Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Spała 1935r. - Albumy

Od 10 do 25 lipca 1935r. miał miejsce Jubileuszowy Zlot Harcerstwa Polskiego w Spale. W Zlocie uczestniczyli harcerze naszego Hufca. Instruktorzy - jak Ludwik Klama, Rudolf Rzemieniecki czy Stanisław Stanisz, starszyzna harcerska wśród której był między innymi: Konrad Mańka, Eryk Słota, Alojzy Gajek, czy Józef Bryś, a także liczna grupa harcerzy z Lublińca, Kalet i Koszęcina. Ze zlotu zachowały się dwa albumy pełne zlotowych zdjęć. To nieprawdopodobne, że do dzisiaj zachowało się prawie 80 zdjęć z tej harcerskiej przygody. Ta ilość wskazuje jak ważna to była chwila dla lublinieckich harcerzy i całego ZHP.