Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Święto Pracy 1 Maja

Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany 1 Maja, obchodzony jest od 1889r  dla upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 w Chicago, w Stanach Zjednoczonych podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy. Na ziemiach polskich pierwsze obchody miały miejsce w 1890 i odbywały się niejednokrotnie wbrew woli zaborców współorganizowane były między innymi przez działaczy II Proletariatu. Pochody i demonstracje klasowych organizacji robotniczych i partii lewicowych odbywały się w okresie II Rzeczpospolitej. Jednak dopiero w 1950r. rząd komunistyczny nadał temu dniu -  status święta państwowego, wolnego od pracy i stan ten trwa do chwili obecnej. W czasach PRL-u organizowano tego dnia pochody pierwszomajowe. W pochodach brały udział: władze państwowe, partyjne, zakłady pracy, szkoły, uczelnie wyższe, wojsko, organizacje młodzieżowe w tym harcerstwo.

Pochód 1 majowy w Brzesku 1988r. (jeden z ostatnich)

Harcerze w okresie międzywojennym nie obchodzili tego święta. Niestety po 1945r. coraz częściej byli zmuszani do udziału w pochodach pierwszomajowych. Tak ten dzień w 1947r. opisuje Kronika 1 Żeńskiej DH im. Królowej Jadwigi: "W dorocznym dniu "Święta Pracy" cały Hufiec żeński wziął udział w uroczystościach w tym dniu zorganizowanych. Na godzinę 8.30 została zarządzona zbiórka całego Hufca, poczem został odczytany rozkaz Komendy Chorągwi L.8 oraz okólnik Naczelniczki i Naczelnika ZHP w związku z obchodem świąt majowych. O 9.15 oba Hufce (żeński i męski) udały się na plac zbiórki (koło Domu Kultury), skąd nastąpił wymarsz na rynek (...) Po przemówieniach nastąpił przemarsz ulicami miasta, a miejscowe władze i przedstawiciele organizacji odebrali defiladę. Na tym zakończono uroczystość przedpołudniową. Po południu były bezpłatne imprezy (kino) oraz wieczorem zabawa w sali "Strzelnicy"."

Obowiązkowo (ze względu na przymus) harcerze zaczęli uczestniczyć w Święcie 1 Maja i pochodach - od roku 1950, kiedy to Związek Harcerstwa Polskiego zlikwidowano, a na jego miejsce powstała Organizacja Harcerska ZMP. Ten obowiązek - wypełniali prawie do końca lat 80-tych. Często dzień wcześniej w szkołach i zakładach pracy - organizowane były okolicznościowe akademie. Nie inaczej było w Lublińcu. Poniżej przedstawiamy zdjęcia z pochodów 1 majowych na przestrzeni lat 1951-1990, w których uczestniczyli harcerze i harcerki naszego Hufca.

121maj1951a
1 maja - 1951r. ulica Paderewskiego

 12121maj1951a589
1 maja - 1957r. ul. 74 GPP

12121maj1951a58
1 maja 1958r. ul. 74 GPP

121maja2018tgyh
1 maja 1965r - ulica Oświęcimska

Pochód 1 maja 1966r. był szczególny ze względu na przypadający w tym roku - Jubileusz 1000-lecia państwa polskiego.

12121maj1951a58a
1212121maj1951a58ac
1 maja 1966r. ulica Paderewskiego

Z czasem poza flagami, hasłami i sztandarami, na pochodach zaczęły pojawiać się różnego rodzaju "gadżety", barwne stroje - nawiązujące do wydarzeń z życia kraju, czy świata.

121maj1951a454
1212121maj1951a58aggasa
1 maja 1967r. ulica Paderewskiego
121maj1951a6767
1 maja 1967r. ulica Kilińskiego

Popularne były w tym dniu tzw. "czyny społeczne", czyli prace darmowe wykonywane na rzecz społeczności. W przypadku harcerzy lublinieckich, od końca lat 60-tych, świetnym miejscem, do tego typu przedsięwzięć - była Stanica Harcerska w Kokotku. Głównym propagatorem - "czynów" na Ośrodku był druh Marian Ożarowski. Nie zawsze brali w nich udział sami harcerze - często byli to także cywile (całe klasy).

121maj1951a6767asagtg
12121maj1951a58aggg
Klasa 7c - podczas sadzenia drzewek na Stanicy w Kokotku
1 maja 1969r.

 121maj1951a6767asa
1 maja 1971r. ulica Zwycięstwa

12121maj1951a58agg
Tuż po pochodzie 1 majowym - 1977r. boisko SP nr 1

121 majdefrt5675
121maj6kiopo
121 majdefrt567
121maj1951a58agg22
1 maja, lata 70-te, ulica Paderewskiego

Obowiązkowe pochody 1 majowe - zakończyły się pod koniec lat 80-tych, a kiedy w 1990r. przywrócono oficjalnie Święto Konstytucji 3 Maja, harcerze z radością uczestniczyli w ich obchodach - na lublinieckim cmentarzu wojskowym. Ta tradycja trwa po dzień dzisiejszy.

123maja2010erfr
123maja2010erfr2sewsw
Uroczystości 3 maja na cmentrzu wojskowym w Lublińcu

Na podstawie:
Kronika I ŹDH im. Królowej Jadwigi w Lublińcu
Kronika Szczepu im. Kasprzaka w Lublińcu
Kronika Szczepu Duboisa w Lublińcu
Archiwum Hufca Lubliniec

Zdjęcia:
Kronika I ŹDH im. Królowej Jadwigi w Lublińcu
Kronika Szczepu im. Kasprzaka w Lublińcu
Kronika Szczepu Duboisa w Lublińcu
Archiwum Hufca Lubliniec