Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

enfrdeitptrues

Historia Hufca Lubliniec

Franciszek Motak

Franciszek Motak urodził się 23 sierpnia 1918r. Mieszkał w Lisowie, niedaleko Lublińca. Jego tata był kupcem. Franciszek Motak należał do I Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki.

harcerskiejaselka2016tgyh
Harcerskie jasełka wystawione Gimnazjum w 1938r.

Franciszek Motak odgrywał śmierć

W 1938r. zdał maturę w lublinieckim Gimnazjum,

motakgimnazjum2016tgy
Maturzyści rocznik 1938
Franciszek Motak stoi pierwszy z lewej w górnym rzędzie

a następnie studiował agronomię na Uniwersytecie Poznańskim. 

27 września 1939r. wraz z 11 mieszkańcami Lisowa został zaaresztowany pod zarzutem współudziału w wysadzeniu mostu podczas działań wojennych  i przewieziony do więzienia w Lublińcu.

most2019gtfrrrr
Most na rzece Liswarcie - wysadzony przez saperów 74 GPP - 1 września 1939,
a o pomoc w wysadzeniu którego oskarżono druha Franciszka Motaka

Najprawdopodobniej Franciszka wskazał - współpracujący z okupantem burmistrz gminy Lisów - Franciszek Bryłka. W listopadzie aresztowano także ojca Franciszka - Władysława Motaka. Następnie obu przewieziono do obozu internowania w Rawiczu. Po brutalnych przesłuchaniach, 7 grudnia zostali przewiezieni do więzienia w Poznaniu, a 9 grudnia, rozstrzelani przez funkcjonariuszy poznańskiej placówki gestapo (tak wynika ze śledztwa IPN - 2013r., wg. wcześniejszej wersji oboje zostali ścięci).

Opracowane na podstawie:
IPN - Zbrodnie w Lublińcu w 1939r. (Postanowienie z 8 listopada 2013r)

Zdjęcia:
Muzeum Internetowe ZS nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu