Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Gdynia 1934r.

31 lipca 1932r. członkowie zastępu żeglarskiego: Bernard Mendrela (zastępowy), Władysław Wędrychowicz, Hubert Grzesik, Ryszard Grunert, Trójca, Eryk Słota i Emil Myszor wzięli udział w obchodach I Święta Morza.

12gdynia1931r2017a

Dwa lata później - w czerwcu 1934r. na obóz do Gdyni wyjeżdża spora reprezentacja Hufca Lubliniec. Poza harcerzami z Lublińca, pod opieką druhów: Stanisława Wojciechowskiego, Ludwika Klamy, Stanisława Gawrona, Rudolfa Rzemienieckiego i Jana Bernarda Handego, na swój pierwszy obóz wyrusza także I MDH im. Tadeusza Kościuszki z Kalet -  druha Emila Myszora.

12kamienngora2017rftg2aa2
kamienngora2017rftg2aa

12gdans1934kadradd
Kadra obozowa, od prawej stoją: Jan Barnard Handy, Stanisław Wojciechowski,
Rudolf Rzemieniecki, Stanisław Gawron (ówczesny Komendant Hufca), Jan Drozdowski

Harcerze po przyjeździe do Gdyni, najprawdopodobniej rozbijają swój obóz na Polance Redłowskiej, gdzie rok wcześniej (16 sierpnia 1933r), doszło do spotkania harcerzy polskich z gen. Robertem Baden-Powellem. 

polankaredlowskabpolwe2017rtyaa
Obelisk postawiony w 1990r. na pamiątkę spotkania z BI-PI

Polanka Redłowska było ulubionym miejscem biwakowania harcerzy z pobliskiego Wolnego Miasta Gdańska.

12polankaredlowska2017rty5
Polanka Redłowska widok współczesny
z22358269VPolanka Redlowska Od decyzji urzednikow zalezy cz

Do miejsca obozowania wszystkie potrzebne sprzęty trzeba było przynieść na własnych barkach:)

12gdynia2017rtoboz1

Od razu też przystąpiono do rozbijania namiotów, budowy urządzeń obozowych, łóżek, bramy, kuchni polowej, masztu z krzyżem, ławek, stolików, oraz zegara słonecznego.

12buowalozekgdynia1934
12zegarsloneczny2016rty
12zegarsloneczny2016rty2

Podczas trzytygodniowego obozu harcerze podnosili swoje umiejętności i zdobywali sprawności. Szczególnie dużo uwagi poświęcili zajęciom z samarytanki.

12smaraytankagdynia1934e

Oczywiście nie mogło zabraknąć wspólnych wypadów nad morze:)

12morze1934rftgdynia1
12morze1934rftgdynia12

12gdyniajedzenie193425

Nie zapominano także o zajęciach sportowych, urządzono nawet w pobliżu obozowiska boisko do siatkówki.

12zajeciasportowe2017gdynia1934

12gdyniajedzenie1934254

Posiłki gotowane w kuchni obozowej, wykonanej samodzielnie z kilku kamieni i małego zadaszenia. Zaś za stołówkę służyło wydzielone miejsce na polance wraz z kilkoma wykonanymi przez harcerzy ławkami.

12gdyniajedzenie1934
12gdyniajedzenie19342

12posilki2017rtyt

Liczne wycieczki po okolicy (Gdańsk, Gdynia), były ważnym elementem obozowego życia.

12ghdanskgsynia2017rt56
Harcerze stoją przed przed holenderskim okrętem Hr.Ms. Evertsen
podczas Święta Morza w Gdyni

12ghdanskgsynia2017rt562
12ghdanskgsynia2017rt5623
12ghdanskgsynia2017rt56234

12gdyniajedzenie193423

Jednym z najciekawszych epizodów pobytu nad morzem w 1934r. był udział lublinieckich harcerzy w budowie Bazyliki Morskiej w Kamiennej Górze. 11 lipca prace przy kościele rozpoczęli harcerze z Brześcia nad Bugiem. W połowie lipca do prac włączyli się także nasi harcerze.

kamienngora2017rftg

Bazylika miała być miejscem zadumy dla korzystających z portu żeglarzy, ale też punktem orientacyjnym dla tych statków na morzu. Niestety ze względów finansowych przerwano budowę bazyliki. Po budowie ostał się tylko postawiony na wzgórzu, w najwyższym punkcie Kamiennej Góry - krzyż.

kamiennagorakrzyz2017tyu
Krzyż na Kamiennej Górze postawiony ponownie w 1993r.

Harcerze Hufca Lubliniec, powrócili do Kamiennej Góry4 lata później. Letni obóz zorganizował tutaj druh Emil Myszor dla harcerzy z Kalet.

obozwgdynia1938kalety2

Dni obozowe mijają szybko i harcerze po ostatnim apelu - wracają do Lublińca.

12gdynia1934powrot234
12gdansk1934powroraa

Opracowane na podstawie:
Album fotograficzny - Święto Morza 1934r.
Polska na morzu - Pismo Ligi Morskiej i Kolonialnej nr 7-8 1934r.
Burzliwe dzieje krzyża na Kamiennej Górze - Michał Sielski
Kronika Harcerzy z Kalet z lat 1934-1949 - Leszek G.Grabowski

Zdjęcia:
Archiwum Hufca Lubliniec
Kronika Harcerzy z Kalet z lat 1934-1949 - Leszek G.Grabowski