Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

enfrdeitptrues

Historia Hufca Lubliniec

Stanisław Gawron

Stanisław Gawron urodził się 23 marca 1908r. w Recklinghausen. Jego rodzina pochodziła z Rawicza, tata - mistrz krawiecki do Niemiec zawędrował za chlebem. W 1922r. wraz z rodzicami wrócił do Polski i zamieszkał w Rawiczu.  Tam uczęszczał do Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego im. Stanisława Staszica, które ukończył w 1928r.

 stanisałwgawron2016rawicz

Tam najprawdopodobniej należał do działającej przy Seminarium MDH im. księdza Grzegorza Piramowicza.

Po ukończeniu szkoły około 1930r. przeniósł się do Kamienicy (okolice Woźnik), gdzie pracował w Szkole Powszechnej na stanowisku nauczyciela. W szkole tej prowadził 1 Męską Drużynę Harcerską.

5 lipca 1931r. druh Stanisław Gawron uczestniczył w poświęceniu gmachu stanicy i pierwszej Szkoły Instruktorskiej na Buczu w okolicach Górek Wielkich.

bucze2016zdje
Druh Stanisław Gawron przed Szkołą Instruktorską na Bucze

stoi pierwszy od lewej

A następnie wraz z harcerzami z II Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Adama Mickiewicza wyjechał do Poronina, gdzie pełnił funkcję komendanta obozu.

12gaweon2016er
Druh Stanisław Gawron na obozie w Poroninie w 1931r.

W 1932r. uczestniczył w Zlocie Hufca Lubliniec w Koszęcinie.

121932koszecin2016
Druh Gawron podczas inspekcji obozowiska podczas Zlotu w Koszęcinie

Stoi pierwszy od lewej

W tym samym roku wraz z druhem Ludwikiem Klamą, druhem Rudolfem Rzemienieckim, oraz druhem Janem Klamą wszedł w skład Komendy Kursu Zastępowych w miejscowości Cedro pod Kielcami.

12gawronkilece2016
Komenda Kursu stoją od lewej:

Jan Klama, Ludwik Klama, Rudolf Rzemieniecki, Stanisław Gawron

W czerwcu 1933r. Koło Przyjaciół Harcerstwa funduje Hufcowi Lubliniec - sztandar, druh Stanisław Gawron, wraz Alojzym Gajkiem i Stanisławem Wojciechowskim wchodzi w skład pocztu, który odbiera sztandar z rąk Józefa Bielca, przedstawiciela Chorągwi Śląskiej.

wojsztandargwaron2016
Druh Stanisław Gawron w poczcie sztandarowym - niesie sztandar

Rok później zostaje wybrany Komendantem Hufca Lubliniec, którą to funkcję piastuje najprawdopodobniej do 1936r. W tym czasie pracuje już w Szkole Powszechnej w Kaletach na stanowisku nauczyciela. W tym czasie ukończył roczny kurs nauczycielski w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

gawronokno2016
Szkoła Powszechna w Kaletach w 1935r.

Stanisław Gawron stoi w oknie

W latach 30-tych wraz z Stanisławem Wojciechowskim i Janem Drozdowskim opiekuje się lublinieckimi zuchami. W 1935r. przewodniczy referatowi zuchowemu w Hufcu Lubliniec.

12gawronzuchy2016rft
Druh Stanisław Gawron wśród zuchów

stoi piąty od lewej

12gawronbzuchy2015t6
Zuchy i harcerze, a także instruktorzy Hufca Lubliniec

Stoją od lewej: Ludwik Klama, Stanisałw Wojciechowski, Rudolf Rzemieniecki
siedzi wsród zuchów - druh Stanisław Gawron

Należał także do Kręgu Starszoharcerskiego, założonego przez druha Ludwika Klamę.

12krag2015cetr
Instruktorzy Kręgu Starszoharcerskiego

Druh Gawron stoi w ostanim rzędzie, pierwszy od lewej

W 1936r. został wybrany do Chorągwianego "Kręgu Rady", złożonego z instruktorów zuchowych Chorągwi Śląskiej.

W 1938r. rozpoczyna prace w Śląskim Zakładzie dla Głuchoniemych w Lublińcu na stanowisku nauczyciela.

12wychiwank2016
Wychowankowie Śląskiego Zakładu dla Głuchoniemych w Lublińcu

w okresie przedwojennym

W tym samy roku  wraz z druhem Stanisławem Wojciechowskim organizuje wyjazd do Nowych Troków na Wileńszczyźnie z VII Drużyną Harcerską im. Witolda Regera (złożoną z harcerzy ŚZG).

12gawrontroki
Druh Gawron - stoi 6 od lewej strony

z harcerzami na tle ruin zamku w Trokach

Zaś rok pózniej w 1939r. uczestniczy w obozie harcerskim VII Drużyną Harcerską im. Witolda Regera w Węgrowcu (woj. poznańskie). Obóz wizytował ówczesny Komendant Chorągwi - druh Ludwik Klama.

12wegrowiec2016rf
Obóz w Węgrowcu. Pierwszy po lewej druh Ludwik Klama,

pierwszy po prawej druh Stanisław Gawron

W czasie okupacji pracuje wraz z Henrykiem Gaczkiem w firmie handlowej, której właścicielem był Fritz Olleck (Niemiec, który podczas wojny pomagał Polakom, a nawet ratował im życie - jak się okazuje tacy Niemcy też byli:). W latach późniejszych w tej firmie zatrudnienie znajduje także druh Ludwik Klama.

12gaczekgawron2016
Henryk Gaczek, po lewej i Stanisław Gawron po prawej stronie

Współpracuje ze swoim wychowankiem Konradem Mańką, nie zostaje jednak aresztowany wraz z pozostałymi członkami tajnej organizacji "Orzeł Biały. Do końca wojny ukrywa się w ziemiance zbudowanej na posesji, w której mieszkała rodzina.

Zaraz po wyswobodzeniu Lublińca w styczniu 1945r. zabezpieczał wraz z między innymi Henrykiem Gaczkiem budynek wraz z majątkiem w nim zgromadzonym - Śląskiego Zakładu dla Głuchoniemych, w którym podczas wojny znajdował się Ośrodek dla młodzieży hitlerowskiej (Nationalpolitische Erziehungsanstalt).


osrodekhguchych2016tgyhuji9Budynek Ślaskiego Zakładu dla Głuchoniemych w Lublińcu

W kolejnych latach pracuje w Zakładzie jako nauczyciel. W latach 1950-1953 piastuje funkcję Dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej, by w latach 1953-1954 sprawować funkcję dyrektora całej placówki.

 

W okresie powojennym do 1949r. działa w Lublinieckim harcerstwie. Uczestniczy w pierwszym powojennym obozie w Kochcicach w 1945r.

kohcice1945r
P
ałac w Kochcicach w 1945,

gdzie odbył się pierwszy powojenny obóz harcerski Hufca Lubliniec

Druh Stanisław Gawron wspierał drużyny harcerskie działające przy Zakładzie aż do rozwiązania harcerstwa w 1949r.

Od 1954r. do 1958r. Stanisław Gawron pracował w Państwowym Zakładzie Wychowawczym dla Głuchoniemych w Raciborzu jako nauczyciel. Następnie został przeniesiony do Wrocławia, gdzie pełnił funcję dyrektora Zasadniczej Szkole Zawodowej Wrocławskiego Zakładu dla Głuchoniemych, aż do swojej emerytury na którą przeszedł w 1969r. W 1959r. we Wrocławiu zostaje otwarta Poradnia dla Matki i Dziecka Głuchego we Wrocławiu, której Stanisław Gawron jest współzałożycielem.

W czasie pracy w Wrocławskim Zakładu dla Głuchoniemych we Wrocławiu Pilczycach wspierał działający przy Zakładzie Szczep Harcerski, na którego czele stał druh Jerzy Lontkowski. Wziął także udział w poświęceniu sztandaru tego Szczepu w 1958r. i był jego ojcem chrzestnym.

Druh Stanisław Gawron zmarł 20 październik 1973 we Wrocławiu. Pochowany został na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

gawrongrob2016rftg

Na podstawie:
Wspomnienia - Ryszard Gawron
Harcerstwo na terenie miasta Lublińca w latach 1920-1949 - Janusz Bula (2000)
ZHP w Kaletach 1939-1949 - Dh Leszek G.Grabowski

Kronika drużyny harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki w Koszęcinie
Chwile na szklanych kliszach zapisane - opracowane przez Piotra Kalinowskiego 2010r.
Wieści z okolicy Herbów, wycinki z gazet 1927-1939 -
opracowane przez Piotra Kalinowskiego 2013r.
Zespół Ośrodków Specjalnych dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu - Kazimierz Ziółek, Henryk Machoń
Szkolnictwo w województwie śląskim, Józef Prażmowski, Katowice 1938
Świat Ciszy nr 9/10 - 2006

Rzecz o Rawiczu, Seminarium Nauczycielskim, uczniach rocznika maturalnego 1929 - Andrzej Grafik, Łuków 2012
Pół wieku na "Nieprzetartym Szlaku" 1958-2009 - art. Barbara Ciuman-Łuczyńska

Zdjęcia:
Zbiory prywatne - Ludwik Klama i Grażyna Klama - Morgała
Zbiory prywatne - Eryk Słota
Zbiory prywatne - Stanisław Wojciechowski, Jan Wojciechowski
Zbiory prywatne - Mariusz, Wojciech i Henryk Gaczek
Zbiory prywatne - Alozy i Marcin Gajek
Chwile na szklanych kliszach zapisane - opracowane przez Piotra Kalinowskiego 2010r.
Konspekt - Pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie nr 3/2005

Archiwum Hufca ZHP Lubliniec