Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

enfrdeitptrues

Świadkowie Historii

Jubileusze OH

facebook_page_plugin

Historia Hufca ZHP Lubliniec - SP9ZAK

Historyczny rys Harcerskiej Radiostacji Krótkofalowej
przy Komendzie Hufca ZHP w Lublińcu - SP9ZAK

Początki ruchu krótkofalarskiego w Lublińcu sięgają okresu międzywojennego. Z relacji uzyskanej od Eligiusza SP9LLS wynika, że już przed II Wojną Światową starszy sierżant Alojzy KOSMALA posługiwał się wówczas przedwojennym znakiem SP1OM. Był on łącznościowcem w 74 Górnośląskim Pułku Piechoty (74GPP). Marian Ożarowski o znaku SP9CWJ wspominał, że st. sierż. Kosmala był kolegą jego ojca (sapera w 74 GPP) i to właśnie on zaszczepił bakcyla krótkofalarstwa Marianowi Ożarowskiem.

radiopierwszelub2017rtyh
Pierwszy lubliniecki krótkofalarz - starszy sierżant Alojzy Kosmala (1937r)

znakpieczatka2916

Harcerski Klub Łączności "Delta" przy Komendzie Hufca ZHP w Lublińcu rozpoczął działalność 1 listopada 1967 roku - początkowo jako klub nasłuchowy i radiowo - techniczny Polskiego Związku Krótkofalowców, a następnie od roku 1968 jako klub nadawczy pod znakiem SP9ZAK. Otrzymanie licencji zawdzięczaliśmy poparciu i pomocy ówczesnego kierownika RDST przy Komendzie Chorągwi w Katowicach.

 sp9zak2016

Stacja SP9ZAK z Lublińca i Kokotka pracowała intensywnie dzięki nieprzeciętnej osobowości jej Twórcy i operatora druha hm. Mariana Ożarowskiego. Od samego początku lublinieccy krótkofalowcy rozbudzali wśród młodzieży harcerskiej (i niezrzeszonej) zainteresowania politechniczne - a szczególnie radiotechnika. Efektem tego był szybki przyrost nowych członków Klubu, którzy uzyskiwali własne licencje krótkofalowe.

klubkrot2016

Wśród nich byli m.innymi: Mikołaj Studziński (SP9CUH), Leszek Hrost (SP9CUI), Marek Ożarowski (SP9DSS), Leopold Rachwalski (SP9LDH), Karol Wenger (SP9FVL), Janek Kokocinski (SP9DFD). Poza nimi wielu druhów uzyskało licencje II kategorii na OKF oraz znaki nasłuchowe. Od samego zarania współdziałali z Harcerskim Klubem "Delta" starsi krótkofalowcy spoza Lublińca, spośród których na wyróżnienie zasługują: Mieczysław Rudyk z Bytomia (SP9QS), Ginter Kupka z Piekar Ślaskich (SP9ZW) oraz Edward Cyran z Niedobczyc (SP9EK) - głównie z racji wieloletniego uczestnictwa w obozach harcerskich. Tam kształcili młodzież oraz pomagali w rozbudowie Klubu SP9ZAK.

 ozarzdj1

Głównym animatorem działalności krótkofalarskiej w naszym Hufcu oraz na terenie powiatu lublinieckiego był dh.hm Marian Ożarowski (SP9CWJ) były Komendant Hufca w latach 1945-1969, zarazem inicjator i pionier budowy Ośrodka Harcerskiego w Kokotku. W krótkim czasie Hufiec Lubliniecki stanowił ~28% sieci krótkofalarskiej Chorągwi Katowickiej, gdyż obok nasłuchowców i nadawców prężnie działały Kluby harcerskie w Kaletach (SP9ZAG) i w Lublińcu (SP9ZAK)Z chwila rozpoczęcia budowy w 1967 roku Ośrodka Harcerskiego w Kokotku stało się dla wszystkich oczywiste, że tutaj właśnie znajduje się prawdziwy "matecznik" a zarazem "wylęgarnia" nowych pokoleń łącznościowców, zakochanych w "bujaniu na falach eteru". Nikt nie protestował i nie kwestionował naturalnej kolejności budowy Ośrodka, po wybudowaniu kuchni i stołówki zaczęto budować trzeci obiekt - budynek radiostacji, usytuowany w górnej części stanicy.

radiost20156

Od tego momentu stał się budynkiem na długie lata, "dyspozytorką budowy" - ale także miejscem wielogodzinnych spotkań w gronie instruktorskim, gdzie we wspanialej, niezapomnianej atmosferze, do białego świtu dyskutowano, żartowano i śpiewano. W tym właśnie budynku Radiostacji SP9ZAK z wypiekami na twarzy stara i młoda brać śledziła heroiczne zmagania operatorów "ZOSKI" z archaicznym początkowo sprzętem radiowym, które zaowocowały wspaniałymi łącznościami z najdalszymi zakątkami kuli ziemskiej, bądź z obozami harcerskimi w kraju i po za jego granicami. Były momenty kiedy Hufiec lubliniecki rozjeżdżał się po Polsce na rożne obozy i Akcje jak np. "Bieszczady 40" czy wymiany z innymi Hufcami wtedy (w epoce bez telefonów komórkowych) mieliśmy z naszymi harcerzami na bieżąco informacje po przez fale radiowe.

zak2016tyh
 

W latach 80 ubiegłego wieku drużyna Łączności działająca przy lublinieckim LO, zwyciężyła w Chorągwianych Manewrach Technicznych, były to druhny i druhowie prowadzeni i szkoleni przez dh. hm. Karola.

wengier2016

Każda radiostacja oprócz mocy nadajnika i serca operatora , potrzebuje siły przekazu, która zapewnić możne prawidłowe pole antenowe. W 1970 roku w Kokotku obok budynku radiostacji zainstalowane zostały dwa wysokie maszty, każdy 27 metrów wysokości, a miedzy nimi rozwieszano rożne anteny nadawcze. Ich dokumentacje opracował współbudowniczy Ośrodka - dh Ireneusz Kubat.

maszty20156

Stacja Hufca Lubliniec działała nie przerwanie z dużymi osiągnięciami praktycznie do śmierci dh hm. Mariana Ożarowskiego (do 1998r).

marianradio2015

Okazało się że mimo tylu wyszkolonych nadawców nikt nie podjął dalszego prowadzenia radiostacji. Kolejne próby "reanimowania" radiostacji SP9ZAK były nie udane. Na dzień dzisiejszy jest prawie wszystko jest, budynek, są maszty, jest radiostacja ale niestety nie ma człowieka, który by to dalej pociągnął. Piszący te słowa dh.hm. Karol Wenger był naturalnym następca s.p. Mariana, ale jego koleje życia potoczyły się inaczej i od wielu lat mieszka po za Polska. Moja ambicją jest odrodzić SP9ZAK i działaność radiostacji chociażby w okresie akcji letnich .

karol201556

Kończąc krotka historię działalności Harcerskiej Radiostacji SP9ZAK zadam nam wszystkim pytanie? - Jaka będzie przyszłość amatorskich radiostacji (nie tylko tej naszej harcerskiej)? Weszliśmy w trzecie Tysiąclecie, w dobie anten satelitarnych, powszechnych telefonów komórkowych i światłowodów, uda się młodszym instruktorom ocalić od zapomnienia ten wspaniały romantyzm tamtych lat ?

Czas pokaże.

I pokazał:)
Po wielu latach udało się dzięki dh.hm.Krzysztofowi Zbaczyniakowi i hm. Karolowi Wengerowi oraz przy pomocy krótkofalowców z Klubu SP9PEW w Lublińcu: Jacka Stefaniego i Zbyszka Sotomskiego, oraz przy aprobacie obecnej Komendy Hufca w Lublińcu udało się uzyskać pozwolenia na prace naszej radiostacji harcerskiej SP9ZAK. Druhny i Druhowie od 6 lipca 2016r. nasza radiostacja znowu nadaje z Kokotka, zapraszamy do wizyty naszej radiostacji.

sp9zak2016

Opracowane przez:
hm. Karol Wenger (DL3AU ex SP9FVL) 17.01.2016

Zdjęcia:

Archiwum Hufca ZHP Lubliniec
Zbiory własne - Karol Wenger