Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

ZHP Kalety 1950-1970

Niewiele, na razie, posiadamy informacji na temat Organizacji Harcerskiej Związku Młodzieży Polskiej działającej w Kaletach. 15 października 1950r. opiekunem drużyny harcerskiej działającej przy szkole został Tadeusz Jersak (nauczyciel). W roku szkolnym 1954/55 Przewodnikiem Organizacji Harcerskiej w Kaletach została Jadwiga Kołsut. W maju 1955r. odbył się zlot harcerski, w którym uczestniczyło ponad 70 harcerzy i harcerek. Przez jakiś czas OH działała bez opiekuna. Dopiero w listopadzie 1955r. na jej opiekuna wyznaczono Łucję Kujanek, która przeszkolono na 5-dniowym kursie przewodników OH.

W grudniu 1956r., po Zjeździe Łódzkim - OHZMP zostaje przemianowana na Związek Harcerstwa Polskiego. Harcerstwo znów się odradza. Już w styczniu 1957r. druh Konrad Kupilas zakłada dwie nowe drużyny: harcerską i zuchową. W tym samym czasie, z inicjatywy kierownika szkoły, pana Olszówki, Wincentego Chrósta oraz Konrada Kupilasa (pracowników fabryki) wznawia swoją działalność Koło przyjaciół Harcerstwa w Kaletach. Koło zrzeszało rodziców harcerzy, jej sympatyków i przyjaciół,a jego celem było wpieranie odrodzonego harcerstwa.

W maju 1957r. na górze Grojec, odbył się I Zlot Harcerzy Powiatu Lublinieckiego (pierwszy po reaktywacji ZHP) z okazji "Dni Lompy". Oczywiście wzięli w nim udział harcerze z Kalet. Otwarcia Zlotu dokonał kierownik Wydziału Oświaty - pan mgr Bronisław Możdzeń. Harcerze odbyli pieszą wędrówkę do szkoły w Lubszy Śląskiej, w której pracował Józef Lompa.

Harcerstwo w Kaletach rozwijało się bardzo szybko. Ponownie rozpoczął swoje funkcjonowanie Ośrodek Harcerski Kalety. Jego komendantem został druh hm. Robert Dragon.

12dragon2017
Druh hm. Robert Dragon ze swoimi skrzypcami

Ośrodek podobnie jak przed i tuż po wojnie, posiadał dużą harcówkę (przy szkole),

12hasrcowkakalety2017ty
W harcówce Ośrodka Harcerksiego w Kaletach

niewielkie zabudowania gospodarcze z nią sąsiadujące, które stanowiły bazę magazynu sprzętu obozowego, oraz nieźle wyposażoną "pracownię politechniczną".

12harcerzekalety2017tgy
Harcerze i harceki z Kalet przed swoją harcówką
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kaletach

Latem 1957r. harcerze kaletańscy wyjechali na obóz do miejscowości - Pewel Mała.

paelmaa1957r

W kolejnych latach do Dłogopola (1958r.), Ustronia (1959r.),

12obozkalety2017ustron
12obozkalety2017ustron2
Obóz harcerski Ośrodka ZHP Kalety w Ustroniuw 1959r.

i Borowej Wsi (1960r.)

12kaletyborowa1960
12kaletyborowa19602
Obóz w Borowej Wsi - harcerzy i harcerek z Kalet

Logistyczne wsparcie obozów zapewniały Kaletańskie Zakłady Celulozowo Papiernicze, a w szczególności ich pracownicy - Wincenty Chróst i Bronisław Kruczek.

Największy wkład w prace programową tworzącego się na nowo harcerstwa włożyli instruktorzy kierujący kierujący drużynami:
- zuchową, druhna Jadwiga Kupilas
- męską drużyną harcerską, druh Konrad Kupilas (8DH im. Tadeusza Kościuszki)
- żeńską drużyna harcerską, druhna Barbara Rogocz-Plaza (5DH im. Marii Konopnickiej)

12harcerzekalety2017tgy2
Harcerki z 5DH im. Marii Konopnickiej przed harcówką
w środku dh Barbara Rogocz-Plaza (lata 50-te)

Oczywiście Ośrodek Harcerski w Kaletach mógł liczyć na pomoc Koła Przyjaciół Harcerstwa do którego należeli między innymi: Anastazja Pietsz, Wincenty Chróst, Bronisław Kruczek, Hilary Krus, Romuald Sosna.

W latach 60-tych do grona starszych instruktorów dołączyli młodzi (w większości członkowie harcerskich rodzin): Leszek i Czesław Chróstowie, Jadwiga Pietsz, Edward i Bronisław Pietsz, Mikołaj Studziński, Edward Ziora, Andrzej Miozga, Roman Tyrała, Henryk Jończyk, Fredek Szmalenberg, Henryk Przybyłek, Ryszard Stupiński.

kaletyboisko2016tyu7
Harcerze i zuchy Ośrodka ZHP Kalety
na boisku przed szkołą

Przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza, powstał Szczep ZHP im. Powstańców Śląskich, który zrzeszał kilka drużyn harcerskich i zuchowych.

12szczepkalety2017tyhu
Szczep im. Powstańców Śląskich w Kaletach
podczas capstrzyku z pochodniami

Tak szybki rozwój harcerstwa w Kaletach nie byłby możliwy bez wsparcia grona pedagogicznego. Przede wszystkim pana Zenona Cieśli (późniejszego dyrektora szkoły), Wacławy Rzehak, Janiny Gorgosz, Eugeniusza Górniaka, Haliny Piechurskiej-Brol, Magdaleny Rogowskiej-Praski, Bolesława Praski.

12pomnikkalety2017rtgy67
Nauczyciele: druhna Wacława Rzehak, ze swoją drużyną zuchową
oraz dyrektor szkoły, z lewej strony, Zenon Cieśla
przed pomnikiem w Kaletach

Bardzo silną formacją harcerską w Kaletach, w tych latach, był krąg instruktorski skupiający wszystkich instruktorów działających w drużynach, oraz starszych instruktorów, którzy włączali się doraźnie ale bardzo aktywnie we wszystkie akcje i imprezy organizowane przez kaletańskich harcerzy.

12harcerzekalety2017tgy23
Instruktorzy Ośrodka Harcerskiego w Kaletach
idzie od lewej: Roman Turała, Wiesława Kupilas, Ruta Kalinowska,
Jadwiga Kupilas, Wacka Rzehak

Ośrodek Kalety konsekwentnie realizował poszczególne punkty pracy, nie zapominając o szkoleniu młodzieży we wszystkich pionach: zuchowym, harcerskim i starszoharcerskim.

12kursdruzunowych1964kalety
Kurs drużynowych w Międzyrzeczu w 1964r
Jadwiga Mazur, Bolesław Praski, Wacława Rzehak, Henryk Kruczek, ?

Opracowane na podstawie:
Wspomnienia - Janina Krus

Zdjęcia:
Archiwum domowe - Janina Krus