Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

HOT - 100 lecie

"HOTHarcerska Odznaka Turystyczna"
w 100 lecie Hufca ZHP Lubliniec - śladami siedzib Komendy Hufca

 
Opracowanie:
Komisja Historyczna Hufca ZHP Lubliniec im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty
- pwd. Bartłomiej Zbączyniak

I   Postanowienia ogólne

 1. Celem ustanowienia odznaki jest zapoznanie zuchów, harcerzy, instruktorów z miejscami związanymi z działalnością Hufca ZHP Lubliniec w latach 1923-2023.
 2. Odznaka jest jednostopniowa:
  - Stopień: miasto Lubliniec (kolor zielony)
 3. Okres zdobywania odznaki: kwiecień - czerwiec 2023

II   Warunki zdobywania odznaki

 1. Ubiegający się o odznakę powinien udokumentować swoją obecność w poszczególnych miejscach i obiektach, wykonując zdjęcia, na których poza obiektem będzie także osoba zdobywająca odznakę.
 2. Zdjęcia te należy zamieścić w dokumencie w formacie pdf.
 3. Weryfikację zgłoszeń prowadzi Komisja Historyczna Hufca ZHP Lubliniec im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty, e-mail: hot.lubliniec@gmail.com
 4. Opłata za odznakę wynosi – 5 zł (odznaka, plus kolorowe zaświadczenie)

certyfikat290234df

HOT – Stopień I
Miasto Lubliniec - poniższe budynki były w kolejności podanej poniżej siedzibami Komendy Hufca ZHP Lubliniec

 1. Budynek, V Wydział Ksiąg Wieczystych, ulica Sobieskiego 8, dawny budynek Miejskiego Gimnazjum Koedukacyjnego w Lublińcu
 2. Budynek, ulica Piłsudskiego 21, dawna bursa "Opolan"
 3. Budynek opuszczonego szpitala, ulica Żwirki i Wigury 3, dawna bursa szkolna
 4. Budynek Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza, ul. Jana III Sobieskiego 22, dawne Państwowe Gimnazjum Męskie im. Adama Mickiewicza
 5. Budynek, ulica Stalacha 12, budynek dawnej elektrowni
 6. Budynek, ulica Paderewskiego 22,
 7. Budynek, ulica Oświęcimska 19, przedwojenna kamienica państwa Mündil,
 8. Budynek PKO Banku Polskiego, ulica Paderewskiego 9, dawny tzw. "Dom Partii"
 9. Ośrodek Harcerski ZHP Lubliniec, Pusta Kuźnica 23
 10. Budynek, ulica Sokoła 13,

By dowiedzieć się więcej o historię budynków,
w których mieściła się Komenda Hufca ZHP Lubliniec
kliknij poniżej na odznakę

odznaka20345t667