Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Kampania Bohater

Historia nadania Hufcowi imienia sięga drugiej połowy lat 40-tych, kiedy to 17 lipca 1946r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublińcu odbyła się podniosła żałobna uroczystość ku czci zamordowanego w lipcu 1942r. przez Hitlerowców - druha Konrada Mańki.

konradmankaspala2016rft
druh Konrad Mańka na zlocie w Spale w 1935r.
idzie po prawej

Przewodniczący tej uroczystości - druh Stanisław Gawron skierował do ówczesnego Komendanta Hufca Lubliniec - Piotra Benskiego - apel o odznaczenie pośmiertne druha Konrada i wystąpienie o nadanie jego imienia Hufcowi Lubliniec. Niestety nie zachowały się dokumenty, lub informacje które by wskazywały, że ze strony Hufca takie działania były prowadzone.

konradkronika2016

Wygląda na to, że pomysł nie wyszedł poza sferę projektu. Tymczasemw 1960r. na wniosek Rady Pedagogicznej Miejska Rada Narodowa w Lublińcu podjęła decyzję o nadaniu Państwowemu Zakładowi Wychowawczemu dla Dzieci Głuchych nr 1 w Lublińcu imię Konrada Mańki - gdzie w okresie międzywojennym druh Konrad pracował, a także pełnił funkcję drużynowego w działającej przy Zakładzie - III DH im. Orląt Lwowskich.

Na uroczystości nie mogło zabraknąć harcerzy i harcerek Hufca Lubliniec  (na terenie Zakładu aktywnie działa Szczep Harcerski -"Szare Szeregi"). Funkcję dyrektora placówki w tym czasie pełnił - Stanisław Wojciechowski, wychowawca druha Konrada, przedwojenny komendant Hufca Lubliniec.

mankaglusi1961wew 
19 stycznia 1961r. - uroczystość nadania imienia Konrada Mańki
Państwowemu Zakładowi Wychowawczemu dla Dzieci Głuchych Nr 1 w Lublińcu

W listopadzie 1981r. Komisja Historyczna działająca przy Hufcu Lubliniec pod kierownictwem druhny Krystyny Rożniewskiej zaproponowała by nadać Hufcowi -  imię 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty. Swój pomysł Komisja motywowała w ten sposób: "Hufiec nasz nie posiada dotychczas swojego bohatera. Postanowiliśmy zatem uzupełnić tę lukę w bogatej i długoletniej działalności naszej jednostki. Jedną z propozycji jest nadanie Hufcowi im."74 Górnośląskiego Pułku Piechoty"... Naszym zadaniem jest bowiem by pamięć o bohaterskich żołnierzach przetrwała i nie skończyła się na obecnym pokoleniu. Niech każdy zuch i harcerz poznając historię swego Pułku sprawi, aby w każdym domu żyły w pamięci te pełne chwały chwile oręża polskiego".

74gpppkassws
Harcerz i żołnierz 74 GPP - druh Piotr Grzesik

Niestety w grudniu 1981r. ogłoszono w Polsce stan wojenny, który trwał do 1983r. w tym czasie nie można było nawet marzyć o realizacji pomysłu. W 1985r. wszystkie siły Hufca Lubliniec zostały skierowane na rozbudowę Ośrodka Harcerskiego w Kokotku, zakończone Jubileuszem XX-lecia jego powstania, które uroczyście obchodzono latem 1987r.

20leciehufca2018tgt 

Wreszcie w listopadzie 1989r. podczas Zlotu Hufca - przystąpiono do rozpoczęcia realizacji Kampanii "Bahater Hufca" - za którego obrano 74 Górnośląski Pułk Piechoty. Opracowano szczegółowy plan, nawiązano kontakty z żyjącymi żołnierzami Pułku lub ich rodzinami, zaczęto zbierać informacje i pamiątki po 74 GPP oraz ustalono datę zakończenia kampanii. Jednym z elementów kampanii "Bohater Hufca" było nawiązanie kontaktu, w lutym 1990r. z panią Heleną Jędrych, organizatorką spotkań byłych żołnierzy 74 Pułku Piechoty AK we Włoszczowej. W efekcie czego reprezentacja Hufca udała się do Włoszczowej, gdzie kombatanci AK podarowali harcerzom z Lublińca specjalny sztandar, wzorowany na oryginalnym sztandarze 74 pułku AK, na którym z jednej strony wyszyty był napis "74 GGP" i "Lubliniec" oraz godło Polski, a na rewersie "74 pp AK" i "Włoszczowa" oraz wizerunek Matki Boskiej z dzieciątkiem.

12wloszczowa2016
Wizyta we Włoszczowej - w kwietniu 1990r.

Zebrany w 1991r. I Zjazd Hufca Lubliniec zobowiązał ówczesnego komendanta Hufca - druha Henryka Pietrka do zamknięcia przeciągającej się Kampanii "Bohater" - we wrześniu 1991r. Nie udało się tego jednak dokonać. Najpierw na początku 1992r. zlikwidowano Chorągiew Częstochowską i Hufiec przeniesiono do struktur Chorągwi Śląskiej, następnie II Zjazd Nadzwyczajny Hufca Lubliniec w październiku 1992r. odwołał z funkcji komendanta Hufca druha Pietrka, powołując na jego miejsce druha  Tadeusza Robaka, który jednym ze swoich głównych celów obrał sobie zakończenie "Kampanii". Jednak i temu komendantowi nie udało się tej obietnicy spełnić.

enior4Komisja Historyczna Hufca Lubliniec
podczas wizyty w Izbie Pamięci w Jednostce Wojskowej w Lublińcu

W 1995r. funkcję komendanta Hufca Lubliniec objął - druh Krzysztof Zbączyniak. Także i on zamierzał sprawę bohatera Hufca doprowadzić do końca. Pomagać miał mu w tym zawiązany w marcu 1995r. przez druhnę Krystynę Rożniewską i druha Mariana Ożarowskiego - Harcerski Krąg Seniora.

senior1
Członkowie Harcerskiego Kręgu Seniora
podczas pobytu w OH w Kokotku

W 1996r. po raz kolejny powstaje plan Kampanii, reprezentacja Hufca wyjeżdża we wrześniu do Smogorzowa gdzie odbyło się odsłonięcie i poświęcenie pomnika ku czci pamięci zamordowanych żołnierzy z 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty.

smag1267
Wizyta reprezentacji Hufca w Smogorzowie we wrześniu 1996r.

I... po raz kolejny na drodze do zakończenia akcji - stanęły uroczystości związane z Ośrodkiem Harcerskim w Kokotku. W 1997r. obchodził bowiem on swoje 30-urodziny. Z tej okazji mnóstwo czasu i energii poświęcono między innymi opracowaniu Monografii Ośrodka, oraz próbie opracowania historii Hufca Lubliniec.

kronikaxxxlecieftg

Rok później w 1998r. umiera druh Marian Ożarowski, a w 2007r. druhna Krystyna Rożniewska. Przez 10 lat od 1997r do 2007r. mimo wielu prób podejmowanych przez druhnę Krystynę sprawy Bohatera Hufca nie udaje się zakończyć sukcesem.

12rozniewskazegrze2017
Druhna Rożniewska
na Światowym Zlocie Harcerstwa Polskiego w Zegrzu w 1995r.

Czego nie udaje się harcerzom, udaje się szkołom. W 1989r. Szkoła Podstawowa w Sadowie przyjmuje imię 74 GPP,

74gppsadow2018tgt
Jubileusz 25-lecia nadania Szkole w Sadowie imienia 74 GPP w 2014r.

a w 1999r tego samego bohatera obiera sobie -  nowo powstałe Gimnazjum nr 1 w Lublińcu (obecnie Szkoła Podstawowa nr 4 im 74 GPP w Lublińcu).

Tam też powstaje Sala Tradycji poświęcona  74 Górnośląskiemu Pułkowi Piechoty.

nocmuzeo2018rfrftra
Sala Tradycji w SP nr 4 w Lublińcu - maj 2018
II Harcerska Noc Muzeów

Dopiero we wrześniu 2017r. z inicjatywy nowo powstałej Komisji Historycznej im. druhny Krystyny Rożniewskiej i jej przewodniczącego druha Bartłomieja Zbączyniaka

khh2017czerwiec
Komisja Historyczna Hufca Lubliniec
im. druhny Krystyny Rożniewskiej w czerwcu 2017r

- ówczesna Komendantka Hufca druhna Iwona Legencka postanawia jeszcze raz przeprowadzić Kampanię Bohater.

nocmuzeo2018rfrftraa23
Druhna Iwona Legencka w SP nr 4 w Lublińcu - we wrześniu 2017r.
ogłasza rozpoczęcie przez Hufiec - Kampanii "Bohater"

W styczniu 2018r. na funkcji Komendanta - zastąpił ją druh Mariusz Maciów, który w czerwcu 2018r. Kampanię zamyka - a 31 sierpnia 2018r. po 37 latach od pomysłu - Hufiec przyjmuje imię 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty. W uroczystościach uczestniczy druhna Naczelniczka hm. Anna Nowosad, a także Komendantka Chorągwi Śląskiej hm. Anna Peterko.

nadanieimienia2018rfr
nadanieimienia2018rfr2
nadanieimienia2018rfr23
nocmuzeo2018rfrftraa23asa
31 sierpnia 2018 - uroczystość nadania imienia 74 GPP Hufcowi Lubliniec

Także w tym czasie powstaje nowy logotyp plakietki Hufcowej, której autorem jest pan Marcin Kazuch.

plakietkahufcowea2018ee

Na podstawie:
Archiwum Hufca Lubliniec

Zdjęcia:
Archiwum Hufca Lubliniec