Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

ZHP Strzebiń 1933-1948

Już w połowie lat 30-tych, w Męskiej Drużynie im. Tadeusza Kościuszki w Koszęcinie, pojawili się młodzi ludzie ze Strzebinia. Jednymi z pierwszych byli: Jan i Zygmunt Pokojscy. Następnie dołączyli do nich: Jan Maniura, Jerzy Ochman, Walerian Krus, Paweł Smoła, Józef Gatys i Jerzy Korzekwa. Z biegiem czasu utworzono z nich zastęp, działający przy drużynie.

Część harcerzy strzebieńskich, jak Jan i Zygmunt Pokojscy,  związała się z H.K.S, który działał przy MDH im. Tadeusza Kościuszki w Koszęcinie od 1934 do 1936r.

concordia koszecin2016rft
Zawodnicy H.K.S Koszęcin
wśród nich: Jan Pokojski i Zygmunt Pokojski

W 1937r. w Koszęcinie powstała II MDH im. księcia Józefa Poniatowskiego założona przez druha Alojzego Janeczka, w jej skład weszli synowie koszęcińskich i strzebińskich kolejarzy.

Także w tym samy roku powstaje w Strzebiniu samodzielna Męska Drużyna Harcerska im. Andrzeja Małkowskiego, podlegająca bezpośrednio Komendzie Hufca ZHP Lubliniec, której trzon stanowią harcerze wcześniej tworzący strzebiński zastęp w MDH im. Tadeusza Kościuszki.

Rok później, 15 września 1938, zastęp "Jastrzębi" (składający się z mieszkańców Strzebinia) z II MDH w Koszęcinie w składzie: Wiktor Smoła, Albert Dubis, Jerzy Korzekwa, Walerian Krus, Józef Labus, Paweł Myrcik, Antoni Ochman, Benedykt Plaza, Mikołaj Smoła i Paweł Ziora, zostali przekazani do MDH im. A.Małkowskiego.

W związku z napiętą sytuacją polityczną i przygotowaniami do ewentualnego wybuchu wojny, 30 kwietnia 1939r. Śląska Komenda Chorągwi zorganizowała w Strzebiniu, zbiórkę alarmową, w której wzięły udział drużyny harcerskie z Koszęcina, Woźnik i Strzebinia.

W maju 1939r. drużyna bierze udział w Zlocie Hufca Lubliniec, który odbył się w Koszęcinie przy Nadleśnictwie "Trójca".

W lipcu 1939r. część harcerzy MDH im. Andrzeja Małkowskiego uczestniczyła w obozie stałym w Borowni, koło Ćmielowa.

goniweicha2016wse24457
Harcerze na obozie w Borowni w 1939r.

Po powrocie z obozu, starsza młodzież angażuje się w tworzenie punktów obrony przeciw lotniczo-gazowej, sanitarnych i meldunkowo-łącznościowych.

W czasie okupacji hitlerowskiej harcerstwo "zeszło do podziemia" i dalej prowadziło swoją działalność pod kierunkiem druha Alojzego Janeczka z Koszęcina, aż do jego aresztowania 18 grudnia 1940r.

Po zakończeniu działań wojennych, 28 września 1945r. w odprawie rady reaktywowanej drużyny im. Tadeusza Kościuszki w Koszęcinie, pojawiła się młodzież ze Strzebinia, w osobach: Waleriana Krusa, Leona Wochnika, Roberta i Wojciecha Plazów. Podczas tej zbiórki rozważano utworzenie samodzielnej drużyny w Strzebiniu.

Kilka dni później, na poczatku października drużyna powstaje, MDH im. Andrzeja Małkowskiego w Strzebiniu, a jej drużynowym zostaje Walerian Krus i funkcję tą sprawuje do 1947r. kiedy to drużynę przekazuje druhowi Bonawenturze Kobielskiemu, zaś sam odbywa obowiązkową służbę wojskową. W marcu 1946r w odprawie rady drużyny z Koszęcina, biorą udział harcerze drużyny ze Strzebinia w osobach druhów: Waleriana Krusa, Bonawentury Kobielskiego, Pawła Myrcika, Leona Wochnika i Roberta Plazy.

krusstyrzbin2016rt
Drużynowy Walerian Krus
ze swoimi harcerzami w górach w 1947r.

Wraz z harcerzami i harcerkami z Koszęcina, 28 kwietnia 1946r., harcerze ze Strzebinia, biorą udział w Dniu Harcerza, który zaczął się uroczystą mszą świętą, następnie po południu przeprowadzono gry i zabawy z biwakowaniem, a wieczorem urządzono z bogatym programem - ognisko, na które przybyło sporo ludności z Koszęcina i Strzebinia.

swjerzy2016rftkoszecin
Tak świętowali harcerze Dzień Świętego Jerzego
28 kwietnia 1946r w Koszęcinie

Kilka dni później harcerze Drużyny Harcerskiej ze Strzebina, prezentują się podczas uroczystej defilady z okazji 3 - Maja.

krus2017rty
Harcerze MDH im. Andrzeja Małkowskiego
podczas defilady z okazji 3 maja w 1946r.
z przodu maszeruje drużynowy - druh Walerian Krus

Latem od (28 lipca do 14 sierpnia) wraz z harcerzami z Koszęcina uczestniczyli w obozie stałym w Hadrze. Funkcję oboźnego sprawował druh Walerian Krus. W czasie trwania obozu harcerze wzięli udział w uroczystym otwarciu świetlicy w Garbarni Skóry w Mochali, występując w części artystycznej. Czynnie pomagali też podczas pożaru jednego z gospodarstw w Hadrze.
hadra2016gon
Harcerze podczas obozu na Hadrze w 1946r.
o środku siedzi - oboźny Walerian Krus

Zimą 1947r. ma miejsce wspólna zbiórka drużyn z Koszęcina i Strzebinia, podczas której odbył się wspólny kulig oraz wspólne gry i zabawy na śniegu.
 
Latem, współpraca drużyn nabiera jeszcze większej intensywności, druhowie: Walerian Krus i Bonawentura Kobielski wraz z starszyzną z Koszęcina, organizują wspólne wycieczki i wędrówki po najbliżej okolicy poznając jej historię, piękno okolicy a także sztukę ludową. Harcerze przemierzają, Szlak Lompy, Ligonia i Roździeńskiego, od Bruśka po Kochcice i od Woźnik po Zawadzkie.
 
grafikalange2016rt
Powstały podczas wędrówek
szkic kościółka w Koszęcinie autorstwa druha Mariana Lange
 
Pod koniec 1948r. ZHP zostaje zlikwidowane i przemianowane na Organizację Harcerską działającą przy ZMP. W tym czasie zawieszają swoją działalność także drużyny Hufca Lubliniec w tym drużyna ze Strzebinia.

Opracowane na podstawie:
Wspomnienia - Janina Krus
Kronika I MDH im. Tadeusza Kościuszki w Koszęcinie
Zdjęcia:
Zbiory prywatne - Janina Krus
Kronika I MDH im. Tadeusza Kościuszki w Koszęcinie