Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Kronika obozu w Ponoszowie - 1957r

Na przełomie czerwca i lipca 1957r. hufiec Lubliniec wyjechał do Ponoszowa na obóz harcerski. Był to pierwszy obóz harcerski po prawie 6 latach po rozwiązaniu w 1949r. Komendantem tego obozu był druh Zenon Zbączyniak, zaś w obozie uczestniczył także ówczesny komendant Hufca druh Marian Ożarowski. Obozowało 9 zastępów, łącznie - ponad 80 harcerzy. Z tego obozu zachowała się niesamowita kronika narysowana przez druha Rudolfa Buchalika, dzisiaj znanego architekta, artystę i plastyka. Przepiękne rysunki utrzymane w formie komiksu przybliżają życie obozowe ówczesnych harcerzy.