Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

enfrdeitptrues

Świadkowie Historii

Michał Mędlewski

Michał Mędlewski urodził się 30 września 1912 r. w leśniczówce Wielonek koło Ostroroga.

lesniczowksmormin2019gt
Widok współczesny - leśniczówki Wielonek, miejsce urodzenia Michała Mędlewskiego

Był synem Wendelina i Michaliny (z domu Paprockiej). Tuż po zakończeniu I wojny światowej wraz z rodziną przeprowadził się do Dąbrowy koło Wolsztyna.

dabrowa2019michal
Michał Mędlewski - I Komunia Święta - Dąbrowa 1921r.

Kolejna przeprowadzka rodziny miała miejsce w 1922 r., kiedy to jego ojciec objął posadę leśniczego w Nadleśnictwie Czarny Las w leśniczówce Strzelok w Lublińcu.

medlewski2019tgyhtty22
Rodzice Michała Mędlewskiego
Michalina i Wendelin Mędlewski oraz siostra Michała - Helena

medlewskimrywald2019Krywałd (pow. Rybnicki) - zdjęcie wykonane tuż przed plebiscytem 20 marca 1921r.
Stoją od prawej: ks. Nikodem Mędlewski, Wendelin Mędlewski,
Fryda Mędlewska, Helena Mędlewska

Następnie wiosną 1922r. objął posadę leśniczego w Nadleśnictwie Czarny Las - w leśniczówce Strzelok. Wraz z nim do Lublińca ze swoimi siostrami i mamą przyjechał 10-letni Michał. Od września 1922r. Michał Mędlewski uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Lublińcu,

michalmedleskibazarnik2019rf1925 r. przed Szkołą Powszechną w Lublińcu,
po lewej stronie stoi Michał Mędlewski, po prawej Alozjy Gajek,
w środku kierownik szkoły Jakub Bazarnik

W tym też czasie zapisał się do Związku Harcerstwa Polskiego i działał w I Męskiej Drużynie Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki (funkcjonującej przy Gimnazjum). Był jednym z pierwszych harcerzy, którzy w 1924 r. na lublinieckim rynku składali przyrzeczenie harcerskie. Wziął udział w obozie harcerskim na terenie Nadleśnictwa Czarny Las w 1925 r. prowadzonym przez instruktorów z Katowic.

medlewski2019rfrfr
W Parku Grunwaldzkim w 1925r.
stoją od lewej: Edmund Mendecki, ?, Michał Mędlewski, Konrad Bazarnik

Latem 1925 r. wraz z rodziną po raz kolejny zmienił miejsce zamieszkania. Ojciec Michała został nadleśniczym w lasach Ordynacji Zamoyskiej w Maziarni Strzeleckiej, gdzie zmarł dwa lata później.

maziarnia2019rfrf
Pałac w Maziarni Strzeleckiej, siedziba Nadleśnictwa - stan obecny

Michał Mędlewski maturę zdał w 1932 r. w Różanymstoku w prywatnym salezjańskim gimnazjum neoklasycznym. Rok później zmarła jego matka Michalina Mędlewska. 

 medlewskimatura2019rfr
Klasa maturalna - Michał Mędlewski stoi piąty od prawej strony

Po zdanej maturze odbył służbę w Brodnicy, gdzie skończył szkołę podchorążych. Studiował na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego. 12 października 1937 r. poślubił Helenę Januszewską, córkę Józefa Januszewskiego, społecznika, kierownika Szkoły Powszechnej w Wyrzysku.

 medlewskizona2018tgtg
Michał Mędlewski z żoną

W latach 1937-1939 pracował w Zarządzie Miasta w Nakle nad Notecią. W 1939 r. wziął udział w kampanii wrześniowej jako podporucznik i adiutant dowódcy Batalionu Obrony Narodowej „Nakło”. Ze swoim oddziałem walczył nad Bzurą u boku jednostek Armii „Pomorze”.

 bitwanadbzura2019ede
Bitwa nad Bzurą - największa batalia kampanii wrześniowej

 W połowie września dostał się do niewoli niemieckiej. W listopadzie został przetransportowany do Oflagu VIIA w Murnau (Górna Bawaria), gdzie przebywał do zakończenia wojny.

oflagmurnau7a2019
Teren Oflagu VII A w Murnau

Do Polski wrócił we wrześniu 1945 roku. Pracował w Samorządzie Powiatowym w Wyrzysku, następnie w Prezydium Rady Narodowej w różnych jednostkach organizacyjnych. W 1975 r. przeszedł na emeryturę.

 

 michalmednelwski2019tgt
Michał Mędlewski

8 czerwca 1997 r. zmarł w Nakle nad Notecią. Spoczął na cmentarzu w Wyrzysku. W 2016 r. jego prochy zostały przeniesione do rodzinnego grobowca znajdującego się na cmentarzu w Nakle nad Notecią.

michalmedlewski2019grob

Debiut literacki Michała Mędlewskiego datuje się na rok 1930, kiedy to opublikował swoje wiersze w Dzienniku Bydgoskim. W 1932 r. pracował jako redaktor w wydawanym w Nakle Głosie Krajny. W obozie jenieckim w Murnau powstał tomik poezji zatytułowany Słońce w dolinie. Po wojnie jego artykuły pojawiały się na łamach Kuriera Polskiego, Ilustrowanego Kuriera Polskiego, Tygodnika Demokratycznego czy też Ziemi Nadnoteckiej. W latach osiemdziesiątych opublikował powieści: Ściana gniewu (1980), Stacjonata (1985) oraz tomik wierszy Ogień z nieba (1989). W 1992 r. powstał kolejny tomik wierszy Widoki moje. Ukończona w 1988 roku powieść dla młodzieży Tajemnica Czarnego Lasu, nie została opublikowana za życia pisarza. Już po jego śmierci Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska w 2016r. wydało Bajki dla Bożenki i Korespondencję do żony i córki z Oflagu VIIA Murnau. W 2019r. wydana zostaje także powieść Tajemnica Czarnego Lasu.

michalmedlesskipoezjaksiaz2019
Powieści i wiersze napisane przez Michała Mędlewskiego

 

Opracowane na podstawie:
"Bajki dla Bożenki i Korespondencję do żony i córki z Oflagu VIIA Murnau" - Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska
Wspomnienia - pani Bożena Mędlewska-Pankowska
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec

Zdjęcia:
Archiwum rodziny Mędlewskich
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec
NAC