Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Kasper Dubiel

Kasper Dubiel urodził się 1 stycznia 1902r. w województwie podkarpackim. W 1921r. ukończył Państwowe Gimnazjum im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle egzaminem maturalnym.

 jaskogimnazjum2020
Budynek Gimnazjum w Jaśle, które ukończył w 1921r. Kasper Dubiel

Następnie studiował w Krakowie na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i jednocześnie uczył się w Studium Pedagogicznym Uniwersytetu. Po zakończeniu studiów pracował w Prywatnym Gimnazjum w Nowej Wsi, a w 1932r. został nauczycielem w Państwowym Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Lubllińcu.

 gronopedagoczne1932we
Kasper Dubiel  - siedzi drugi od lewej, wśród grona pedagicznego
Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Lublińcu (rok 1933-1934)

W Lublińcu Kasper Dubiel - uczył języka polskiego.

dubiel1938rlubliniec

Od 1932r. do 1935r. opiekował się I Męska Drużyną Harcerską im. Tadeusza Kościuszki, działającą przy Gimnazjum.

gimnazjum1938rte
Budynek Państwowego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Lublińcu - rok 1938

W czasie wojny Kasper Dubiel prowadził tajne nauczanie. Uczył także języka polskiego i polskiej korespondencji w Publicznej Szkole w Działoszycach. Na początku 1945r. prof. Dubiel - powrócił do Lublińca i wraz z prof. Adamem Tyranem  - rozpoczął przygotowania uczniów do matury. Jednak w maju 1945r. został na własne życzenie przeniesiony do Państwowego Gimnazjum i Liceum Męskiego w Mysłowicach.

dubielkasper2020a
Kasper Dubiel - dyrektor Państwowego Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnego
w Mysłowicach

Dwa lata później, gdy z połączenia dwóch szkół - powstało Państwowe Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach sprawował w nim od 1947 do 1950r. funkcję dyrektora.

kaspemyslowice20292dsd
Budynek Państwowego Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnego
im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach, gdzie Kasper Dubiel był dyrektorem

Kasper Dubiel zmarł 13 stycznia 1977 i został pochowany na cmentarzu w Mysłowicach.

Na podstawie:
Sprawozdanie Dyrekcyi Gimnazyum w Jaśle za rok szkolny 1918/19
Lubliniecki Pamiętnik Pedagogiczny nr 1 pod red. Ludwika Markowiaka, Lubliniec 1994r
Lubliniecki Pamiętnik Pedagogiczny nr 3, Lubliniec 2003
Kronika I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach

Zdjęcia:
https://www.1lojaslo.pl/
http://kosciuszko.pl/
Muzeum Internetowe ZS nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu
NAC
FotoPolska
Kronika I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach