Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Zlot Hufca 2011r.

W 2011r. w dniach 27-29 maja w Ośrodku Harcerskim w Kokotku - harcerze, harcerki oraz zuchy Hufca Lubliniec, zebrały się na Zlocie Hufca. W sumie Hufiec reprezentowało: 5 drużyn harcerskich, 4 starszoharcerskich, 1 wędrownicza, oraz 3 gromady zuchowe. Tak Zlot opisuje kronika internetowa:

zlot2011ererfrf2

"Na trzy dni przenieśliśmy się o 100 lat w przeszłość, kiedy Andrzej Małkowski powoływał pierwsze drużyny harcerskie we Lwowie. Wysłuchaliśmy więc pierwszego harcerskiego rozkazu, a podczas wieczornego biegu każdy mógł sprawdzić się czy zna, choć trochę harcerskiej historii.

zlot2011ererfrf234
zlot2011ererfrf2345678

W sobotę bawiliśmy się z zuchami, które także przyjechały, by przeżyć kokotkowe przygody, m.in.: zabawy, próbę sił sztukmistrzowskich, ćwiczenia sportowe i majsterkę. Zuchy wykonały też śliczne malunki dla harcerzy.

zlot2011ererfrf2345

Po apelu, podczas wspólnego pląsawiska, uczyliśmy się nowych, błyskotliwych pląsów o naszych szczepach. Obejrzeliśmy też film "Czarne Stopy", który prezentuje, jak to kiedyś na obozach bywało.

zlot2011ererfrf23456789

Na zlocie nie mogło zabraknąć prezentacji, dlatego każda drużyna stworzyła komiks swoich ciekawych działań w obecnym roku harcerskim. Część drużyn zrealizowała także zadanie przedzlotowe, którym była wizualizacja numeru. 13 DH zrobiła nietypowe zdjęcie, bo trzynastkę utworzyli z siebie, a 18 DH przygotowała ogromną, słodką osiemnastkę z cukierków. Niestety numer z Olesna z powodu pogody nie został przywieziony, by pokazać go na żywo. W geście braterstwa harcerze podarowali innej drużynie własnoręcznie zrobiony prezent z najlepszymi życzeniami, nawet rymowanymi :)

zlot2011ererfrf234567

Wieczorem mieliśmy okazję uczestniczyć w wyjątkowej chwili, w zobowiązaniu instruktorskim druhny Oli Augustyn, druha Kuby Kłobusa i druha Adama Kolasy. Życzymy wytrwałości na instruktorskiej ścieżce.

zlot2011ererfrf23

A w środku nocy pięć druhen z Bzinicy dostąpiło zaszczytu złożenia przyrzeczenia harcerskiego.

zlot2011ererfrf

Weekend minął szybko wśród licznych kropel deszczu, uśmiechów na twarzach, wspólnych zabawach, śpiewach i wzajemnym poznawaniu harcerskich sióstr i braci. Spotkamy się jeszcze nie raz".

zlot2011ererfrf23456

Opracowane na podstawie:
Archiwum Hufca Lubliniec

Zdjęcia:
Archiwum Hufca Lubliniec