Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Mapki Ośrodkowe

Teren Ośrodka Harcerskiego ZHP Lubliniec w Kokotku często (chociaż może mógłby być częściej) był bohaterem przeróżnych map. Najczęściej tych pokazujących lokalizację poszczególnych miejsc na terenie Stanicy. Najstarszą mapką jaką dysponujemy jest szkic tych terenów, wykonany przez druhów z Koszęcina w 1946r., którzy wybrali się tutaj na pieszą wycieczkę.

mapaszkicwerdówki2016rftaNajstarszą mapką zaś samej Stanicy - jest szkic, wykonany przez druha Mariana Ożarowskiego, jeszcze przed jego budową, a z zaznaczeniem miejsc, które miały dopiero powstać. Szkic ten druh Marian sporządził w czerwcu 1967r.

mapka1967e3asas

Kolejna mapka tego terenu (jaką posiadamy), została wykonana w 1972r. na potrzeby Manewrów Harcerskich. Na mapce, znalazła się też miejscowość Żyłka, do której często w tamtym czasach wiodły gry harcerskie, czy podchody.

mapamanewry201712e

Kolejna powstała w 1979r. na potrzeby projektu rozbudowy Ośrodka. Druh Marian, który oczywiście był jej autorem - zaznaczył na niej także planowane budynki:) Mapka ta pokazuje, że pierwotnie trampy miały powstać po obu stronach placu na przeciwko radiostacji.

sowa20187ymapa

Drugim powodem powstawania map tego terenu były organizowane biegi na Orientację, gry harcerskie czy rajdy.

ino20187yhdrtyraMapka Ośrodkowa
mapaion2017tyhMapka do INO - obejmująca teren w okolicach stawu Silesiana

rajdmapa2019tgtgtggt
Mapka rajdowa przedstawiająca teren Ośrodka - lata 90te

Do wędrówek i gier wykorzystywano także mapy topograficzne, czy wojskowe.

kokotektopograficzne234

Dzięki mapkom, najczęściej wykonywanym przez druha Ożarowskiego - zachowały się np. nazwy poszczególnych obozowisk, tak jak na tej z 1994r. Dzięki czemu dowiadujemy się, że pierwsze obozowisko, jeszcze przed wjazdem na Bazę po lewej stronie - nazywane było "Laskiem Cygańskim", pierwsze obozowisko już na terenie Ośrodka za amfiteatrem w dole - miało nazwę "Niecki" ("Dolinki"). Dalej - te najbardziej popularne tuż przy boisku - było określane jako "Cypel". Tuż z płotem, po prawej stronie - obozowisko nazywane było "Krystynką", a na przeciwko "Na skarpie", dalej po prawej - ostatnie obozowisko to "Rodło".

mapaozarowski94

Ciekawym miejscem, również zaznaczonym na mapie jest - kanion Georga, dawna pradolina rzeki Małej Panwi - dzisiaj już zarośnięty i zapomniany - do kanionu prowadziła ścieżka, swój początek biorąca za magazynami kuchni i biegnąca na zachód w stronę rzeki Leśnicy.

kaniongorga2018tyJedną z ciekawszych zachowanych map - planerów:) Jest szkic wykonany przez druha Mariana Ożarowskiego z lutego 1997r. który przedstawiał planowany wygląd obozu jubileuszowego, który miał stanąć na boisku z okazji 30-lecia Stanicy Harcerskiej. Niestety do realizacji tego projektu nigdy nie doszło.

planoboz1997rt

W końcu w 1997r. powstał plan Ośrodka z prawdziwego zdarzenia, który został zamieszczony w wydanej przez Hufiec - Monografii Ośrodkowej. Szkic ten służył harcerzom do zabaw i gier przez następne 20 lat.

mapaosrodek1007rNa mapie zaznaczono także miejsce nie należące do Ośrodka, gdzie harcerze prawie od początku istnienia Bazy rozpalali swe ognisko. To ta czerwona strzałka po prawej stronie. Niestety przy oznaczaniu obozowisk zrezygnowano z podania ich zwyczajowych nazw. Co w dużej mierze przyczyniło się do ich zapomnienia.

W 2013r. harcerze ze Szczepu "Kolorowy" z Nowej Huty, podczas swojego pobytu na Ośrodku w Kokotku do wykonania mapki ośrodka wykorzystali - stół:) Harcerz potrafi:)

obozstol2017tgt23

Ostatnią - schematyczną mapkę Ośrodkową - wykonała druhna Katarzyna Tobiś - umieszczając ją - w plakacie reklamującym 50-lecie istnienia Ośrodka Harcerskiego w Kokotku.

jubikleuszkjah2017uyy

Ciekawą mapkę otrzymaliśmy od druha Karola Wengera, wykonaną w 2015r. na potrzeby harcerskiej radiostacji.

mapkakokotekradio2015

Na mapkę Ośrodka Harcerskiego w Kokotku, można natknąć się także - korzystając z OpenStreet Map (Google Maps tego miejsca zbytnio nie ogarniają:).

mapkastreop2018

Opracowane na podstawie:
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec

Zdjęcia:
Archiwum Hufca
Open Street Maps
Karol Weneger