Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Wędrówka Kazimierza Palucha

Kazimierz Paluch urodził się 26 lutego 1909r. w Wielichowie. Był harcerzem I Drużyny Harcerskiej im. Kazimierza Wielkiego w Wielichowie, członkiem "Sokoła" oraz Towarzystwa Młodzieży Polskiej.

idruzynaharcerskwielicho1924
Druh Kazimierz Paluch wśród harcerzy z Wielichowa 1926r

W kwietniu 1928r. postanowił w związku z 10 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, 25-leciem wielichowskiego „Sokoła”, a przede wszystkim z okazji przypadającej w 1929r. -  500 rocznicy nadania Wielichowu praw miejskich przez króla Władysława Jagiełłę,

wielichowpaluch2019rtraa

przejść pieszo dookoła ówczesną Rzeczpospolitą.

mapapaluch2018rt

Do swego pomysłu zachęcił także druha z "Sokoła" Franciszka Kaczmarka, który jednak z powodu choroby musiał zrezygnować w czerwcu 1928 roku. Jak sam druh Paluch napisał celem wyprawy: "było zbieranie "wrażeń z całej Polski, aby po powrocie do miejsca rodzinnego być przykładnymi wychowawcami i nauczycielami wychowania i przysposobienia młodzieży." Od 12 kwietnia 1928r. kiedy wyruszył w swoją wędrówkę, aż do 20 września 1929r. kiedy ją zakończył(w sumie 526 dni) - przebył ponad 6,5 tyś km.

wielichowpaluch2019rtar
Trasa Kazimierza Palucha

Przebytą drogę Kazimierz Paluch dokumentował w pamiętnikach, w których zbierał wpisy, pieczątki, wszelkie potwierdzenia jego pobytu z urzędów, organizacji, parafii, zakładów pracy, szkół i od osób prywatnych.

 wielichowpaluch2019rtr2aaa
wielichowpaluch2019rtr2aaa2
Kartki z pamiętnika druha Kazimierza Palucha

Ukończył Pierwszą Prywatną Szkołę Masażu Leczniczego działającą przy II Klinice Chirurgi Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzoną przez Jana Zaorskiego. Egzamin państwowy zdał 24 kwietnia 1936. Po wojnie osiadł w Radomierowicach gdzie otworzył swój gabinet masażu i kręgarstwa. W 1956r. po raz kolejny zmienił miejsce zamieszkania i przeniósł się wraz ze swoim gabinetem do Opola. Tam pracował także w Przychodni Kolejowej. 

paluch2019dererw
Kazimierz Paluch stoi pośrodku

Kazimierz Paluch zmarł 19 stycznia 1979r. i został pochowany na cmentarzu w Wielichowie.

paluchkazimierz23

W 2011r. staraniom - Muzeum Historii Polski została przygotowana wystawa planszowa „W 526 dni dookoła Polski”, która prezentuje wyczyn druha Palucha w formie komiksu. Ekspozycja przedstawia także bilans rozwoju państwa polskiego w okresie 1918–1928, oraz ukazuje sposoby obchodzenia święta niepodległości przez rozmaite instytucje, stowarzyszenia oraz pojedynczych obywateli.

paluchplakat2017rftt
Plakat zapowiadający wystawę "W 526 dni dookoła Polski”

Podczas swojej wędrówki po II Rzeczpospolitej - druh Kazimierz Paluch wraz z Franciszkiem Kaczmarkiem odwiedził także Lubliniec.

paluch2019kazimierz
Franciszek Kaczmarek i Kazimierz Paluch

Przebywali tu aż cztery dni od 22 do 25 czerwca 1928r. Do Lublińca dotarli drogą z Herb Śląskich.

herbyslaskie2019rfraa

Po przybyciu do naszego miasta zameldowali się w dowództwie 74 pułku piechoty, spotkali się z przedstawicielami lublinieckiego Magistratu.

tworogpaluch2019rfra2

Odbyli spotkanie z prezesem Towarzystwa Młodzieży Polskiej. odwiedzili klasztor Ojców Oblatów. Oczywiście wśród licznych spotkań nie mogło zabraknąć wizyty w lublinieckim Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół". Wstąpili na pocztę i do księgarni.

tworogpaluch2019rfraaa

Wreszcie dniu pożegnania z Lublińcem - wędrownicy odwiedzili lublinieckich harcerzy, w imieniu których pieczątkę, w pamiętniku z podróży, przybił ówczesny drużynowy I Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki - druh Władysław Planetorz.

tworogpaluch2019rfra

Lubliniec opuścili 25 czerwca - wędrując drogą na Tworóg, gdzie przekroczyli granicę naszego kraju na przejściu granicznym w Pustej Kuźnicy.

tworogpaluch2019rfr

Opracowane na podstawie:
http://muzhp.pl
Wikipedia
http://gabinet-paluch.pl/
Paluchem po mapie - Paweł Michalski

Zdjęcia
http://muzhp.pl
http://archiwum.wielichowo.pl
Paluchem po mapie - Paweł Michalski
http://gabinet-paluch.pl/
Marian Berbesz