11dmb2010olesnoa
Tam harcerze przy symbolicznym ognisku opowiedzieli o tradycji DMB, dziejach harcerstwa w Oleśnie, swoich wrażeniach z działalności w ZHP. Drużynowe, druhny: Marta Bebłot, Kasia Wesołowska, Aneta Kostorz i Magda Wieczorek przedstawiły działalność swoich drużyn, a harcerze oraz zuchy zaprezentowały się w programie artystycznym.
11dmb2000olkesnia
Jednak najważniejszym momentem tej uroczystości było - powołanie do życia III Szczepu Feniks w Oleśnie, którego pierwszą szczepową została druhna phm. Ewa Bebłot.