Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

enfrdeitptrues

Świadkowie Historii

Betlejemskie Światło Pokoju

Akcję "Betlejemskie Światło Pokoju" zapoczątkowały w 1986 Austriackie Radio i Telewizja w Linzu, jako działanie charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących. Początkowo akcja nazywała się „Światło w ciemności” (Licht ins Dunkel).

Trzy lata później (1989r) w akcję włączyli się skauci austriaccy, Od tej pory każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z 30 krajów.

fl1.5683912

W Polsce akcję od 1991 roku prowadzą harcerze ze ZHP, którzy odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich najczęściej na przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach. Następnie, po uroczystej mszy świętej odprawianej w Kaplicy Betlejemskiego Światła Pokoju, zlokalizowanej na terenie Schroniska Górskiego ZHP „Głodówka”, Światło trafia do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich, a za ich pośrednictwem do mieszkańców miast i wsi.

ogienbetlejemi2017tyuj

Do Lublińca, po raz pierwszy, poprzez harcerzy naszego Hufca, "Betlejemskie Światło Pokoju" dotarło w 1994r. Pomysł przekazywania "światełka", tego symbolu braterstwa, jedności i pokoju, przyjął się i zadomowił na dobre w naszym Hufcu. Stał się on nieodłącznym elementem roku harcerskiego.

Tak w 1996r. o odebraniu Światła Betlejemskiego, podczas Hufcowej Wigilii -  opowiadał druh Lech Budzyński.

"Ogień Betlejemski", najczęściej odbierany jest przez naszych harcerzy z Jasnej Góry wraz z reprezentacją Chorągwi Śląskiej.

ogienbetlejsmi2017
ogienbetlej2017t565
Odebranie "Betlejemskiego Światła Pokoju" w 1999r.

ogienbetlejemi2017tyujss
bsp2017rt
Odebranie "Betlejemskiego Światła Pokoju" w 2004r.

ogienbetlejsmi2017tyr2aaghas

ogienbetelejmi2017t54

ogienbetelejmi2017t542

Odebranie "Betlejemskiego Światła Pokoju" w 2006r.

ogienbetelejmi2017t54wew
Odebranie "Betlejemskiego Światła Pokoju" w 2010r.

ogienbetelejmi2017t54lkl
Odebranie "Betlejemskiego Światła Pokoju" w 2011r.

stpokoju2017tgy67
Odebranie "Betlejemskiego Światła Pokoju" w 2017r.
bop2018yhydd2
bop2018yhydda2
Odebranie "Betlejemskiego Światła Pokoju" w 2018r.

W grudniu 2007r. po raz pierwszy w historii Hufca odebrali "ogień" wprost na Łysej Polanie, druhowie: Kajetan Zbaczyniak, Andrzej Drapała, Jakub Maciów oraz Gosia Zbaczyniak:)

ogienbetelejmi2017t542aa

ogienbetlej2017t565aas
Odebranie "Betlejemskiego Światła Pokoju" w 2007r.

W 2018r. nasi harcerze i harcerki, po raz pierwszy wzięli udział w Biegu Betlejemskim, który odbywa się od 2016r przy okazji przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju w Częstochowie.

bop2018yhydda2aa
III edycja Biegu Betlejemskiego w 2018r.

Nierozłącznym elementem związanym z "Betlejemskim Ogniem Pokoju" jest przekazanie go mieszkańcom miasta Lublińca oraz powiatu Lublinieckiego i Olesna.

ogienbetlejemski2005
Przekazanie "Betlejemskiego Światła Pokoju" w 2005r.
w kościele pw. św. Teresy Benedykty od Krzyża

ogienbetlejemski200522
Przekazanie "Betlejemskiego Światła Pokoju" w 2005r.
koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu
Harcerskiego Zespołu Artystycznego Śląskiej Chorągwi ZHP „Słoneczni”

sbetlejemskie2007r2657
Przekazanie "Betlejemskiego Światła Pokoju w 2007r. na rynku w Lublińcu

ogienolesno2017ty6
Przekazanie "Betlejemskiego Światła Pokoju" w 2008r. w Oleśnie

ogienbetlejsmi2017tyr2aa

 Przekazanie "Betlejemskiego Światła Pokoju" w 2009r. w Lublińcu
Kościół pw. Świętego Mikołaja

ogienbetlejsmi2017kio
Przekazanie "Betlejemskiego Światła Pokoju" w 2011r. w Lublińcu
Kościół p.w. św. Stanisława Kostki

ogienbetelejmi2017t54aa
Przekazanie "Betlejemskiego Światła Pokoju" w 2012r. w Kokotku

ogienbetelejmi2017t542aqw
Przekazanie "Betlejemskiego Światła Pokoju" w 2013r. w Lublińcu
Kościół p.w. św. Stanisława Kostki

OGIENBETLEJMSKI2345
Przekazanie "Betlejemskiego Światła Pokoju" w 2014r. w Lublińcu
Kościół p.w. św. Stanisława Kostki

ogienbetelejmi2017t54zxA
Przekazanie "Betlejemskiego Światła Pokoju" w 2015r. w Lublińcu
Kościół p.w. św. Stanisława Kostki

ogienbetlejemi2017tyujasw
Przekazanie "Betlejemskiego Światła Pokoju" w 2016r. w Koszęcinie
aswe
Przekazanie "Betlejemskiego Światła Pokoju" w 2016r. w Rusinowicach

sbp2017drf
Przekazanie "Betlejemskiego Światła Pokoju" w 2017r. w Lublińcu
Kościół p.w. św. Stanisława Kostki

spb2018tgyht
Przekazanie "Betlejemskiego Światła Pokoju" w 2017r. w Lublińcu
Szpital Powiatowy

bop2018yhydda2asa
bop2018yhydda2asaa
Przekazanie "Betlejemskiego Światła Pokoju" w 2018r. w Lublińcu
Parafia Wojskowa bł. Piotra Jerzego Frassati

W 2017r. pojawił się nowy pomysł, by BŚP - roznieść bezpośrednio do domów mieszkańców Lublińca, czego podjęły się harcerki ze "Szczepu Milenium", oraz z Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Czarne Orły” z Droniowic.

ogienlubliniecmieszkan2017rty
ogienlubliniecmieszkan2017rty2
droniowice2017tgtyhd

Pomysł się spodobał i w kolejnym roku 2018 - harcerze i harcerki znów ruszyli ze Światełkiem Betlejemskim do domów mieszkańców naszego powiatu.

ogienbetelejesmik2019ssaa2a3
ogienbetelejesmik2019ssaa2a
ogienbetelejesmik2019ssaa2a3a
ogienbetelejesmik2019ssaa2

Opracowane na podstawie:
Archiwum Hufca Lubliniec
Wikipedia

Zdjęcia:
Archiwum Hufca Lubliniec