Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Chorągiew Częstochowska 1975-1992

W 1975 r. wprowadzona została reforma administracyjna kraju likwidująca trójstopniowy podział Polski wprowadzono podział na województwa i gminy. Zmianie uległa struktura ZHP - rozwiązano dotychczasowe chorągwie i hufce powiatowe. W wyniku tych zmian powstała - Chorągiew Częstochowska z jednostek byłych hufców powiatowych:

- z Chorągwi Katowickiej - Częstochowa(miasto), Częstochowa(powiat), Kłobuck, Lubliniec, Myszków, z hufca Zawiercie - 2 jednostki
- z Chorągwi Kieleckiej z hufca Włoszczowa - 6 jednostek
- z Chorągwi Opolskiej z hufca Olesno - 4 jednostki
- z Chorągwi Ziemi Łódzkiej z hufca Pajęczno - 3 jednostki, z hufca Radomsko - 5 jednostek, z hufca Wieluń - 2 jednostki.

Z dotychczasowego Hufca Lubliniec wyodrębnione zostały następujące jednostki podstawowe: Lubliniec (miejski), Ciasna (gminny), Dobrodzień (miejsko-gminny), Herby (gminny), Kalety (miejski), Kochanowice (gminny), Koszęcin (gminny), Pawonków (gminny), Psary (gminny), Woźniki Śląskie (miejsko-gminny).
 
Chorągiew Częstochowska obejmowała początkowo 65 jednostek(hufce i gzd) o zróżnicowanym potencjale wielkościowym. Stopniowo poprzez łączenie się w silniejsze jednostki liczba ulegała zmianie: 1976r. - 57 hufców, 1977.r - 53 hufce, 1982r. - 24 hufce, 1990r. - 23 hufce, 1991r. - 12 hufców.

Gminne związki drużyn - to jednostki liczące do 500 członków ZHP. Podział na hufce i gminne związki utrzymywał się do 1977 r. gdy uchwałą VI Zjazdu ZHP ujednolicono pojęcie hufiec na wszystkie jednostki podstawowe bez względu na wielkość.
 
Zmiany te dotyczyły również hufca Lubliniec/hufców Ziemi Lublinieckiej: w 1975r. Psary włączono do hufca Woźniki Śląskie, w 1982r. do hufca Lubliniec włączono hufce: Ciasna, Dobrodzień, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków oraz w 1991r. Woźniki Śląskie.
 
Komendanci hufców w latach 1975 - 1992r.:
Hufiec Lubliniec
- hm Henryk Pietrek (1975 -1992)
Hufiec Ciasna
- hm Leon Żychówka (1976 -1982)
Hufiec Dobrodzień
- hm Henryk Maruszczyk (1975-1979 i 1980-1982)
- phm Maria Wachowska (1979-1980)
Hufiec Herby
- phm Krystyna Pal (1975-1977)
- hm Danuta Pawłowska (1977 -1982)
Hufiec Kalety
- phm Włodzimierz Wręczycki (1975-1977)
- pwd Henryk Łotocki (1977-1979),
- phm Henryka Mucha (1979-1981),
- hm Konrad Kupilas (1981-1982)
Hufiec Kochanowice
- hm Maria Hoffman (1975-1979)
- hm Lech Budzyński (1979-1982)
Hufiec Koszęcin
- phm Danuta Czerwińska (1975-1977),
- pwd Maria Urzynicok (1977-1979),
- pwd Ireneusz Grzywacz (1979-1980), 
- pwd Irena Kała (1980-1982)
Hufiec Pawonków
- phm Helena Grzesiak (1975-1982)   
Hufiec Woźniki Śląskie
- hm Marian Chojnacki (1975-1991)
Hufiec Ciasna - brak komendanta - 1975r.
Hufiec Psary - brak komendanta - 1975r.
 
Władze Hufców:
Hufiec Lubliniec - wybory 18.12.1982r.
Rada Hufca  - 31 osób
Komenda Hufca:
hm Lech Budzyński,
hm Konrad Kupilas,
hm Henryk Maruszczyk,
hm Danuta Pawłowska,
hm Henryk Pietrek (komendant),
pwd Eleonora Sobala, 
hm Bogusław Widera
Komisja Rewizyjna -9 osób
przewodnicząca - hm Krystyna Rożniewska 
Komisja Instruktorska  - 9 osób
przewodniczący - hm Marian Ożarowski
      
Hufiec Woźniki Śląskie 
- przedłużono kadencję władz hufca do 1984r. Uchwała Rady Chorągwi z dnia 18.10.1982 r.
 
Hufiec Lubliniec - wybory 27.11.1984 r.
Rada Hufca - 23 osoby
Komenda Hufca:
hm Aniela Drab,
phm Jolanta Grabara,
phm Janusz Mazur,
hm Henryk Pietrek (komendant),
hm Janusz Widera,
hm Leon Żychówka
Komisja Rewizyjna - 5 osób
przewodnicząca - hm Krystyna Rożniewska
Komisja Instruktorska  - 5 osób
przewodniczący - hm Marian Ożarowski
Uchwałą  nr. 21  Rady Chorągwi  z dnia 13.10.1986r. na wniosek władz hufca przedłużono kadencję  do 1988r.

Hufiec Woźniki Śląskie  - wybory 19.11.1984r.
Rada Hufca - 21 osób  /wszyscy instruktorzy hufca/
Komenda Hufca:
pwd Mirosława Bazan,
hm Marian Chojnacki (komendant),
phm Elwira Kruczek,
phm  Mieczysław Shegloff
Komisja Rewizyjna  - nie wybierano
Komisja Instruktorska - nie wybierano
Uchwałą nr. 17 Rady Chorągwi z dnia 15.09.1986r. na wniosek władz hufca przedłużono kadencję do 1988r.

Hufiec Lubliniec  - wybory 18.11.1988r.
Rada Hufca  - 19 osób
Komenda Hufca: 
hm Lech Budzyński, 
hm Aniela Drab, 
hm Maria Jasińska, 
h.o. Joanna Jędrysiak, 
hm Danuta Pawłowska, 
hm Henryk Pietrek (komendant), 
phm Andrzej Włodarczyk
Komisja Rewizyjna  - 5 osób
przewodnicząca - hm Krystyna Rożniewska  
Komisja Instruktorska - 5 osób
przewodniczący - hm Marian Ożarowski
 
Hufiec Woźniki Śląskie  - wybory 7.11.1988 r.
Rada Hufca  - wszyscy instruktorzy
Komenda Hufca:
phm Krystyna Bąk,
hm Marian Chojnacki (komendant),
hm Elwira Kruczek
Komisja Rewizyjna  - nie wybierano
Komisja Instruktorska  - nie wybierano
 
Przewodniczący Rad Hufców
Lubliniec  - hm Roman  Krupski   1989 - 1991
Woźniki Śląskie  - pwd Małgorzata Czachor  1989 -1991
 
Najwyższą władzą do 1990r. była konferencja sprawozdawczo-wyborcza hufca/chorągwi. XXVIII  Zjazd ZHP przyjął Statut wprowadzający zapis zjazdu jako najwyższej władzy hufca/chorągwi. Zniesiono również rady hufców i chorągwi.  Wybory w 1991r. na szczeblu hufców i chorągwi odbywały się w/g przyjętych zapisów.

Hufiec Lubliniec  - wybory 9.03.1991r.
Komendant Hufca   - hm Henryk Pietrek
Komenda Hufca   -
hm Lech Budzyński,
hm Aniela Drab,
phm Aleksandra Miedźwiedzik,
phm Dariusz Myrcik,
wędr. Jacek Robak,
phm Małgorzata Włodarczyk
Komisja Rewizyjna -
phm Henryk Budzyński,
hm Roman Krupski,
hm Krystyna Rożniewska (przewodnicząca)
Sąd Harcerski - hm Marian Ożarowski (przewodniczący),
hm Bogusław Widera,
hm Krzysztof Zbączyniak
 
Hufiec Wożniki Śląskie  - wybory 4.03.1991r.
Komendant Hufca  - hm Marian Chojnacki
Komenda Hufca - nie wybierano
Komisja Rewizyjna -
pwd Henryk Hampel,
pwd Renata Kacorzyk,
hm Elwira Kruczek (przewodnicząca)
 
Z dniem 1.10.1991r.  Hufiec ZHP Woźniki Śląskie włączono do Hufca ZHP Lubliniec
 
Instruktorzy hufca Lubliniec/hufców Ziemi Lublinieckiej w  strukturach  władz Chorągwi Częstochowskiej ZHP:

Rada Chorągwi 
                                                
hm Matylda Cecota   1975-1976                         
hm Maria Hoffman   1975-1976                            
hm Janina Krus  1975 -1976                                
hm  Mieczysław Ostrowski  1975-1981
hm Henryk Pietrek  1975 -1991                            
hm Jerzy Piechota  1975-1985                             
hm  Marian Chojnacki 1976 -1981 
phm Aleksander Maroń 1976 - 1981                        
hm Danuta Pawłowska   1985-1991                       
hm  Henryk Maruszczyk  1989-1991

Komisja Rewizyjna Chorągwi                      
hm Bogusław Widera 1981-1985
hm Leon Żychówka 1985-1989   (sekretarz KR)
hm Krzysztof Zbączyniak  1989-1991
                     
Komisja Instruktorska Chorągwi                                                      
hm Pelagia Czaj 1981-1985  
hm Jerzy Robak  1981-1985  (v-ce przew.KI)
phm Janusz Mazur 1985-1989       
hm Roman Krupski  1989 -1991       
 
Sąd Harcerski Chorągwi       
hm Roman Krupski  1991-1992  (przewodniczący SH)    
 
udział w innych organach Chorągwi Częstochowskiej ZHP:
hm Jerzy Piechota 
- Kierownik Wydziału Nieprzetartego Szlaku  1975-1987
hm  Matylda Cecota 
- członek Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi  1976 - 1981
hm Joachim Kurpierz 
- członek Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi  1981-1987 
hm  Danuta Pawłowska 
- członkini Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi 1987-1989 oraz przewodnicząca KSI  1989 -1992  
                                  
Instruktorzy Hufca ZHP Lubliniec w strukturach władz centralnych ZHP w latach 1975-1992
Rada Naczelna ZHP
hm Henryk Pietrek  1985 -1989
 
Delegaci na zjazdy ZHP z Hufca Lubliniec w latach 1975-1992r.
VI  Zjazd  1977r.   
- pwd Marian Habatuła   
VII Zjazd  1981r.   
- pwd Grzegorz Bogus, hm Lech Budzyński, hm Henryk Pietrek
VIII Zjazd 1985r.   
- hm Henryk Pietrek
IX / XXVI Zjazd  1989r. 
- phm Dariusz Myrcik, hm Danuta Pawłowska
 
Drużyny Hufca ZHP Lubliniec na Zlocie ZHP - Grunwald  1988r.
16 LDH "Tramp" im. Andrzeja  Małkowskiego - Lubliniec
3 ŚDSH  "Trias"  - Lubliniec
     
Najwyższy Stopień Instruktorski (od 1990 r. stopień nie był przyznawany) - Harcmistrza Polski Ludowej w latach 1975-1990 uzyskali:
1970 r.   -  hm Marian Ożarowski
1976 r.   -  hm Mieczysław Ostrowski, hm Henryk Pietrek, hm Krystyna Rożniewska
1981 r.   -  hm Jerzy Piechota
1982 r.    - hm Konrad Kupilas
1983 r.    - hm Joachim Kurpierz
1984 r.    - hm Leon Żychówka   
1988 r.    - hm Henryk Maruszczyk
1989 r.    - hm Danuta Pawłowska
 
Odznaczenia:
      
Złoty Krzyż Zasługi
hm Henryk Pietrek  -1984r.
Srebrny Krzyż Zasługi
hm Juliusz Kula -1981r.
 
Złoty Krzyż za Zasługi dla ZHP
hm Marian Ożarowski  - 1979r.
hm Jerzy Piechota - 1983r.
hm Henryk Pietrek - 1984r.
hm Krystyna Rożniewska - 1988r.
 
Krzyż za Zasługi dla ZHP
hm Bogdan Woliński  - 1975r.
hm Waldemar Kubat - 1978r.
hm Pelagia Czaj, hm Alicja Ostrowska, hm Danuta Pawłowska, hm Bogusław Widera, hm Leon Żychówka - 1981r.
hm Lech Budzyński, hm Marian Chojnacki, hm Janina Krus, hm Konrad Kupilas, hm Feliks Michalski - 1982r.
hm Henryk Maruszczyk - 1983r.
hm Roman Krupski, hm Jerzy Robak, hm Janusz Widera - 1984r.
Jan Nocoń, Karol Pleśniak - 1984r.
Edward Bartkiewicz, Adam Chmura, Eugeniusz Kawalec, Jacenty Mamcarczyk, Zdzisław Milak, Antoni Morek, Tadeusz Musialski, Mieczysław Pawłowski, Zbigniew Szatkowski, Franciszek Wróbel, Tadeusz Wróblewski - 1987r.
 
Brązowe  odznaczenie im. J. Krasickiego
hm Matylda Cecota
 
Odznaka za Zasługi dla Chorągwi Częstochowskiej ZHP
hm Marian Chojnacki, hm Roman Krupski, hm Danuta Pawłowska, hm Henryk Pietrek,
hm Krzysztof Zbączyniak - 1985r.
hm Marian Ożarowski - 1986r.

Brązowa Odznaka za zasługi dla woj. Częstochowskiego
hm Marian Ożarowski, hm Jerzy Piechota - 1978r.

Złota Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa
Państwowy Ośrodek Maszynowy w Dobrodzieniu  - 1977r.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Remontowe Energetyki "Energoprem" w Lublińcu
Spółdzielnia Transportu Wiejskiego w Lublińcu
Śląskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Lentex" w Lublińcu - 1983r.

Chorągiew Częstochowska ZHP istniała blisko 17 lat (władze zakończyły działalność
29.02.1992r). Przemiany polityczne i społeczne po 1989r. i zaprzestanie finansowania stowarzyszeń przez Państwo wpłynęły na funkcjonowanie hufców i Chorągwi. Podczas zbiórki władz Chorągwi i komendantów hufców podjęto decyzję o rozwiązaniu Chorągwi Częstochowskiej i przejściu hufców do sąsiednich Chorągwi z dniem 1 kwietnia 1992r. - po uprzednim podjęciu przez władze hufców stosownych uchwał, złożeniu raportów do Naczelnika ZHP oraz wyrażeniu zgody na przyjęcie hufców przez władze tych Chorągwi.
 
Do Chorągwi Katowickiej (póżniej Śląskiej) weszły hufce: Częstochowa, Częstochowa-Teren, Gidle, Kłobuck, Lubliniec, Myszków. Do Chorągwi Kieleckiej weszły hufce: Koniecpol, Lelów, Szczekociny. Do Chorągwi Łódzkiej weszły hufce: Pajęczno, Praszka. Do Chorągwi Opolskiej - hufiec Olesno. Chorągiew Częstochowska przestała istnieć, a funkcjonujące hufce znalazły się w większości w strukturach sprzed 1975r. Podejmowane w latach 1996-1997 próby reaktywowania Chorągwi zakończyły się niepowodzeniem, a wprowadzona 1.01.1999r. reforma administracyjna likwidująca woj. częstochowskie ostatecznie przekreśliła możliwości reaktywowania Chorągwi.
 
Opracował: hm Janusz Szlenk
Na podstawie: 
Częstochowska Chorągiew ZHP 1975-1992 zarys dziejów  wyd. 2002r.
Rozkazy Komendanta Chorągwi Częstochowskiej ZHP  lata 1975-1992