Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

enfrdeitptrues

Świadkowie Historii

facebook_page_plugin

Historia Hufca Lubliniec

Emil Myszor

Emil Myszor urodził się się 22 października 1912r. w Gostyni Śląskiej. Po ukończeniu szkoły, przyjechał do Lublińca, za namową starszego przyrodniego brata Gustawa, który pracował w tamtejszym starostwie. Wstąpił do IV MDH im. Ks. Damrota (była to drużyna zrzeszająca przeważnie harcerzy już pracujących). W latach 1930-1934 wraz z harcerzami Hufca Lubliniec brał udział w licznych wycieczkach  i obozach. Reprezentował też Hufiec Lubliniec podczas ważnych harcerskich imprez:

 12warszaweamysz
Wycieczka krajoznawcza do Warszawy 1931r.
Emil Myszor stoi pierwszy od prawej

 bucze2016zdj
Poświęcenie Szkoły Instruktorskiej w Górkach Wielkich (1931r)
druh Myszor środkowym rzędzie,
drugi od lewej strony

 12myszoroko32015
Obóz w Poroninie (1931r)

Druh Emil Myszor - stoi, trzeci od prawej strony

 12wegry17
IV Światowe Jambore w Gödöllö na Węgrzech (1933) - Budapeszt

na zdjęciu stoją od lewej:
Henryk Gaczek, Stanisław Wojciechowski, Emil Myszor

12myszorgodolo
IV Światowe Jambore w Gödöllö na Węgrzech (1933) - miasteczko zlotowe

druh Emil Myszor z pióropuszem na głowie:)

latach 30-tych druh Emil Myszor był członkiem Kręgu Starszoharcerskiego, działającego przy KH Lubliniec

12kragharcerski2016rft
Członkowie Kręgu Starszoharcerskiego działającego przy Komendzie Hufca w Lublińcu
druh Emil Myszor, siedzi trzeci od prawej strony

a także uczestniczy w zajęciach specjalnie powołanej, z członków II i IV MDH - Drużyny PW (Przysposobienia Wojskowego), podległej miejscowej Komendzie PW. W ramach tej drużyny brał udział w ćwiczeniach i zawodach sportowych, jak np.: w corocznym Święcie PW. Był także uczestnikiem kursie PW w Katowicach, który uprawniał go do skrócenia zasadniczej służby wojskowej o 3 miesiące.

12myszor201pw
Podczas zajęć PW, na strzelnicy
Druh Emil stoi pierwszy od lewej

Następnie odbywa służbę wojskową.

 12myszorwojsko2016rty
Stoją od lewej:
Emil Myszor, Henryk Gaczek i Alojzy Gajek

W 1934r. przenosi się do Kalet, pracuje tam Urzędzie Gminy. W tym czasie zakłada w Kaletach MDH im. Tadeusza Kościuszki. Wraz z harcerzami z Kalet najpierw 1934r. uczestniczy w obozie w Gdyni - Kamiennej Górze.

kamiennagora201rft
Harcerze MDH im. Tadeusza Kościuszki z kalet
w Gdyni-Kamienna Góra (1934r)

a rok później w Jubileuszowym Zlocie  Harcerstwa w Spale.

dzielnicahandlowaspala

Jubileuszowy Zlot Harcerstwa Polskiego w Spale (1935r)
druh Myszor stoi pierwszy od prawej strony

W roku 1936 harcerze z Kalet, wraz ze swoim drużynowym Emilem Myszorem, wyjeżdżają do Worochty (okolice Zaleszczyk)

skoczniaworochta2016rft
Harcerze MDH im. Tadeusza Kościuszki pod skocznią w Worochcie

a w 1938r. po raz kolejny obóz do Gdyni - Kamienna Góra.

W latach 1938-1939 druh Emil Myszor sprawował funkcję prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach.

Gdy w sierpniu 1939r. większość jego kolegów zostaje zmobilizowana do wojska, on w związku z pełnionymi obowiązkami w gminie - w roku 1939 sprawuje funkcję sekretarza gminnego w Kaletach, nie otrzymuje powołania. Na początku wojny, by uniknąć aresztowania przez Gestapo, przedostał się do Jędrzejowa, gdzie uzyskał zatrudnienie jako zastępca dyrektora administracyjnego w tamtejszym szpitalu powiatowym. W 1942 r. pod pseudonimem "Górnik" został żołnierzem Armii Krajowej, jako zastępca kwatermistrza w plutonie por. Nawrota "Pługa" (który składał się gł. z pracowników tegoż szpitala), zajmując się zaopatrzeniem jędrzejowskiego AK w leki, żywność, odzież itd., a także nadzorując kolportaż prasy podziemnej.

Po zakończeniu wojny wrócił do Kalet, gdzie został mianowany zastępcą Naczelnika Gminy. Pełniąc tą funkcję odbudowywał administrację samorządową, a także rozpoczął budowę siedziby urzędu Gminy. Nie zapomniał o harcerstwie. Aktywnie wspierał wspierał odradzające się harcerstwo, które prowadzili w tym okresie bracia Jerzy i Leszek Gasztychowie.

Na początku lat 50 skierowano go do pracy przy odbudowie sanatorium w Obornikach Śląskich k. Wrocławia, a następnie w 1951r. został oddelegowany do Rabki. Tam pełnił funkcję zastępcy dyrektora Zespołu Sanatoriów Dziecięcych. Był autorem wniosku o nadanie praw miejskich - dla Rabki. Kierował Rabczańską Spółdzielnią Mieszkaniową.

rabka old 3
Emil Myszor, podczas 50 rocznicy nadania praw miejskich Rabce

W 1992r. na wniosek ówczesnego przewodniczącego zarządu miasta Kalety, Józefa Breguły, druhowi Emilowi Myszorowi przyznany tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kalety.

Zmarł w Rabce, 7 czerwca 2005r. i został pochowany na tamtejszym cmentarzu.

myszoremil2016rft

 

Opracowane na podstawie:
Wspomnienia - Oskar Myszor i Marta Myszor
ZHP w Kaletach 1939-1949 - Dh Leszek G.Grabowski
Harcerstwo na terenie miasta Lublińca w latach 1920-1949 - Janusz Bula (2000)
http://www.rabka.pl - "60 lat minęło"

Zdjęcia:

Zbiory prywatne - Marta Myszor
Zbiory prywatne - Eryk Słota
Zbiory prywatne - Mariusz, Wojciech i Henryk Gaczek
Zbiory prywatne - Alozy i Marcin Gajek

Zbiory prywatne - Ludwik Klama i Grażyna Klama - Morgała
Zbiory prywatne - Jan i Stanisław Wojciechowscy
ZHP w Kaletach 1939-1949 - Dh Leszek G.Grabowski

Archiwum Hufca ZHP Lubliniec
http://www.rabka.pl - "60 lat minęło"