Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

enfrdeitptrues

Świadkowie Historii

Wędrówka Kazimierza Palucha

Kazimierz Paluch urodził się 26 lutego 1909r. w Wielichowie. Był harcerzem I Drużyny Harcerskiej im. Kazimierza Wielkiego w Wielichowie, członkiem "Sokoła" oraz Towarzystwa Młodzieży Polskiej.

idruzynaharcerskwielicho1924
Druh Kazimierz Paluch wśród harcerzy z Wielichowa 1926r

W kwietniu 1928r. postanowił w związku z 10 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, 25-leciem wielichowskiego „Sokoła”, a przede wszystkim z okazji przypadającej w 1929r. -  500 rocznicy nadania Wielichowu praw miejskich przez króla Władysława Jagiełłę,

wielichowpaluch2019rtraa

przejść pieszo dookoła ówczesną Rzeczpospolitą.

mapapaluch2018rt

Do swego pomysłu zachęcił także druha z "Sokoła" Franciszka Kaczmarka, który jednak z powodu choroby musiał zrezygnować w czerwcu 1928 roku. Jak sam druh Paluch napisał celem wyprawy: "było zbieranie "wrażeń z całej Polski, aby po powrocie do miejsca rodzinnego być przykładnymi wychowawcami i nauczycielami wychowania i przysposobienia młodzieży." Od 12 kwietnia 1928r. kiedy wyruszył w swoją wędrówkę, aż do 20 września 1929r. kiedy ją zakończył(w sumie 526 dni) - przebył ponad 6,5 tyś km.

wielichowpaluch2019rtar
Trasa Kazimierza Palucha

Przebytą drogę Kazimierz Paluch dokumentował w pamiętnikach, w których zbierał wpisy, pieczątki, wszelkie potwierdzenia jego pobytu z urzędów, organizacji, parafii, zakładów pracy, szkół i od osób prywatnych.

 wielichowpaluch2019rtr2aaa
wielichowpaluch2019rtr2aaa2
Kartki z pamiętnika druha Kazimierza Palucha

Ukończył Pierwszą Prywatną Szkołę Masażu Leczniczego działającą przy II Klinice Chirurgi Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzoną przez Jana Zaorskiego. Egzamin państwowy zdał 24 kwietnia 1936. Po wojnie osiadł w Radomierowicach gdzie otworzył swój gabinet masażu i kręgarstwa. W 1956r. po raz kolejny zmienił miejsce zamieszkania i przeniósł się wraz ze swoim gabinetem do Opola. Tam pracował także w Przychodni Kolejowej. 

paluch2019dererw
Kazimierz Paluch stoi pośrodku

Kazimierz Paluch zmarł 19 stycznia 1979r. i został pochowany na cmentarzu w Wielichowie.

paluchkazimierz23

W 2011r. staraniom - Muzeum Historii Polski została przygotowana wystawa planszowa „W 526 dni dookoła Polski”, która prezentuje wyczyn druha Palucha w formie komiksu. Ekspozycja przedstawia także bilans rozwoju państwa polskiego w okresie 1918–1928, oraz ukazuje sposoby obchodzenia święta niepodległości przez rozmaite instytucje, stowarzyszenia oraz pojedynczych obywateli.

paluchplakat2017rftt
Plakat zapowiadający wystawę "W 526 dni dookoła Polski”

Podczas swojej wędrówki po II Rzeczpospolitej - druh Kazimierz Paluch wraz z Franciszkiem Kaczmarkiem odwiedził także Lubliniec.

paluch2019kazimierz
Franciszek Kaczmarek i Kazimierz Paluch

Przebywali tu aż cztery dni od 22 do 25 czerwca 1928r. Do Lublińca dotarli drogą z Herb Śląskich.

herbyslaskie2019rfraa

Po przybyciu do naszego miasta zameldowali się w dowództwie 74 pułku piechoty, spotkali się z przedstawicielami lublinieckiego Magistratu.

tworogpaluch2019rfra2

Odbyli spotkanie z prezesem Towarzystwa Młodzieży Polskiej. odwiedzili klasztor Ojców Oblatów. Oczywiście wśród licznych spotkań nie mogło zabraknąć wizyty w lublinieckim Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół". Wstąpili na pocztę i do księgarni.

tworogpaluch2019rfraaa

Wreszcie dniu pożegnania z Lublińcem - wędrownicy odwiedzili lublinieckich harcerzy, w imieniu których pieczątkę, w pamiętniku z podróży, przybił ówczesny drużynowy I Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki - druh Władysław Planetorz.

tworogpaluch2019rfra

Lubliniec opuścili 25 czerwca - wędrując drogą na Tworóg, gdzie przekroczyli granicę naszego kraju na przejściu granicznym w Pustej Kuźnicy.

tworogpaluch2019rfr

Opracowane na podstawie:
http://muzhp.pl
Wikipedia
http://gabinet-paluch.pl/
Paluchem po mapie - Paweł Michalski

Zdjęcia
http://muzhp.pl
http://archiwum.wielichowo.pl
Paluchem po mapie - Paweł Michalski
http://gabinet-paluch.pl/
Marian Berbesz