Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Odznaki MOSO i OSO

W 1962r. powstała Liga Obrony Kraju, stowarzyszenie paramilitarne współpracujące z Ministerstwem Obrony Narodowej. Jej celem było między innymi patriotyczne wychowanie młodzieży i przygotowanie jej do służby wojskowej. 

lok2017mlodziez23

LOK z inicjatywy Związku Harcerstwa Polskiego stworzył Młodzieżową Odznakę Sprawności Obronnej (MOSO). Odznaka ta miała 3 stopnie (początkowo tylko dwa): brązowy, srebrny i złoty.

mosoodznaka2018

Zdobywanie odznaki było przewidziane w regulaminie stopni harcerskich. Poza harcerzami, mogli ją zdobywać członkowie organizacji młodzieżowych i społecznych oraz młodzież niezorganizowana. Brązową odznakę mógł już zdobywać 12-latek, srebrną - 15 latek, zaś złotą - 17 latek. Odznakę można było zdobywać etapami bądź jednorazowo. Ubiegający się o MOSO powinni byli znać ogólną wiedzę wojskową, oraz zdobyć normę dobrowolnie wybranej przez siebie specjalności (sanitarnej, pożarniczej, ochrony porządku, regulacji ruchu, motorowej, wodnej i lotniczej). Posiadanie więcej niż jednej specjalności MOSO upoważniało do noszenia odznaki na podkładce.

MOSO w latach 60-tych było tak popularne, że pojawiło się w Księdze IV przygód Tytusa, Romka i Atomka z 1969r.

mosotytus2017rt

Odznaka funkcjonowała do 1972r. Najczęściej zdobywana ona była podczas biwaków czy obozów. Nie inaczej było w przypadku Hufca Lubliniec, który na Harcerskiej Stanicy Turystycznej w Kokotku, lub podczas wyjazdowych obozów harcerskich - często organizował specjalne biegi i zawody, których celem było zdobycie MOSO.

moso2017rtyh
Zdobywanie odznaki MOSO - 1966r. Kuźnica Brzeźnicka

W styczniu 1973r. Młodzieżową Odznakę Sprawności Obronnej (MOSO) zastąpiono Odznaką Sprawności Obronnej. Podobnie jak w przypadku MOSO była ona 3-stopniowa: brązowa, srebrna i złota.

mosoodznaka2018oso

Dla każdego stopnia określono odpowiednie wymogi z zakresu ogólnej sprawności fizycznej i uczestnictwa w zawodach sportowo-obronnych. Oceny dokonywało się w czasie sprawdzianów z następujących sprawności:
-bieg zygzakiem (bieg po kopercie),
-skok w dal z rozbiegu,
-rzut granatem na odległość,
-skrętoskłony w czasie 1 minuty,
-unoszenie ciała do wyprostu ramion w czasie 1 minuty,
-pływanie stylem dowolnym lub pokonaniu toru przeszkód.

oraz podczas zawodów sportowo obronnych, w których występowały następujące elementy:
-bieg przełajowy,
-strzelanie,
-rzut granatem lub rzutką ratowniczą.

I tą odznakę, bardzo chętnie, przez wiele lat zdobywali harcerze i harcerki naszego Hufca (a także uczestnicy NAL-u)  podczas obozów na Ośrodku Harcerskim w Kokotku. 

Zawody OSO w Kokotku w 1989r.

12oso198945r5
12oso198945r52
Zawody OSO w Kokotku w 1998r.

 1212oso198945r5222
1212oso198945r5222a
1212oso198945r5222ab

Harcerze naszego Hufca, najczęściej delegowani przez szkoły - brali także udział w Ogólnopolskich Zawodach Sportowo Obronnych Młodzieży Szkolnej "Sprawni jak żołnierze". Zawody, które odbyły się po raz pierwszy w 1978r. organizowane były przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania, a współorganizowane przez ZHP i LOK. W zawodach uczestniczyli uczniowie od klasy 5 wzwyż. Program zawodów obejmował trójbój obronny: bieg na dystansie 600 metrów dla dziewcząt i 1000 metrów dla chłopaków, rzut granatem, oraz sprawdzian wiedzy z historii oręża polskiego.

Zawody: "Sprawni jak żołnierze" - Ciasna i Lubliniec

12sprawnijakzolnierze2017rty2345
12sprawnijakzolnierze2017rty234
12sprawnijakzolnierze2017rty23

Uczniowie szkół ponadpodstawowych dodatkowo jeszcze, musieli wykazać się umiejętnością strzelania w postawie leżącej na odległość 50m.

12sprawnijakzolnierze2017rty

Opracowane na podstawie:
Leksykon Harcerstwa - pod redakcją Olgierda Fietkiewicza, Warszawa 1988
Modelarz - nr 6, 1964r.
http://www.sp1.sulechow.pl/
Archiwum Hufca Lubliniec
LOK, Młodzież, Obronność - Warszawa 1966r.

Zdjęcia:
Archiwum Hufca Lubliniec