Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Komitet Rozbudowy Ośrodka 1984-1987

W 1984r. został zawiązany Społeczny Komitet Rozbudowy Ośrodka Hufca ZHP Lubliniec w Kokotku. Celem komitetu było pozyskanie środków, a następnie koordynację prac modernizacyjno-inwestycyjnych jakie zamierzano na terenie Ośrodka przeprowadzić. W skład Prezydium Komitetu wchodzili instruktorzy Hufca jak druh Roman Krupski, czy druh Krzysztof Zbączyniak, przyjaciele - w osobach Franciszka Koszarka, Edwarda Bartkiewicza i Antoniego Morka, czy lokalni działacze partyjni - w osobie Jerzego Sypka. Oczywiście sam Komitet był zdecydowanie większy i jego skład wchodziło wielu ludzi dobrej woli.

Zadania jakie postawił sobie Komitet  - były imponujące. Program opracowany na trzy lata, tak by prace zostały zakończone na 20 lecie powstania Ośrodka, zakładał:
- rozprowadzenie wody po całym Ośrodku
- oświetlenie Ośrodka i wymianę okablowania
- modernizację kuchni
- wybudowanie całorocznego hoteliku
- budowa basenu kąpielowego (25mx50m)
- budowa centralnych sanitariatów
- budowa świetlicy zuchowej
- budowa komendantury (pod dębami)
- rozbudowa magazynu na sprzęt obozowy
- ogrodzenie całości Ośrodka

To co wydarzyło się później można przyrównać do tych pierwszych trzech lat 1967-1970 kiedy powstawała Stanica Harcerska. Prace ruszyły od razu i z wielkim zaangażowaniem. Teren Ośrodka przez kolejne 3 lata wyglądał jak jeden wielki plac budowy. W pracach, na ile było to możliwe brali udział harcerze i harcerki Hufca, uczniowie szkół podstawowych i średnich, uczniowie Zespołu Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Lublińcu, żołnierze dwóch jednostek wojskowych (pod kierunkiem - Władysława Przewrockiego, Alfreda Prządły i Stanisława Osieckiego).

12abudowabasen2018a234
Teren budowy - basenu harcerskiego

basenharcerski1985
Jeszcze nie oddany oficjalnie do użytku, ale już czynny basen harcerski (1985 lub 1986)

osreodekozbudowa2020a2
osreodekozbudowa2020a
Budowa i uroczyste otwarcie świetlicy zuchowej,
wstęgę przecina pracownik RSP Glinica

osreodekozbudowa2020a28
 Montaż płyt bloku przy pomocy dźwigu z PEMUG-u Katowice

jubileusz1987eeee2q
Budowa ośrodkowego hoteliku harcerskiego

Jednak zakończenie poszczególnych zadań nie byłoby możliwe bez konkretnego wsparcia zakładów pracy i spółdzielni i tak:

- hotel, powstał przy olbrzymim wsparciu Zakładów "Lentex", "Prefabetu" Lisów oraz PEMUG-u Katowice
- basen, ze środków Komitetu - zbudowało Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Lublińcu,
- centralne sanitariaty powstały dzięki Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Dobrodzieniu, przy współudziale Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Dobrodzieniu,
- drugą cześć magazynu oraz świetlicę zuchową wybudował Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Dzielnej, oraz Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Gwoździanach
- komendanturę, ze środków Komitetu, zbudował Zakład Budowlany Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni w Lublińcu,
- elektryfikacją Ośrodka zajął się - pan Hugon Piskoń oraz Przedsiębiorstwo "Energoserwis",
- ogrodzenie terenu Ośrodka zawdzięczamy Spółdzielni Kółek Rolniczych w Kochanowicach,
- wiatę pod zewnętrzną umywalnię postawił Państwowy Ośrodek Maszynowy w Dobrodzieniu.

jubileusz1987eeee2a99a
jubileusz1987eeee23a
Modernizacja wiaty nad umywalnią

jubileusz1987eeee23j
Uroczyste oddanie do użytku - nowych magazynów, wstęgę przecina pan Andrzej Kumor

jubileusz1987eeee23a5
Budynek "Komendy Zgrupowania" - sierpień 1987
wizyta gen. Władysława Oliwy, którego przyjmuje druh Marian Ożarowski

To oczywiście nie wszystko co udało się w tym czasie zrobić, bowiem wyremontowano dachy trampów, odmalowano większość budynków ośrodkowych, zakupiono sprzęt obozowy i nowe umeblowanie (tutaj harcerzy wsparł: "Lentex", Dobrodzieńska Fabryka Mebli i Komenda Chorągwi ZHP w Częstochowie). Doprowadzono centralne ogrzewanie, wodę i kanalizacje do pobliskiego sklepu i czterech mieszkań.

jubileusz1987eeee2ag
Prace przy pobliskim sklepie spożywczym

Latem 1986r. gdy jeszcze wszystkie prace nie zostały ukończone, Ośrodek wizytował - Naczelnik ZHP hm. Ryszard Wosiński w asyście komendanta Chorągwi Częstochowskiej - hm. Stanisława Dzwonnika. Z tej wizyty zachował się cały album zdjęć - poniżej prezentujemy tylko wybrane:

wosinski2020a
Naczelnika witają - ówczesny Komendant Hufca Lubliniec - dh hm. Henryk Pietrek,
oraz członek Komitetu Rozbudowy Ośrodka - dh hm. Roman Krupski

wosinski2020a2
Wystawa poświęcona historii Stanicy Harcerskiej Hufca ZHP Lubliniec w Kokotku

wosinski2020a2a
Naczelnik Wosiński - wita się z komendantem szczepu Milenium
- dh hm. Bogusławem Widerą
wosinski2020a2a2
Budynek infirmerii - oddany do użytku w 1983r. gości przyjmuje
druhna Maryla Kukuła

wosinski2020a2a2a
Druh Naczelnik odwiedza Świetlicę Zuchową, która właśnie została ukończona
i latem 1986r już korzystały z niej zuchy

wosinski2020a2a2a2
Magazyny harcerskie na Ośrodku w Kokotku, w których
magazynowano sprzęt obozowy: namioty, materace, kanadyjki i koce

wosinski2020a2a2a2a2
Naczelnik w towarzystwie gości i gospodarzy -
wizytuje jeszcze nie ukończone centralne sanitariaty

wosinski2020a2a2a2a28
Basen harcerski - pełnowymiarowy (25mx50m) oddany został do użytku prawdopodobnie
już w 1985r. - jednak oficjalnie w jak i pozostałe budynki - w 1987r.

jubileusz2020dddd23334
Goście, gospodarze i Naczelnik w jednym z pokojów budującego się hoteliku

wosinski2020a2a2a2a28a9
Spotkanie z Naczelnikiem hm. Ryszardem Wosińskim w kokotkowej świetlicy (jadalni)

29 czerwca 1987r. na amfiteatrze Ośrodka Harcerskiego w Kokotku odbyło się podsumowanie prac Komitetu i uroczyste przekazanie efektów swoich prac. Uroczystość ta  - wpisywała się w obchody XX-lecia Ośrodka Harcerskiego w Kokotku.

jubileusz1987eeee
Ostatnie podpisy pod "Aktem przekazania",
przy stole Jerzy Sypek, nad nim druh Roman Krupski,
w głębi druh Marian Ożarowski

aktprzekazania2020

Podczas spotkania odbyły się dekoracje i odznaczenia, wśród których przyznano:

Srebrne Krzyże Zasługi - hm Krzysztof Zbączyniak, hm Roman Krupski, Jerzy Wróbel, Wilhelm Zaporowski,

Brązowy Krzyż Zasługi - Jan Pawełczyk

Krzyż zasługi dla ZHP - Edward Bartkiewicz, Adam Chmura, Eugeniusz Kawalec, Jacenty Mamcarczyk, Zdzisław Milak, Antoni Mork, Tadeusz Musialski, Mieczysław Pawłowski, Tadeusz Wróblewski, Franciszek Wróbel, Zbigniew Siatkowski

Złota Honorową Odznakę "Przyjaciół Harcerstwa" - Państwowy Ośrodek Maszynowy w Dobrodzieniu; Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne w: Dobrodzieniu, Dzielnej, Gwoździanach, Pawonkowie, Sadowie, Zborowskiem; Zakład produkcyjno-Remontowy "Energoserwis" w Lublińcu.

jubileusz1987eeee2
jubileusz1987eeee2a

Odznakę "Za zasługi dla województwa częstochowskiego" - Jerzy Breguła, Mieczysław Knopik, Eugeniusz Gerlic, Józef Maciosek, Janusz Płaszczymąka, Maciej Rubik, Wiesław Tyliński, Józef Chyra, Alfred Ledwoń.

Oznakę "Za zasługi dla częstochowskiej Chorągwi ZHP" - Ryszard Bartosz, Jerzy Biniek, Henryk Czaj, Czesław Czubała, Andrzej Dąbek, Mieczysław Dyczkowski, Gerard Golis, Alfons Ginter, Emil Jańta, Jerzy Jonek, Krystian Kachel, Józef Kazik, Alojzy Kempa, Franciszek Koszarek, Andrzej Kumor, Jerzy Kraska, Józef Kula, Zdzisław Magdziar, Maksymilian Nowak, Bronisław Nowakowski, Bernard Rozmuszcz, Tadeusz Respondek, Edward Rynkowski, Leon Strzelczyk, Stanisław Wójcik, Kazimierz Zmarlak.


jubileusz1987eeee23jubileusz1987eeee2a3Dekoracje instruktorów harcerskich, oraz osób zasłużonych dla Hufca Lubliniec,
a także wspierających rozbudowę Ośrodka Harcerskiego w Kokotku w 1987r.

Następnie wszyscy zgromadzeni mogli obejrzeć efekty pracy Komitetu.

jubileusz1987eeee239
Druh Roman Krupski, prezentuje trzyletnie efekty pracy Komitetu Rozbudowy Ośrodka

jubileusz2020dddd23334a
Po lewej Edward Bartkiewicz, jeden członków Komitetu,
w pokoju w hoteliku harcerskim,
po prawej kwatermistrz Kwatery Głównej ZHP - hm Józef Klekot

jubileusz1987eeee239a
W drodze na basen harcerski, w tle gotowe już centralne sanitariaty

jubileusz1987eeee2a99
Na basenie harcerskim, na pierwszym planie - członek Komitetu,
druh Krzysztof Zbączyniak

jubileusz2020dddd23334a9
W magazynie, na pierwszym planie
ówczesny komendant Chorągwi Częstochowskiej hm Stanisław Dzwonnik

Specjalnie na tą uroczystość został zaprojektowany - proporczyk, oraz dyplom Społecznego Komitetu Rozbudowy "Na pamiątkę wpisu do Honorowej Księgi Zasłużonych", który otrzymali wszyscy odznaczeni wcześniej a także firmy:

Bank Spółdzielczy w Ciasnej, Bank Spółdzielczy w Dobrodzieniu, Bank Spółdzielczy w Pawonkowie, Baza Zaopatrzenia i Zbytu w Lublińcu, Cech Rzemiosł Różnych, Centrala Nasienna, Dobrodzieńskie Fabryki Mebli, Gminna Spółdzielnia "SCH" w Ciasnej i Dobrodzieniu, Gminna Rada Narodowa w Ciasnej, Jednostka Wojskowa nr 4101 oraz 1054, Miejska Rada Narodowa w Lublińcu, Kaletańskie Zakłady Celulozowo-Papiernicze, Krajowa Państwowa Komunikacja Samochodowa, Zakłady "Lugamet", Miejsko-Gminna Rada Narodowa w Dobrodzieniu i Kaletach. Nadleśnictwo Koszęcin, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Lublińcu, Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Lublińcu, Przedsiębiorstwo "Transrol", Powszechna Spółdzielnia Spożywców Lubliniec, Przedsiebiorstwo "Prefabet" w Lisowie, Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Bzinica i Glinica, Rejon Dróg Publicznych we Wrzosowej, Spółdzielnia Kółek Rolniczych Kochanowice, Zakłady "Lentex", Spółdzielnia "Prodrem", Spółdzielnia "Polimer", Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublińcu, Spółdzielnia Transportu Wiejskiego w Lublińcu, Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni Częstochowa, Zakłady Przemysłu Drzewnego w Lublińcu oraz Dobrodzieniu, Herbach i Kaletach, Zakład Obrotu Artykułami Przemysłu Lekkiego w Lublińcu, Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu, Zespół Usług Projektowych w Lublińcu.

Jak również osoby prywatne: Zbigniew Bajer, Edmund Cichoń, Józef Chyra, Mikołaj Czech, Ryszard Dłubała, Henryk Grabiński, Waldemar Imiołczyk, Wiesław Jończyk, Eugeniusz Kawczyk, Henryk Kaniewski, Renata Kazimierczyk, Henryk Klekot, Waldemar Kubat, Konrad Kupilas, Edward Kwiatkowski, Mirosław Lasoń, Alfred Ledwoń, Józef Masoń, Jerzy Matczak, Aleksander Mielczarski, Jan Mika, karol Mizera, leon Monkos, Stanisław Osiecki, Marian Ożarowski, Henryk Parkitny, Józef Petryk, Hugon Piskoń, Alfred Prządło, Władysław Przewrocki, Ryszard Puzik, Jerzy Robak, Zbigniew Skawiński, Józef Spojda, Joachom Strzelczyk, Bogdan Trafankowski, Jan Szaforz, Aleksy Stróżyk, Wojciech Szykowny.

 jubileusz2020dddd23334a7

Opracowane na podstawie:
XXX lat Ośrodka Wypoczynkowego Hufca ZHP Lubliniec Kokotek - monografia
Wspomnienia - Krzysztof Zbączyniak

Zdjęcia:
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec
XXX lat Ośrodka Wypoczynkowego Hufca ZHP Lubliniec Kokotek - monografia