Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Odsłonięcie i poświęcenie pomnika ku czci 74 GPP - Smogorzów 1996r.

29 września 1996r. w Smogorzowie (koło Przysuchy) odbyło się odsłonięcie i poświęcenie pomnika ku czci pamięci zamordowanych żołnierzy z 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty. Na uroczystości zaproszeni zostali przez księdza kanonika Andrzeja Wierzbickiego, także harcerze z Lublińca, którzy w odpowiedzi na apel "Dziennika Zachodniego" wsparli finansowo budowę pomnika.

W uroczystościach tych uczestniczyli członkowie ówczesnej Komendy Hufca Lubliniec z Komendantem Hufca dh hm Krzysztofem Zbączyniakiem, członkowie Harcerskiego Kręgu Seniora z jej przewodniczącą druhną hm Krystyną Rożniewską, oraz harcerze Hufca Lubliniec. Wyjazd do Smagorzewa odbył się w ramach prowadzonej przez Hufiec od lat - "Kampanii bohater", która miała na celu nadanie Hufcowi Lubliniec imienia 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty.

smag1

smag12

Uroczystości poświęcenia pomnika, w obecności około 3 tyś. osób z kraju i zagranicy, rozpoczęły się o godzinie 11.00 - mszą świętą.

smag125

Następnie odbył się apel poległych, oddane zostały salwy honorowe. Uczestników uroczystości zaproszono na wojskowy poczęstunek z kuchni polowej.

 smag1267

Przedstawiciele miejscowości Ciepielów, obecni na uroczystości, zaprosili harcerzy naszego Hufca na rekonstrukcję historyczną połączoną z uroczystościami obchodzonymi przez tamtejsze społeczeństwo w dniu 2 września, a poświęconymi pamięci bestialsko pomordowanych żołnierzy 74 GPP. Podczas uroczystości władzom naszego Hufca  udało się nawiązać ponownie kontakty z organizatorami corocznych spotkań żołnierzy 74 PP AK we Włoszczowej, którzy w 1990r. podarowali naszym harcerzom pamiątkowy sztandar.

 

A oto jak doszło do budowy pomnika w Smagorzowie.

W 20-leciu międzywojennym 74GPP odbywał ćwiczenia poligonowe w miejscowości Barycz (koło Końskich). Tam żołnierze pułku wznieśli z granitowych głazów, przy cerkiewnym cmentarzu pomnik. Na jednym z głównych elementów pomnika, żołnierska ręka wykuła numer identyfikacyjny pułku i smutną twarz żołnierza. Wkrótce po wybuchu II wojny światowej Niemcy rozebrali cerkiew, a pomnik zburzyli, pozostawiając głazy na miejscu. W 1996r. w Smogorzowie, ówczesny proboszcz parafii ksiądz Andrzej Wierzbicki (który pochodził z Kornic obok Końskich i był synem stolarza poligonowego) podjął decyzję o zabezpieczeniu pozostałych elementów żołnierskiego pomnika oraz zaproponował przeniesienie ich do Smogorzewa i stworzenie tu pomnika poświęconego żołnierzom 74 GPP, którzy leży kilkadziesiąt kilometrów na wschód, od jego parafii, pod Ciepielowem, 8 września 1939r. starli się z żołnierzami Wermachtu. W wyniku tej potyczki, zginął dowódca batalionu major Józef Pelc, a rannych jeńców, Niemcy rozstrzelali dnia następnego.

Opracowane na podstawie:
Materiały - Archiwum Hufca Lubliniec
Wspomnienia - druh Krzysztof Zbączyniak
Wspomnienia - Jerzy Pelc-Piastowski
Broszura informacyjna, która otrzymaliśmy od organizatorów uroczystości w dniu 29 września 2006r.
Historyfan - Strona Historyczna: http://www.historyfan.pl

Zdjęcia:
Archiwum Hufca Lubliniec