Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Michał Mędlewski

Michał Mędlewski urodził się 30 września 1912 r. w leśniczówce Wielonek koło Ostroroga.

lesniczowksmormin2019gt
Widok współczesny - leśniczówki Wielonek, miejsce urodzenia Michała Mędlewskiego

Był synem Wendelina i Michaliny (z domu Paprockiej). Tuż po zakończeniu I wojny światowej wraz z rodziną przeprowadził się do Dąbrowy koło Wolsztyna.

dabrowa2019michal
Michał Mędlewski - I Komunia Święta - Dąbrowa 1921r.

Kolejna przeprowadzka rodziny miała miejsce w 1922 r., kiedy to jego ojciec objął posadę leśniczego w Nadleśnictwie Czarny Las w leśniczówce Strzelok w Lublińcu.

medlewski2019tgyhtty22
Rodzice Michała Mędlewskiego
Michalina i Wendelin Mędlewski oraz siostra Michała - Helena

medlewskimrywald2019Krywałd (pow. Rybnicki) - zdjęcie wykonane tuż przed plebiscytem 20 marca 1921r.
Stoją od prawej: ks. Nikodem Mędlewski, Wendelin Mędlewski,
Fryda Mędlewska, Helena Mędlewska

Następnie wiosną 1922r. objął posadę leśniczego w Nadleśnictwie Czarny Las - w leśniczówce Strzelok. Wraz z nim do Lublińca ze swoimi siostrami i mamą przyjechał 10-letni Michał. Od września 1922r. Michał Mędlewski uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Lublińcu,

michalmedleskibazarnik2019rf1925 r. przed Szkołą Powszechną w Lublińcu,
po lewej stronie stoi Michał Mędlewski, po prawej Alozjy Gajek,
w środku kierownik szkoły Jakub Bazarnik

W tym też czasie zapisał się do Związku Harcerstwa Polskiego i działał w I Męskiej Drużynie Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki (funkcjonującej przy Gimnazjum). Był jednym z pierwszych harcerzy, którzy w 1924 r. na lublinieckim rynku składali przyrzeczenie harcerskie. Wziął udział w obozie harcerskim na terenie Nadleśnictwa Czarny Las w 1925 r. prowadzonym przez instruktorów z Katowic.

medlewski2019rfrfr
W Parku Grunwaldzkim w 1925r.
stoją od lewej: Edmund Mendecki, ?, Michał Mędlewski, Konrad Bazarnik

Latem 1925 r. wraz z rodziną po raz kolejny zmienił miejsce zamieszkania. Ojciec Michała został nadleśniczym w lasach Ordynacji Zamoyskiej w Maziarni Strzeleckiej, gdzie zmarł dwa lata później.

maziarnia2019rfrf
Pałac w Maziarni Strzeleckiej, siedziba Nadleśnictwa - stan obecny

Michał Mędlewski maturę zdał w 1932 r. w Różanymstoku w prywatnym salezjańskim gimnazjum neoklasycznym. Rok później zmarła jego matka Michalina Mędlewska. 

 medlewskimatura2019rfr
Klasa maturalna - Michał Mędlewski stoi piąty od prawej strony

Po zdanej maturze odbył służbę w Brodnicy, gdzie skończył szkołę podchorążych. Studiował na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego. 12 października 1937 r. poślubił Helenę Januszewską, córkę Józefa Januszewskiego, społecznika, kierownika Szkoły Powszechnej w Wyrzysku.

 medlewskizona2018tgtg
Michał Mędlewski z żoną

W latach 1937-1939 pracował w Zarządzie Miasta w Nakle nad Notecią. W 1939 r. wziął udział w kampanii wrześniowej jako podporucznik i adiutant dowódcy Batalionu Obrony Narodowej „Nakło”. Ze swoim oddziałem walczył nad Bzurą u boku jednostek Armii „Pomorze”.

 bitwanadbzura2019ede
Bitwa nad Bzurą - największa batalia kampanii wrześniowej

 W połowie września dostał się do niewoli niemieckiej. W listopadzie został przetransportowany do Oflagu VIIA w Murnau (Górna Bawaria), gdzie przebywał do zakończenia wojny.

oflagmurnau7a2019
Teren Oflagu VII A w Murnau

Do Polski wrócił we wrześniu 1945 roku. Pracował w Samorządzie Powiatowym w Wyrzysku, następnie w Prezydium Rady Narodowej w różnych jednostkach organizacyjnych. W 1975 r. przeszedł na emeryturę.

 

 michalmednelwski2019tgt
Michał Mędlewski

8 czerwca 1997 r. zmarł w Nakle nad Notecią. Spoczął na cmentarzu w Wyrzysku. W 2016 r. jego prochy zostały przeniesione do rodzinnego grobowca znajdującego się na cmentarzu w Nakle nad Notecią.

michalmedlewski2019grob

Debiut literacki Michała Mędlewskiego datuje się na rok 1930, kiedy to opublikował swoje wiersze w Dzienniku Bydgoskim. W 1932 r. pracował jako redaktor w wydawanym w Nakle Głosie Krajny. W obozie jenieckim w Murnau powstał tomik poezji zatytułowany Słońce w dolinie. Po wojnie jego artykuły pojawiały się na łamach Kuriera Polskiego, Ilustrowanego Kuriera Polskiego, Tygodnika Demokratycznego czy też Ziemi Nadnoteckiej. W latach osiemdziesiątych opublikował powieści: Ściana gniewu (1980), Stacjonata (1985) oraz tomik wierszy Ogień z nieba (1989). W 1992 r. powstał kolejny tomik wierszy Widoki moje. Ukończona w 1988 roku powieść dla młodzieży Tajemnica Czarnego Lasu, nie została opublikowana za życia pisarza. Już po jego śmierci Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska w 2016r. wydało Bajki dla Bożenki i Korespondencję do żony i córki z Oflagu VIIA Murnau. W 2019r. wydana zostaje także powieść Tajemnica Czarnego Lasu.

michalmedlesskipoezjaksiaz2019
Powieści i wiersze napisane przez Michała Mędlewskiego

 

Opracowane na podstawie:
"Bajki dla Bożenki i Korespondencję do żony i córki z Oflagu VIIA Murnau" - Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska
Wspomnienia - pani Bożena Mędlewska-Pankowska
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec

Zdjęcia:
Archiwum rodziny Mędlewskich
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec
NAC