Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Roman Koncki

Roman Koncki urodził się 2 lipca 1906r. Tarnowie w rodzinie Henryka i Janiny (z domu Jodłowskiej), jako najmłodszy z 5 ich dzieci. Naukę rozpoczął w Szkole Powszechnej w Tarnowie. Tam też w wieku 10 lat - zapisał się do skautowej Gromady "Wilczków".

teranowkoncki20234
Budynek przy ulicy Powstańców Warszawy 4 w Tarnowie,
w którym wychowywał się Roman Koncki

W 1920r. podczas obrony Warszawy(podczas wojny bolszewickiej), jako 14 latek bierze udział, jako ochotnik, w Służbie Obywatelskiej. W latach 1922r. przenosi się wraz z rodzicami do Katowic, gdzie do 1925 uczy się w Wyższej Szkole Realnej (w 1923r. przemianowanej na Miejskie Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze). W szkole zakłada drużynę harcerską, z którą w 1925r. wyjeżdża na obóz do Czarnego Lasu (pod Lublińcem).

koncki2019tgtgt

W tym samy roku - przeprowadza się do Bielska, gdzie rozpoczyna naukę w Państwowej Szkole Przemysłowej Stopnia Wyższego na Wydziale Mechanicznym. Tam zakłada II DH im. Ks. Józefa Poniatowskiego, której zostaje drużynowym, oraz I DH im. Tadeusza Kościuszki przy Polskim Gimnazjum Państwowym.

W latach 1925-1928 pełni funkcję komendanta Komendy Miejsca w Bielsku, zaś od 1928r. gdy powstaje Męski Hufiec w Bielsku - staje na jego czele.

Druh Roman był zapalonym lotnikiem, w 1928r. zawiązał przy bielskiej Komendzie Hufca - Krąg Szybowcowy, który po pięciu latach stał się prężnie działającym Oddziałem Harcerskiego Koła Szybowcowego Chorągwi w Katowicach.

koncki2019tgtgt2
Szybowiec "Czajka" na takim ćwiczył druh Koncki

W tym samym roku, z jego inicjatywy, powstaje przy Hufcu Bielsko - Krąg Instruktorski „Ognisko", którego celem była pomoc instruktorom w podnoszeniu umiejętności harcerskich oraz stanowienie platformy wymiany doświadczeń. W zajęciach kręgu brali udział także instruktorzy z Białej.

W lipcu 1929r. wraz z 30-osobową reprezentacją harcerzy z Bielska i powiatu bielskiego Roman Koncki wziął udział w II Narodowym Zlocie Harcerzy w Poznaniu i zorganizował wyjazd 7-osobowej reprezentacji hufca na III Skautowe Jamboree w Arrowe Park (Wielka Brytania).

W okresie wakacji organizuje obozy hufca w Rytrze, Niżowie oraz obozy popołudniowe, tzw. „dochodzące” dla młodzieży pracującej - na Błoniach w Mikuszowicach Śląskich i pomaga harcerzom ze szkoły powszechnej w Dziedzicach w organizacji obozu harcerskiego i kolonii zuchowej w Zadzielu k. Żywca.

W 1929r. kończy szkołę w Bielsku i przeprowadza się do Nowego Bytomia, gdzie znajduje zatrudnienie jako urzędnik w Hucie "Pokój". W okresie 1929-1931 pełni funkcję komendanta Hufca Nowa Wieś, a w latach 1929-1932 równocześnie komendanta Hufca Nowy Bytom. W Hufcu tym przewodzi trzem drużynom harcerskim: I MDH im Piotra Niedurnego, II MDH im. Tadeusza Kościuszki, III. MDH im. Władysława Rejmonta.

W 1930r. dowodzi podobozem „Bucze" - podczas Zlotu Jubileuszowego harcerstwa śląskiego zorganizowanego na Buczu.

W 1931 roku zostaje członkiem Komendy Chorągwi Harcerzy Śląskich w Katowicach - prowadzi Wydział Organizacyjny. W lutym 1932r. otrzymuje stopień podharcmistrza.

W sierpniu 1932r. Roman Koncki ukończył w Szkole Szybowcowej w Polichnie (koło Chęcin) kurs lotnictwa szybowcowego - uzyskując dyplom pilota, a następnie kurs instruktorski (został tym samym pierwszym harcerzem śląskim, który został instruktorem szybowcowym). Niestety w przeddzień powrotu z kursu do domu, 21 października 1932r. zginął tragicznie na skutek zderzenia z szybowcem pilotowanym przez Antoniego Olszewskiego z Ostrowi Mazowieckiej(przyczyną wypadku był boczny podmuchu wiatru).

konki1929

Druh Roman Koncki został pochowany 24 października 1932r. w Katowicach na cmentarzu przy ulicy Sienkiewicza. W pogrzebie uczestniczyli między innymi: naczelnik wydziału wojskowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach - dr. Zygmunt Robel, zarząd L.O.P.P, przedstawiciele Aeroklubu Śląskiego, oraz poczty harcerskie. Kondukt pogrzebowy prowadził - kapelan Oddziału Śląskiego ZHP - ksiądz Karol Milik.

koncki2019tgtgt23
Grób druha Romana Konckiego na cmentarzu w Katowicach

Za pracę oświatową i wychowawczą z młodzieżą Roman Koncki został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, został też upamiętniony tablicy pamiątkowej znajdującej się na pomniku Lotników w Gościńcu k. Polichna.

pomikpolichno2023456

Roman Koncki był kuzynem dr. Tadeusza Konckiego, od marca 1924 aż do śmierci - 2 maja 1924 wojewody Śląskiego, a także przewodniczącego Tymczasowego Zarządu Oddziału Górnośląskiego ZHP.
konckitadeusz203445

 Tadeusz Koncki - kuzyn Romana

Roman Koncki pojawia się na kartach powieści autorstwa Michała Mędlewskiego "Tajemnica Czarnego Lasu".

Kliknij by pobrać książkę w formacie pdf

tajemnicaplakat2020ede9a6

Na podstawie:
Nasi wodzowie, komendanci Hufców ZHP w Bielsku-Białej w latach 1925-2015
Harcerstwo Śląskie 1920-1930
Wikipedia
Eugeniusz Loska, Kronika górnośląskiego harcerstwa 1920-1939
NAC
Sprawozdanie szkolne Dyrekcji Państwowej Szkoły Przemysłowej w Bielsku za rok szkolny 1925/26
Związek Harcerstwa Polskiego. Zarząd Oddziału Śląskiego. Sprawozdanie za rok 1931/32
Ku czci poległych lotników: księga pamiątkowa: praca zbiorowa
Archiwum prywatne - Robert Antoń
http://www.kopernik.katowice.pl
http://www.checiny.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=169&artykul=14617&akcja=artykul