Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Zloty Hufca w Latach 1927-1939

Pierwsze dane dotyczące liczebności Hufca Lubliniec pochodzą z 1927r. i informują, że Hufiec składał się z 3 drużyn męskich. Rok później (w 1928r.) było już ich 9 i działało w nich 195 harcerzy i zuchów. Zaś w 1938r (niestety z 1939r nie ma danych) w skład Hufca wchodziło 21 drużyn ze stanem liczebnym 500 - zuchów, harcerzy i instruktorów. Zapewne jedną z przyczyn zwiększającej się liczebności Hufca - były organizowane przez niego Zloty Hufca. Dzięki nim dochodziło nie tylko do integracji środowiska harcerskiego, ale i umożliwiały one przyjrzenie się z bliska pracy harcerzy - każdemu zainteresowanemu. Podczas takich Zlotów "cywile" mogli zwiedzić obóz, przyjrzeć się jego zdobnictwu i urządzeniom obozowym. Uczestniczyć w przyrzeczeniu harcerskim, które odbywało się najczęściej podczas wieczornego ogniska, czy obejrzeć, stojące na wysokim poziomie popisy harcerskie.

Pierwszy taki zlot połączony z obozowaniem odbył się w 19 czerwca 1927 roku w Lublińcu, za sprawą ówczesnego komendanta Hufca - druha Ludwika Klamy.

12zlot1927

12zlot19272

Idea zlotów hufcowych, tak dobrze się przyjęła, że organizowano kolejne. W dniach 29-30 września 1928r. w Lublińcu odbył się II Zlot Hufca Lubliniec.

12zlot1928

Wzięło w nim udział 7 drużyn. Wieczorem w sobotę, obozowisko zlotowe stanęło w okolicy koszar. Gdy harcerze na dobrze się urządzili odbyło się wspólne ognisko ze śpiewami i popisami drużyn.
zlot1928r

12solarniaharce128

zlot1928lubszalubliniecd
Drużyna z Lubszy podczas obiadu

W niedzielę odbyła się uroczysta msza święta po czymna rynku lublinieckim harcerze złożyli przyrzeczenie. Do zgromadzonych harcerzy, uczniów gimnazjalnych oraz licznie przybyłych mieszkańców miasta przemówił ksiądz Jan Szymała podkreślając ważną rolę harcerstwa w społeczeństwie. Następnie głos zabrał dyrektor Arecki, który przybliżył zgromadzonym znaczenie poszczególnych punktów prawa harcerskiego. Na koniec o obowiązkach harcerzy opowiedział przybyły specjalnie na tą uroczystość komendant Chorągwi Śląskiej druh Marian Łowiński.

12przyrzeczeni1928lyvlinbuiecww
Przyrzeczenie harcerskie na rynku w Lublińcu,
które odbyło się podczas zlotu -30 września 1928r.

Po złożeniu przyrzeczenia i odśpiewaniu "Roty" odbyła się defilada, a następnie przemarsz do obozu. W uroczystościach zlotowych wzięli także udział: burmistrz Orlicki, inspektor Świerczek, pan Świtalski, prof. Jesionowski, oraz pani Kwaśniewiczówna (być może Konasiewiczówna).

W maju 1929 roku lubliniecki hufiec harcerzy zorganizował dwudniowy Zlot Hufca, na który miał być przygotowywaniem do udziału w Zlocie Narodowym w Poznaniu. Zlot odbył się 25-26 maja 1929 roku w Koszęcinie. W południe, około 14.00 - zjechały się zastępy zawodnicze, a dwie godziny później obóz zlotowy był już rozbity. W niedzielę do południa harcerze uczestniczyli we Mszy św, po której obozowisko wizytował prezes Koła Przyjaciół Harcerstwa ks. Jan Szymała. Niestety deszczowa pogoda pokrzyżowała plany harcerzy i nie wszystkie punkty programu udało się zrealizować. Zlot zakończył się o godzinie 17.00

12zlot19291

W 1930r. nie zorganizowano Zlotu Hufca, za to harcerze lublinieccy pojechali na Jubileuszowy Zlot Męskiej Chorągwi, który odbył się na Buczu w dniach 1 do 15 lipca 1930 r. 

12bucze1930

12bucze19302

Nic nie wiadomo o zlocie w 1931r. za to kolejny odbył się 29 czerwca 1932r. w Koszęcinie.

12koszecinzlot2932

12koszecinzlot2932a

12zlot1932

121932koszecin2016

12zlothufca 1932 Koszecin

W czerwcu 1933r. Zlot Hufca miał szczególny charakter. Po pierwsze obchodzono 10 lecie istnienia Hufca Lubliniec (za datę utworzenia go uznano rok 1923) oraz Hufiec otrzymał Sztandar (4 czerwca), ufundowany przez Koło Przyjaciół Harcerstwa.Obóz zlotowy trwał w Lublińcu aż 5 dni.

 12zlot19332

 121933r201

12zlot1933234

12zlot1933 

12zlot1933ert

I znowu o Zlocie w 1934r. na razie nic nie wiemy, za to z pewnością przed Jubileuszowym Zlotem Harcerstwa Polskiego w Spale, odbył się w czerwcu 1935r. w Lublińcu.

12zlot1935c

12zlot1935d

121935b

12zlot1935

Niestety, nie ma żadnej informacji, że w latach 1936 i 1937 odbywały się Zloty Hufca. Jest możliwe, że jeden z nich odbył się w Koszęcinie. Zachowało się bowiem zdjęcie, opisane jako Zlot w Koszęcinie (jednak bez daty). Na zdjęciu między innymi druh Alojzy Gajek (który w 1937r. był Komendantem Hufca)

zlothufca1937prawdkoszecin

1938r. w dniach 4-6 czerwca, w 15 rocznicę powstania Hufca Lubliniec, odbył się Zlot. Harcerze rozbili namioty na terenie za koszarami. W sobotę o godzinie 20 odbyło się ognisko. W niedzielę o 10.00 w kościółku garnizonowym odprawione zostało nabożeństwo, po której odbyła się defilada przed gimnazjum. Następnie wszyscy mogli zwiedzić - obowozowisko zlotowe. O 15.00 - rozpoczął się bieg harcerski, który zakończył sie na boisku P.W. Dzień zakończyło kolejne ognisko. W poniedziałek o godzinie 8.30 w klasztorze Ojców Oblatów odprawiono mszę św. po której odbyły się ćwiczenia polowe.

 121938r34

28-29 maja 1939r. odbył się w Koszęcinie, ostatni przed wybuchem wojny Zlot Hufca Lubliniec (niestety jak na razie nie udało nam się zdobyć zdjęć z tego Zlotu).

Opracowane na podstawie:
J.Bula, Harcerstwo na terenie miasta Lublińca w latach 1920-1949, Kraków 2000
Dh Leszek G.Grabowski
- ZHP w Kaletach 1939-1949
Kronika drużyny harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki w Koszęcinie
"Sprawozdanie za rok 1927, 1928, 1938" - Związek Harcerstwa Polskiego oddział Śląski

Archiwum Hufca Lubliniec

Polska Zachodnia 1938 nr 152
Polska Zachodnia 1928 nr 277 z 6 października 1928r.
Polska Zachodnia 1929 nr 147

Zdjęcia:

Archiwum Hufca Lubliniec
Dh Leszek G.Grabowski - ZHP w Kaletach 1939-1949
Zbiory prywatne - Alojzy i Marcin Gajek

Zbiory prywatne - Marek Brzezina

Zbiory prywatne - Eryk Słota
Zbiory prywatne - Ludwik Klama i Grażyna Klama - Morgała