Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Historia Hufca Lubliniec

Stanisław Gawron

Stanisław Gawron urodził się 23 marca 1908r. w Recklinghausen. Jego rodzina pochodziła z Rawicza, tata - mistrz krawiecki do Niemiec zawędrował za chlebem. W 1922r. wraz z rodzicami wrócił do Polski i zamieszkał w Rawiczu.  Tam uczęszczał do Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego im. Stanisława Staszica, które ukończył w 1928r.

 stanisałwgawron2016rawicz

Tam najprawdopodobniej należał do działającej przy Seminarium MDH im. księdza Grzegorza Piramowicza.

Po ukończeniu szkoły około 1930r. przeniósł się do Kamienicy (okolice Woźnik), gdzie pracował w Szkole Powszechnej na stanowisku nauczyciela. W szkole tej prowadził 1 Męską Drużynę Harcerską.

5 lipca 1931r. druh Stanisław Gawron uczestniczył w poświęceniu gmachu stanicy i pierwszej Szkoły Instruktorskiej na Buczu w okolicach Górek Wielkich.

bucze2016zdje
Druh Stanisław Gawron przed Szkołą Instruktorską na Bucze

stoi pierwszy od lewej

A następnie wraz z harcerzami z II Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Adama Mickiewicza wyjechał do Poronina, gdzie pełnił funkcję komendanta obozu.

12gaweon2016er
Druh Stanisław Gawron na obozie w Poroninie w 1931r.

W 1932r. uczestniczył w Zlocie Hufca Lubliniec w Koszęcinie.

121932koszecin2016
Druh Gawron podczas inspekcji obozowiska podczas Zlotu w Koszęcinie

Stoi pierwszy od lewej

W tym samym roku wraz z druhem Ludwikiem Klamą, druhem Rudolfem Rzemienieckim, oraz druhem Janem Klamą wszedł w skład Komendy Kursu Zastępowych w miejscowości Cedro pod Kielcami.

12gawronkilece2016
Komenda Kursu stoją od lewej:

Jan Klama, Ludwik Klama, Rudolf Rzemieniecki, Stanisław Gawron

W czerwcu 1933r. Koło Przyjaciół Harcerstwa funduje Hufcowi Lubliniec - sztandar, druh Stanisław Gawron, wraz Alojzym Gajkiem i Stanisławem Wojciechowskim wchodzi w skład pocztu, który odbiera sztandar z rąk Józefa Bielca, przedstawiciela Chorągwi Śląskiej.

wojsztandargwaron2016
Druh Stanisław Gawron w poczcie sztandarowym - niesie sztandar

Rok później zostaje wybrany Komendantem Hufca Lubliniec, którą to funkcję piastuje najprawdopodobniej do 1936r. W tym czasie pracuje już w Szkole Powszechnej w Kaletach na stanowisku nauczyciela. W tym czasie ukończył roczny kurs nauczycielski w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

gawronokno2016
Szkoła Powszechna w Kaletach w 1935r.

Stanisław Gawron stoi w oknie

W latach 30-tych wraz z Stanisławem Wojciechowskim i Janem Drozdowskim opiekuje się lublinieckimi zuchami. W 1935r. przewodniczy referatowi zuchowemu w Hufcu Lubliniec.

12gawronzuchy2016rft
Druh Stanisław Gawron wśród zuchów

stoi piąty od lewej

12gawronbzuchy2015t6
Zuchy i harcerze, a także instruktorzy Hufca Lubliniec

Stoją od lewej: Ludwik Klama, Stanisałw Wojciechowski, Rudolf Rzemieniecki
siedzi wsród zuchów - druh Stanisław Gawron

Należał także do Kręgu Starszoharcerskiego, założonego przez druha Ludwika Klamę.

12krag2015cetr
Instruktorzy Kręgu Starszoharcerskiego

Druh Gawron stoi w ostanim rzędzie, pierwszy od lewej

W 1936r. został wybrany do Chorągwianego "Kręgu Rady", złożonego z instruktorów zuchowych Chorągwi Śląskiej.

W 1937r. rozpoczyna pracę w Szkole Powszechnej nr 1 w Lublińcu. Z pracy tej rezygnuje w maju 1938r. i  przenosi się do Śląskiego Zakładu dla Głuchoniemych w Lublińcu, gdzie także pracuje jako nauczyciel.

12wychiwank2016
Wychowankowie Śląskiego Zakładu dla Głuchoniemych w Lublińcu

w okresie przedwojennym

W tym samy roku  wraz z druhem Stanisławem Wojciechowskim organizuje wyjazd do Nowych Troków na Wileńszczyźnie z VII Drużyną Harcerską im. Witolda Regera (złożoną z harcerzy ŚZG).

12gawrontroki
Druh Gawron - stoi 6 od lewej strony

z harcerzami na tle ruin zamku w Trokach

Zaś rok pózniej w 1939r. uczestniczy w obozie harcerskim VII Drużyną Harcerską im. Witolda Regera w Węgrowcu (woj. poznańskie). Obóz wizytował ówczesny Komendant Chorągwi - druh Ludwik Klama.

12wegrowiec2016rf
Obóz w Węgrowcu. Pierwszy po lewej druh Ludwik Klama,

pierwszy po prawej druh Stanisław Gawron

W czasie okupacji pracuje wraz z Henrykiem Gaczkiem w firmie handlowej, której właścicielem był Fritz Olleck (Niemiec, który podczas wojny pomagał Polakom, a nawet ratował im życie - jak się okazuje tacy Niemcy też byli:). W latach późniejszych w tej firmie zatrudnienie znajduje także druh Ludwik Klama.

12gaczekgawron2016
Henryk Gaczek, po lewej i Stanisław Gawron po prawej stronie

Współpracuje ze swoim wychowankiem Konradem Mańką, nie zostaje jednak aresztowany wraz z pozostałymi członkami tajnej organizacji "Orzeł Biały. Do końca wojny ukrywa się w ziemiance zbudowanej na posesji, w której mieszkała rodzina.

Zaraz po wyswobodzeniu Lublińca w styczniu 1945r. zabezpieczał wraz z między innymi Henrykiem Gaczkiem budynek wraz z majątkiem w nim zgromadzonym - Śląskiego Zakładu dla Głuchoniemych, w którym podczas wojny znajdował się Ośrodek dla młodzieży hitlerowskiej (Nationalpolitische Erziehungsanstalt).


osrodekhguchych2016tgyhuji9Budynek Ślaskiego Zakładu dla Głuchoniemych w Lublińcu

W kolejnych latach pracuje w Zakładzie jako nauczyciel. W latach 1950-1953 piastuje funkcję Dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej, by w latach 1953-1954 sprawować funkcję dyrektora całej placówki.

 

W okresie powojennym do 1949r. działa w Lublinieckim harcerstwie. Uczestniczy w pierwszym powojennym obozie w Kochcicach w 1945r.

kohcice1945r
P
ałac w Kochcicach w 1945,

gdzie odbył się pierwszy powojenny obóz harcerski Hufca Lubliniec

Druh Stanisław Gawron wspierał drużyny harcerskie działające przy Zakładzie aż do rozwiązania harcerstwa w 1949r.

Od 1954r. do 1958r. Stanisław Gawron pracował w Państwowym Zakładzie Wychowawczym dla Głuchoniemych w Raciborzu jako nauczyciel. Następnie został przeniesiony do Wrocławia, gdzie pełnił funcję dyrektora Zasadniczej Szkole Zawodowej Wrocławskiego Zakładu dla Głuchoniemych, aż do swojej emerytury na którą przeszedł w 1969r. W 1959r. we Wrocławiu zostaje otwarta Poradnia dla Matki i Dziecka Głuchego we Wrocławiu, której Stanisław Gawron jest współzałożycielem.

W czasie pracy w Wrocławskim Zakładu dla Głuchoniemych we Wrocławiu Pilczycach wspierał działający przy Zakładzie Szczep Harcerski, na którego czele stał druh Jerzy Lontkowski. Wziął także udział w poświęceniu sztandaru tego Szczepu w 1958r. i był jego ojcem chrzestnym.

Druh Stanisław Gawron zmarł 20 październik 1973 we Wrocławiu. Pochowany został na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

gawrongrob2016rftg

Na podstawie:
Wspomnienia - Ryszard Gawron
Harcerstwo na terenie miasta Lublińca w latach 1920-1949 - Janusz Bula (2000)
ZHP w Kaletach 1939-1949 - Dh Leszek G.Grabowski

Kronika drużyny harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki w Koszęcinie
Chwile na szklanych kliszach zapisane - opracowane przez Piotra Kalinowskiego 2010r.
Wieści z okolicy Herbów, wycinki z gazet 1927-1939 -
opracowane przez Piotra Kalinowskiego 2013r.
Zespół Ośrodków Specjalnych dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu - Kazimierz Ziółek, Henryk Machoń
Szkolnictwo w województwie śląskim, Józef Prażmowski, Katowice 1938
Świat Ciszy nr 9/10 - 2006

Rzecz o Rawiczu, Seminarium Nauczycielskim, uczniach rocznika maturalnego 1929 - Andrzej Grafik, Łuków 2012
Pół wieku na "Nieprzetartym Szlaku" 1958-2009 - art. Barbara Ciuman-Łuczyńska

Zdjęcia:
Zbiory prywatne - Ludwik Klama i Grażyna Klama - Morgała
Zbiory prywatne - Eryk Słota
Zbiory prywatne - Stanisław Wojciechowski, Jan Wojciechowski
Zbiory prywatne - Mariusz, Wojciech i Henryk Gaczek
Zbiory prywatne - Alozy i Marcin Gajek
Chwile na szklanych kliszach zapisane - opracowane przez Piotra Kalinowskiego 2010r.
Konspekt - Pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie nr 3/2005

Archiwum Hufca ZHP Lubliniec