Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

enfrdeitptrues

Harcerska Izba Tradycji

Po koniec lat 90-tych w hoteliku harcerskim w pomieszczeniu, pod numerem 45, przylegającym do "Sali Kominkowej" w Harcerskim Ośrodku Hufca ZHP Lubliniec w Kokotku powstała "Izba tradycji".

41

W kilku gablotach zgromadzono tutaj wszystkie posiadane przez Hufiec: dokumenty, zdjęcia, kroniki, gazety, książki, nagrody i puchary otrzymane przez Hufiec.

42
44

Niestety pomieszczenie było zbyt małe i ciasne, by można było wygodnie prezentować zgromadzone zbiory. Zresztą eksponaty nie zostały nigdy zewidencjonowane, ani opisane. Nie znalazła się też żadna osoba chętna do ich uporządkowania i wykorzystania. Z biegiem czasu pomieszczenie zaczęło służyć także jako podręczny magazynek.

47

Latem 2012r. podczas Jubileuszu 45-lecia istnienia Ośrodka Harcerskiego Hufca ZHP Lubliniec w Kokotku - powstało z inicjatywy druha Bartka Zbączyniaka - Polowe Muzeum Harcerskie. Muzeum składało się z 5 części: pierwsza opowiadała historię powstania Ośrodka w Kokotku w 1967r., druga poświęcona była druhowi Marianowi Ożarowskiemu oraz radiostacji SP9 ZAK, w trzeciej można było zapoznać się z historią obozów harcerskich w Kokotku, w czwartej prezentowały się szczepu Hufca, w piątej zaproszeni goście.

muzeum2017dfdssss2345
muzeum2017dfdssss23456
muzeum2017dfdssss234567

Wówczas to, po raz pierwszy na tak dużą skalę wykorzystano materiały zgromadzone w Sali Tradycji. Padły też zapewnienia, że w najbliższym roku rozpoczną się przygotowania do stworzenia Izby Tradycji z prawdziwego zdarzenia. Część materiałów nie wróciła już do "Hoteliku", czekały w "komendanturze" na rozpoczęcie prac nad nową salą.

Niestety, mijały lata, a sala nie powstawała. Latem 2017r. za sparwą druha Bartka Zbączyniaka, prawie wszystkie zgromadzone pamiątki historyczne Hufca Lubliniec znalazły swoje miejsce w części piwnicznej - hoteliku (dawnej szatni), gdzie zostały posegregowane. Tego lata po raz kolejny - na nieco mniejszą skalę, stały się częścią zbiorów zgromadzonych w Harcerskim Muzeum Polowym, które powstało z okazji 50-lecia Ośrodka Harcerskiego w Kokotku.

jubileusz502llabaaf
jubileusz502uinki

A 1 sierpnia uczestniczyły w wystawie, stworzonej przez druha Bartka Zbaczyniaka, a poświęconej powstaniu Ośrodka Harcerkiego Hufca Lubliniec w Kokotku, która odbyła się w ramach imprezy "Patriotyczny Lubliniec", zorganizowanej przez druha Piotra Widerę.

budowa2134dsa121
juiuijui212

Zimą 2018r. zapadła wstępna decyzja o przystosowaniu pomieszczeń piwnicznych w ośrodkowym hoteliku: dawnej szatni i łaźni - na Harcerską Izbę Tradycji. Przez pół roku w pomieszczeniu dawnej szatni - trwały prace przygotowawcze, którymi kierował druh Krzysztof Zbączyniak. W połowie sierpnia 2018r. pomieszczenie było gotowe w stanie surowym. Dzięki druhom: Krzysztofowi Zbączyniakowi, Karolowi Wengerowi i Jackowi Stefaniemu - w ciągu kilku dni pokoik został odmalowany, położone zostały panele na podłogę i można było przystąpić do prac wykończeniowych:)

muzeum2017dfdssss234567aa2
muzeum2017dfdssss234567aa

W ciągu następnych dni - pierwsza część Harcerskiej Izby Tradycji została umeblowana i zagospodarowana. Prace te wykonał druh Bartek Zbączyniak.  Pierwsza sala  - składa się z kilku części:

muzeum2017dfdssss234567aa2a

biblioteczki harcerskiej, w której znajdują się książki, gazety i komiksy o tematyce harcerskiej, płyty winylowe i kasety magnetofonowe z piosenkami harcerskimi oraz gry planszowe;

muzeum2017dfdssss234567aa2a3
części poświęconej druhowi Marianowi Ożarowskiemu i radiostacji SP9 ZAK. Tu także znajduje się miejsce, gdzie już jesienią zostanie urochomiona radiostacja, z której w okresie jesienno-zimowo-wiosennym będzie można korzystać z hufcowej radiostacji - ta część powstaje pod kierunkiem druhów: Jacka i Karola.

muzeum2017dfdssss234567aa2a35

oraz miejsca, w którym przechowywane są wszelkie dokumenty, kroniki, oraz zdjęcia. W Izbie zawisły dwa pamiątkowe sztandary, oraz klika mundurów harcerskich. Znajduje się tutaj także wystawka poświęcona Odzyskaniu przez Polskę Niepodległości i zbiór 9 grafik przedstawiających wszystkich komendantów Hufca Lubliniec z lat 1923-1939.

Harcerską Izbę Tradycji - odwiedziło już sporo gości w tym władze Hufcowe, aktualni oraz byli harcerze i instruktorzy Hufca, a także burmistrz miasta Lublińca  - pan Edward Maniura.

muzeum2017dfdssss234567aa2a35a
muzeum2017dfdssss234567aa2a35ab
muzeum2017dfdssss234567aa2a35abcde
muzeum2017dfdssss234567aa2a35abc
muzeum2017dfdssss234567aa2a35abcd

W "HIT" odbyły się już pierwsze zajęcia, zarówno dla harcerzy Hufca, jak i grup zorganizowanych przebywających na terenie Ośrodka w Kokotku.

 harcerskaizbatradycjiharcerze2018rf
harcerskaizbatradycjiharcerze2018rf2
harcerskaizbatradycjiharcerze2018rf23a

27 października odbyło się tutaj spotkanie Komisji Historycznej im. druhny Krsytyny Rożniewskiej.

muzeum2017dfdssss234567aa2a35abcdea

W październiku Komenda Hufca ZHP Lubliniec podjęła decyzję o kontynuacji "budowy" Harcerskiej Izby Tradycji i rozpoczęciu remontu drugiego pomieszczenia, które ma pełnić funkcję nie tylko Sali Tradycji, ale także ma być ogólnodostępnym pomieszczeniem, w którym odbywać się będą mogły zajęcia programowe.

W czasie zimy i wiosną 2019r. w drugim pomieszczeniu rozpoczęły się prace, które przeprowadził podobnie jak poprzednio  - druh Krzysztof Zbączyniak, tym razem wspierany przez druha Błażeja Widerę. Latem - pomieszcznie w stanie surowym było już gotowe.

izbatradycji2020koniec1

Kolejnym etapem prac w Izbie, było jej wymalowanie. O to postarały się w sierpniu 2020r. druhny: Paulina Kędzia, Agnieszka Mieczkowska i Ania Wróbel. Wykonały niesamowitą prace, która nadała klimat - Harcerskiej Izbie Tradycji. 

izbatradycji2020koniec1a
izbatradycji2020koniec1a2
izbatradycji2020koniec1a2a

Kilka dni później - druh Bartek Zbączyniak, skończył meblowanie i rozmieszczanie eksponatów w Izbie. Lekkiej korekty wymagało także pierwsze pomieszczenie - gdyż część pamiątek harcerskich została przeniesiona do nowo powstałego pomieszczenia. I tak  - 31 sierpnia 2020r. Harcerska Izba Tradycji w Ośrodku Harcerskim w Kokotku - została ukończona. Oczywiście mamy nadzieję, nadal będzie wzbogacana o pamiątki i dokumenty i stanie się miejscem, chętnie odwiedzanym przez naszych (i nie tylko) harcerzy.

Obecnie - Harcerska Izba Tradycji składa się z dwóch sal, te zaś kilku stref i ekspozycji. Pierwsza sala, mogąca także pełnić funkcję reprezentacyjną, konferencyjną, czy warsztatową - poświęcona jest prawie w całości - sztandarom Hufca. 

izbatradycji2020koniec1a23
izbatradycji2020koniec1a23a
izbatradycji2020koniec1a23a3

W sali upamiętniliśmy także - jednego z bohaterów Hufca Lubliniec - druha Konrada Mańkę, a także spotkanie naszych harcerzy z gen. Robert Baden-Powellem na Jamborre na Węgrzech w 1933r.

izbatradycji2020koniec1a23a5

Lekkim zmianom poddana została także druga sala, w której na ścianie - zamiast sztandarów pojawiła się ilustrowana historia Hufca Lubliniec od 1922 do 1939, a także gazetka poświęcona czasopismom harcerskim. Na półkach zaś zostały wyeksoponowane najstarsze książki harcerskie jakie posiadamy.

 izbatradycji2020ere45r4a
izbatradycji2020ere45r4a2

Pozostałe części sali nie uległy zmianie, ale wypełniły się w większym stopniu eksponatami.

izbatradycji2020ere45r4a9
izbatradycji2020ere45r4a9a

Opracowano na podstawie:
Archiwum Hufca Lubliniec
Wspomnienia - Bartek Zbączyniak

Zdjęcia:
Archiwum Hufca Lubliniec