Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

enfrdeitptrues

Historia Hufca Lubliniec

Roman Bieniek

Roman Bieniek urodził się 28 lutego 1931 w Strzebiniu. Następnie wraz z rodzina przeprowadził się do Lublińca, gdzie uczęszczał do Szkoły Powszechnej. Tam także wstąpił do Gromady Zuchowej - we wrześniu 1938r.

12bieniekszkola2016rft
Roman Bieniek z bratem

Po wojnie, 9 sierpnia 1945r. na obozie w Kochcicach złożył przyrzeczenie harcerskie na ręce druha hm Stanisława Gawrona.

bieniekksiazeczka2016

Od września 1945r uczył się w Gimnazjum w Lublińcu i tam też należał do I MDH im. Tadeusza Kościuszki. 

bieniek2016szkola1 Na rok przed matura 1949 r. Gimnzjum w Lublińcu.
Na zdjęciu dyrektor szkoły, wychowawczyni klasy.

Roam Bieniek w środkowym rzędzie, stoi pierwszy od prawej

Po obozie w Gronowicach, latem 1946r. został przeniesiony do VII DH działającej przy Państwowym Zakładzie Wychowawczym dla Dzieci Głuchych nr 1 w Lublińcu i pełnił tak funkcję najpierw zastępowego, a od 20 października 1947r drużynowego, aż do rozwiązania ZHP w 1949r.

12bieniek2016rftmiedzyzdrojePodczas obozu w Międzyzdrojach w 1948r.
druh Bieniek siedzi pierwszy od lewej,
w środku, siedzi druh Stanisław Wojciechowski

Brał udział we wszystkich powojennych obozach Hufca Lubliniec w: Kochcicach 1945, Gronowicach 1946 (gospodarz obozu), Paczkowie 1947 (gospodarz obozu), Międzyzdrojach 1948 (komendant podobozu), Suchedniowie 1949 (komendant zgrupowania).

12bieniekmiedzy2016rt6
Druh Roman Bieniek, po prawej
z Czesławem Okrętem na obozie w Międzyzdrojach 1948r.

paczkow12016Obóz w Otmuchowie i jego kadra w 1947r.
druh Bieniek stoi pierwszy od lewej

Doskonalił się i rozwijał jako harcerz. Przeszedł wszystkie stopnie od Młodzika do Harcerza Rzeczpospolitej (1949r). Był uczestnikiem kursu drużynowych w Wiśle (1947r), a także Kursów Hufcowych Chorągwi Śląskiej w Górkach Wielkich w latach 1948-1949.

12bieniek2016rftghWraz z przyjaciółmi z harcerstwa
od lewej strony stoją: Witt Ożarowski, Marian Gruchman i Roman Bieniek

Po skończeniu Gimnazjum, druh Roman studiuje na Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu, a następnie uzyskuje specjalizację z zakresu ftyzjatrii (pulmonologii).

Gdy w 1949r. zostaje rozwiązane harcerstwo, druh Roman Bieniek zostaje komendantem utworzonej na jej miejscu Organizacji Harcerskiej. Funkcję tą sprawuje do października 1956r. W pracy tej pomaga mu jego starszy kolega - druh Marian Ożarowski.

W tym czasie organizuje obóz w Brodnicy w 1950r. (ze względu na zakaz używania sformułowania obóz - funkcjonuje nazwa kolonia), a także kolonie w Rycerce i Pewli Ślemieńskiej.

12brodnica2016

Po skończonych studiach i odrodzeniu się harcerstwa w 1956r., jeszcze dwukrotnie uczestniczy w obozach w Ponoszowie (1957r) i Juliance (1958r) jako lekarz obozowy, a także w 1960r. na Złazie Hufca w Dobrodzieniu.

zbaczyniakzenon2016rftgyhj
Od lewej stoją: Ludwik Tobor, Teresa Irek, Zenon Zbączyniak, Roman Bieniek
na Złazie Hufca w Dobrodzieniu (14,15 maj 1960r.)

Po ukończonych specjalizacjach pracuje w Lublińcu w Zespole Opieki Zdrowotnej najpierw jako lekarz, następnie jako dyrektor tego zespołu. W latach 70-tych kieruje Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublińcu. W tym czasie pracuje także w Zasadniczej Szkole Medycznej Psychiatrycznych Asystentek Pielęgniarskich dla Pracujących. 

12bienieklekarz2016rft

Druh Roman Bieniek umiera nagle 17 września 1981r. Pochowany zostaje w Lublińcu na cmentarzu parafialnym.

bieniekgrób2016rftg

Opracowane na podstawie:
Wspomnienia: druhna Ludgarda Bieniek

Zdjęcia:
Zbiory prywatne - druhna Ludgarda Bieniek
Archiwum ZHP w Lublińcu