Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Stanisława Mudryk

Stanisława Mudryk Czerwińska urodziła się w Przemyślu - 2 września 1908r. w rodzinie konduktora kolejowego Stefana Mudryka i Rozalii z domu Rogala – Podolska.

SMudryk1zdjecie2020der
Stanisława Mudryk

Wychowana była w duchu patriotyzmu, podobnie jak jej rodzeństwo. Brat Franciszek Mudryk - był instruktorem harcerskim, żołnierzem wojny polsko-bolszewickiej, nauczycielem (zamordowany przez Niemców w 1944r). Siostra Maria Mudryk (Krynicka), harcerka, nauczycielka, komendantka Lwowskiej Chorągwi Harcerek i Naczelniczka Harcerek w latach 1937-1945.

mudryksiostr2020dd
Siostry: po lewej Stanisława Mudryk Czerwińska,
po prawej Maria Anna Mudryk Krynicka

Studiowała język łaciński i filozofię na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie.

czerwonska2020derfr
Odpis dyplomu potwierdzający uzyskanie magisterium z filozofii
dla Stanisławy Mudryk Czerwińskiej
wydany przez Uniwersytet Wrocławski (w zastępstwie)

Następnie uczyła w Państwowym Gimnazjum w Pszczynie im. Bolesława Chrobrego, gdzie oprócz łaciny, opiekowała się drużyną harcerek.

W 1935r. rozpoczęła pracę w Państwowym Gimnazjum im. Adama Mickiewicza. Z jej inicjatywy zawiązał się zastęp organizacyjny drużyny harcerek, który już latem 1936r. wyjechał na wspólny obóz z harcerkami z Pszczyny (byłymi podopiecznymi Stanisławy Mudryk) do Kamionki Wielkiej koło Nowego Sącza.

SMudryk1938a
Stanisława Mudryk - 1938r.

Zastęp z czasem przerodził się w IV Drużynę Harcerek im. Anny Doroty Chrzanowskiej. Drużyną pani Mudryk opiekowała się do czerwca 1939r.

druzynachrzanows2020frtgt
IV Żeńska Drużyna Harcerek im. Anny Doroty Chrzanowskiej w Lublińcu,
której opiekunką była Stanisława Mudryk

Najprawdopodobniej z jej pomocą  w lipcu 1939r. druhna Felicja Piotrowska - wraz Naczelniczką Marią Mudryk oraz grupą 32 harcerek uczestniczyła w dwutygodniowym Światowym Zlocie Skautek „Pax-ting” w Gödöllö na Węgrzech.

 wegry2020frtgt
Reprezentacja polskich harcerek
na Światowym Zlocie Skautek „Pax-ting” w Gödöllö na Węgrzech w 1939r

W czasie drugiej wojny światowej Stanisława Mudryk mieszkała w Krakowie, gdzie kierowała domem noclegowym mieszczącym się na rogu ulic Śląskiej i Lubelskiej, gdzie mieszkali stłoczeni rożni uciekinierzy lub wysiedleńcy ze wszystkich stron, a także ukrywający się przed Niemcami Żydzi. Przez całą okupację prowadziła tajne nauczanie ucząc łaciny i przygotowując dziewczęta do matury, która odbyła się w sierpniu 1945r. w sali klasztornej sióstr przy ulicy Grodzkiej w Krakowie.

Jesienią 1945r. Stanisława Mudryk przeniosła się do Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnego w Koźlu, gdzie funkcję kierownika szkoły pełnił znany jej z lublinieckiego gimnazjum (gdzie uczył historii) - Wojciech Czerwiński. Rok później - latem 1946r. Stanisława Mudryk i Wojciech Czerwiński wzięli ślub.

SMudryka1234
Stanisława Mudryk i Wojciech Czerwiński - okres międzywojenny

Tak opisuje Stanisławę Mudryk jej - Helena Maria Hlond, nauczycielka w Gimnazjum w Koźlu: "magister filologii klasycznej, energiczna i pewna siebie (…) niewiasta, należąca do tych, które wiedzą, czego chcą! Szczupła, średniego wzrostu, szatynka nosiła się sportowo z angielska, co dodawało jej szyku, a ujmowało lat."

mudrtk2020dddd 
Stanisława Czerwińska (Mudryk) wśród kadry kozielskiego gimnazjum,
siedzi czwarta od lewej strony, drugi od lewej siedzi mąż Wojciech Czerwiński

Także w Koźlu, już w listopadzie 1945r. Stanisława Mudryk - zainicjowała powstanie Żeńskiej Drużyny im. Emilii Plater, której została opiekunką. Pełniła także przez pewien okres funkcję kierowniczki licealnego internatu.

kozlelo2020derrrr
Budynek Gimnazjum i Liceum w Koźlu, w którym pracowali państwo Czerwińscy do 1948r.

W grudniu 1948r. ze względów politycznych, odwołano ze stanowiska kierownika szkoły w Koźlu - Wojciecha Czerwińskiego oraz żonę Stanisławę Czerwińską (Mudryk) i musieli oni wyjechać z Koźla.

Stanisława Czerwińska (Mudryk) wraz z roczną córeczką (Tereską) zamieszkała w Rabce, gdzie na pół etatu prawowała jako wychowawczyni w tamtejszym Sanatorium, zaś mąż również na pół etatu znalazł pracę w Państwowym Gimnazjum i Liceum Męskim. im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach.

SMudryk2a234
Państwo Wojciech i Stanisława Czerwińscy z córeczką Teresą

Co ciekawe tym czasie dyrektorem tej szkoły był inny nauczyciel lublinieckiego gimnazjum (były opiekun lublinieckiej I Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki) Kasper Dubiel. W 1950r. w Wojciechowi Czerwińskiemu udało się ściągnąć do Mysłowic swoją żonę, która na pół etatu rozpoczęła pracę w gimnazjum.

 dubielczerin20202aaaa
Kasper Dubiel (drugi od lewej) i Wojciech Czerwiński (trzeci od lewej)
podczas uroczystości w lublinieckim gimnazjum (1933 lub 1934)

Stanisława Czerwińska - Mudryk zmarła 13 stycznia 1966r. i została pochowana cmentarzu parafialnym w Raciechowicach.

cmentarz2020czerwinski
Grób rodzinny na cmentarzu parafialnym w Raciechowicach

Na podstawie:
Wspomnienia - Heleny Mari Hlond
Wspomnienia i archiwum prywatne - Stanisław Dybeł
Archiwum Hufca Lubliniec
Katarzyna Kępa - Wojciech Czerwiński, Lubliniecki Pamiętnik Pedagogiczny nr 2
Wikipedia
Sprawozdanie Liceum Ogólnokształcące w Koźlu: 1945 - 1970