Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

enfrdeitptrues

Historia Hufca Lubliniec

Zenon Zbączyniak

Druh Zenon Zbączyniak urodził się 23 maja 1923r. w Poznaniu. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej Nr 2 (czerwonej) w Lublińcu, na przeciwko której mieszkał, a następnie do gimnazjum (budynek LO).
 
 
zbaczyniakzenon1Zenon Zbączyniak
Jako syn oficera 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty, jak większość dzieci oficerów uczestniczył w życiu pułku w Lublińcu i na poligonach. Rodzice  organizowali im "wykapki", krótkie biwaki,  w pobliżu ówczesnej granicy Polski w Kokotku i Piłce.
zbaczyniak2016rft
Zenon Zbączyniak w gromadzie zuchowej, prowadzonej przez Jana Handego
zuch Zenek - stoi w drugim rzędzie, drugi od prawej strony

W 1935r. złożył Przyrzeczenie Harcerskie i wstąpił do drużyny harcerskiej. Uczestniczył w obozach i biwakach na terenie powiatu oraz w obozach wyjazdowych w 1938r. Trokach na Litwie i 1939r. w Wągrowcu k. Żnina już jako drużynowy.
zbaczyniakzenon2
Druh Zenon Zbączyniak, podczas uroczystego apelu 

zorganizowanego z okazji śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego w 1935r.

Pod koniec sierpnia wraz z druhami: Ożarowskim, Sobeczkiem, Franczokiem, Kneblem, Ociepką, Macurą i Krzemieniem wyjechali z obozu i wrócili szybko do Lublińca, aby wspomóc przygotowania do obrony miasta. Tuż przed wybuchem II Wojny Światowej komendantem Śląskiej Chorągwi został lubliniczanin hm.Ludwik Klama, którego powołano do służby w 74 GPP. Harcerze natychmiast podjęli akcje wywiadowcze i zabezpieczające. Harcerki ukryły całą bibliotekę szkolną, dh Emil Krzemień schował w lesie znaczną cześć wyposażenia gimnazjum, pozostali zabezpieczali mienie harcerskie, dokumenty i sztandar hufca oraz sztandary drużyn. Tuż przed wkroczeniem Niemców do miasta znaczna część ludności zaczęła uciekać na wschód w kierunku Zaleszczyk. Podczas ogromnego zamieszania na drogach dh. Zbączyniak jako ochotnik wstąpił do Wojska Polskiego uczestnicząc w kilku potyczkach, aż do granicy państwa. Powrócił do domu dopiero po kilku tygodniach w takim stanie, że matka Ewa go nie poznała. Okupanci wysłali go na przymusowe roboty do niemieckich rolników gdzie przebywał do 1943 r. W tym roku został powołany i wcielony do niemieckiego wojska, z którego udało się mu zbiec i przedostać się do Anglii. Od 1944 do 1946 był żołnierzem 14 Wielkopolskiej Brygady Pancernej w Wojsku Polskim na zachodzie. Szlak bojowy wiedzie przez Egipt, Włochy, Francję do Anglii.
zenon34
Druh Zenon Zbaczyniak, po prawej stronie
we Włoszech w 1945r

We Włoszech od 7-14.06.1946 ukończył kurs starszoharcerski zdobywając stopień Harcerza Orlego.
12zenekkurs2016
Druh Zenon podczas kursu harcerskiego w Camerino w 1946r. (Włochy)

Odznaczony Gwiazdą Italii oraz Medalem Wojny 1939-1945 kończy wojnę w Edynburgu. Umiłowanie Ojczyzny, patriotyczne wychowanie tęsknota za rodziną spowodowały, że oddaje wizę do Kanady i składa raport o powrót do kraju. Statkiem z wieloma innymi wraca do Polski do Gdańska innej niż sobie wyobrażał. Za karę władza deleguje go do pracy fizycznej przy budowie drogi Lubliniec -Jawornica, a następnie do PGR-u w Kochcicach. Po kilku latach upokorzenia odchodzi z PGR-u do Państwowego Ośrodka Maszynowego w Dobrodzieniu kończy pracę na stanowisku dyrektora.
dzidekponoszow2016tg
Stoją od lewej Lech Pająk, Ludwik Tobor, Marian Ożarowski, Zenon Zbączyniak
na obozie w Ponoszowie w 1957r.

Cały okres pracy czynnie uczestniczy w życiu lublinieckiego hufca organizując z dh. Ożarowskim obozy i zloty harcerskie.
zbaczyniakharcerz2016
Druh Zenon Zbączyniak na obozie w Borowej w 1961r.

Po weryfikacji 28.03.1958r. zostaje zakwalifikowany do korpusu instruktorskiego ZHP a w lipcu tego roku zdobywa stopień podharcmistrza.
zbaczyniakzenon2016rftgyhj
Od lewej stoją: Ludwik Tobor, Teresa Irek, Zenon Zbączyniak, Roman Bieniek
na Złazie Hufca w Dobrodzieniu (14,15 maj 1960r.)

Jako członek KH, z-ca komendanta hufca, przewodniczący KRH w odrodzonym ZHP organizuje obozy na terenie powiatu lublinieckiego.
zbaczyniakzen2017
Stoją druh Zenon Zbączyniak i Andrzej Rożniewski
podczas Alertu Naczelnika ZHP
 
Później obozy w Akcji "Zamonit" i "Rodło" aż do 1967r, aby wspólnie z dh. Marianem Ożarowskim rozpocząć budowę Harcerskiej Stanicy Turystycznej dzisiejszego Harcerskiego Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Kokotku.
PICT0021
Budowniczowie Ośrodka ZHP w Kokotku:
Henryk Pietrek, Marian Ożarowski i Zenon Zbączyniak

W 1968r. mianowany na stopień harcmistrza, a w 1975r. rozkazem Naczelnika ZHP otrzymuje Dyplom i Harcmistrza Polski Ludowej. Teraz Kokotek staje się jego pasją, angażuje wiele firm i osób wokół rozbudowy ośrodka uczestniczy w wszystkich akcjach HAZ i HAL.
ZD15
Stoją od lewej: Mieczysław Ostrowski, Teresa Irek, Henryk Pietrek,
Zenon Zbączyniak, Dragon Robert na Harcerskiej Stanicy Turystycznej w Kokotku w 1968r.

Niestety serce, które rozdzielał bardziej wszystkim dzieciom niż własnym, nie wytrzymało. Odszedł na wieczną wartę planując aprowizację na kolejną HAL w dniu 27 maja 1981 roku. Został pochowany na cmentarzu parafialnym przy ulicy Plebiscytowej w Lublińcu.
grobzbaczynia2017rft

Opracowane przez:
dh Krzysztofa Zbączyniaka

Zdjęcia

Archiwum Hufca ZHP Lubliniec
Zbiory własne - Krzysztof Zbączyniak
Zbiory własne - Bartłomiej Zbaczyniak
Zbiory własne - Blanka Bulik
Zbiory własne - Marian i Małgorzata Ożarowska