rozpoczęto budowę pawilonu dyspozycyjno-technicznego (obecnie budynek radiostacji), przeznaczonego do zajęć politechnicznych, radioamatorskich, krótkofalarskich i fotograficznych, który w stanie surowym został ukończony jesienią.
12radiostacja2017tyhubb6612tramp1qwsedrf67a12jesien1967rftg67asZ resztek materiałów rozpoczęto budowę pierwszego trampu. Jednak na swoje zakończenie musiał poczekać aż dwa lata.
12tramp1qwsedrf12tramp1qwsedrf2Podczas pierwszego roku, budowę często odwiedzali goście. Byli wśród nich przedstawiciele władz miejskich i powiatowych w osobach - Józefa Saboka i Marcelego Mokwy.
12sabokodwiedziny2017tgyh7u
Józef Sabok - stoi trzeci od lewej
12mokwa2017tgyh7u
Marceli Mokwa - stoi na pierwszym planie
Budującą się stanicę wizytowali członkowie Komendy Chorągwi w Katowicach z ówczesnym Komendantem Chorągwi Katowickiej  - hm. Józefem Haenslem,
poczkoko6
Druh Józef Haensel - idzie pierwszy od prawej
oraz z przewodniczącym akcji "Rodło" - hm. Jerzym Wojciechowskim, późniejszym Naczelnikiem ZHP, a także członkiem sztabu akcji - druhem Aleksandrem Martinim.
12wojcehcowski2017rty
Druh Jerzy Wojciechowski stoi pierwszy od prawej
12aleksandermartini2017tyhu
Druh Aleksander Martini - pierwszy od lewej
Latem obóz i budowę wizytowali pionierzy z Rumunii  wraz z delegacją Głównej Kwatery z Międzynarodowego Obozu "Malta" w Chorzowie. Na podsumowaniu Chorągwianej Akcji "Rodło", budujący się Ośrodek, otrzymał dyplom uznania oraz nagrodę na zakup sprzętu sportowego.

Tak sprawna budowa nie byłaby możliwa bez pomocy wielu instytucji.  Największej pomocy materialnej w tym pierwszym roku udzieliły: ŚLZPL "Lentex", "Lugamet", POM Dobrodzień, Zakład Przerobu Złomu w Herbach, Garbarnia z Mochały, tartaki i cegielnie z całego powiatu.

8 września 1967r. zakończył się II turnus, jednak prace na budującej stanicy nie ustały:) Fachowcy tynkowali ściany pawilonu "A",
12jesien1967rftg67
a do budującej się stanicy zaczęły się liczne wyjazdy na rowerach harcerzy oraz młodzieży ze starszych klas lublinieckich szkół podstawowych pod opieką nauczycieli (między innymi: Mariana Ożarowskiego, Stefana Miedźwiedzika, Sylwestra Grześkowiaka, Ryszarda Bartłomiejczaka), którzy wykonywali prace z zakresu tzw "malej architektury" oraz niwelacyjne terenu wokół budynków.
1212tramp1qwsedrf2frjka
12tramp1qwsedrf2frjk
12tramp1qwsedrf2fr
Tak w październiku 1967r. podsumowuje prace prowadzone przez harcerzy i druha Mariana Ożarowskiego w Kokotku - lokalna "Gazeta Lubliniecka".
gazetalubliniecka2019rfrfrfr
Opracowane na podstawie:
Albumu wykonanego przez dh hm Mariana Ożarowskiego
XXX lat Ośrodka Wypoczynkowego Hufca ZHP Lubliniec Kokotek - monografia
Zdjęcia:
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec
XXX lat Ośrodka Wypoczynkowego Hufca ZHP Lubliniec Kokotek - monografia