Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Nocny Rajd Instruktorski

Od 1968r. do 1971r. każdej jesieni z inicjatywy druha Zdzisława Magdziara, odbywały się Jesienne Nocne Rajdy Instruktorskie Hufca Lubliniec. W imprezie brali udział tylko pełnoletni instruktorzy Hufca. Rokrocznie uczestniczyło w nich od 50 do 100 osób. Trasa rajdu biegła od Państwowego Zakładu Wychowawczy dla Dzieci Głuchych nr 1 w Lublińcu, następnie przez Piłkę - a swoją metę miała w Harcerskiej Stanicy Turystycznej Hufca Lubliniec Kokotku.

Rajd odbywał się według określonych zasad. Najważniejszą zasadą było wędrowanie w zupełnej ciemności. Zabronione było używanie latarek. Instruktorzy i instruktorki wędrowali grupami, które startowały w równych odstępach czasu. Wymarsz rozpoczynał się około godziny 20.00. Ostatnie grupy docierały na Stanicę po 23.00. Gdy zebrali się już wszyscy rozpalano ognisko i jeszcze długo śpiewano przy nim. Często przy ognisku występowali zaproszeni goście. Jak wspomina druh Magdziar: "Pewnego razu zaprosiliśmy grupę studentów, z różnych stron świata, którzy prezentowali folklor swojego regionu". Rankiem - zwyczajowo odbywał się mecz piłkarski. Po jego zakończeniu uczestnicy wracali do Lublińca na własną rękę.

W organizacji imprezy druhowi Magdziarowi pomagali między innymi: Andrzej Wojnarowski, Andrzej Malec, Roman Krupski, Piotr Stolarek, Marek Ożarowski, Andrzej Mokwa, Henryk Gruca, Halina Gruca, Urszula Krawczyk, Janusz Widera, Bogusław Widera, Łucja Kurek, Małgorzata Ożarowska, Grażyna Michalska, Hanka Kuboś i wielu innych.

Tak jak w przypadku Obozów Rowerowych i Spartakiad Hufcowych, także Nocne Rajdy Instruktorskie - zakończyły się w momencie, gdy zaprzestał ich organizacji, z przyczyn rodzinnych, druh Magdziar. 

W maju 2016r. harcerze naszego Hufca ze Szczepów: "Millenium" oraz "Zielonej 8" zorganizowali nocną wyprawę pieszą z Lublińca do Kokotka - nazwaną "Nocnym trekkingiem". Grupka harcerzy wyruszyła z Rynku w Lublińcu o godzinie 21.30. Wędrując przez Krupski Młyn i "Kaczy Staw" do Ośrodka w Kokotku dotarli po 5 godzinach o godzinie 2.30. Rankiem odbyły się i zabawy, zawody w rzucaniu balonów wspólne muzykowanie przy pomocy Bum Bum Rurek.

trekingnoicny2017tgyh

We wrześniu 2017r. planowane jest zorganizowanie - po 46 latach - Jesiennego Nocnego Rajdu Instruktorskiego, w którym już dzisiaj swój udział potwierdził pomysłodawca Rajdu w latach 60-tych druh Zdzisław Magdziar:)

Opracowane na podstawie:
Wspomnienia - Zdzisław Magdziar
XXX lat Ośrodka Wypoczynkowego Hufca ZHP Lubliniec Kokotek - monografia

Zdjęcia:
Archiwum Hufca ZHP