Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

enfrdeitptrues

Świadkowie Historii

facebook_page_plugin

Historia Hufca Lubliniec

Tadeusz Mizgalski

Tadeusz Mizgalski urodził się dnia 28 grudnia 1925 roku  w Lublińcu. Jego ojciec - Franciszek, pochodził z Grodziska Wielkopolskiego, z zawodu zegarmistrz - przybył do Lublińca po przyłączeniu części Górnego Śląska do Państwa Polskiego w 1922 roku. Tadeusz był  najstarszy z rodzeństwa (2 braci i siostra). Z dniem 3 września 1932 roku został uczniem I klasy Ośmioklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Lublińcu.

W związku z wprowadzeniem z rokiem szkolnym 1933/34 obowiązku szkolnego po ukończeniu siódmego roku życia cały ówczesny rocznik powtarzał klasę pierwszą. Klasę trzecią rozpoczął w roku 1935 w „nowej szkole” - jak wówczas nazywano zbudowany w latach 1931-35 nowoczesny budynek szkolny, któremu nadano nazwę „Szkoły Nr 1” w przeciwieństwie do „starej szkoły”, która otrzymała Nr 2 i była odtąd szkołą 7-klasową. Tutaj spotkał się z druhem Stanisławem Wojciechowskim, który opiekował się zuchami z ramienia Hufca Lubliniec, a następnie II MDH im. Orląt Lwowskich, której najprawdopodobniej młody Tadeusz był członkiem.

mizgalski2016ty34
Przed wejściem do "nowej szkoły" z druhem Stanisławem Wojciechowskim
Tadeusz Mizgalski siedzi w drugim rzędzie pierwszy od prawej

Po ukończeniu w czerwcu 1939 roku sześciu klas zdał egzamin wstępny do I klasy Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Lublińcu. W latach szkolnych był czynnym członkiem ZHP - najpierw zuchem, a następnie harcerzem.

mizgalski2016ty
Zuch Tadeusz Mizgalski - w górnym rzędzie
stoi drugi od lewej

Brał udział w obozach letnich zorganizowanych w Worochcie na Huculszczyźnie (1936) oraz w Trokach niedaleko Wilna (1938r.).

12troki2016rft
Harcerze Hufca Lubliniec na obozie w Trokach koło Wilna (1938r)

Ze względu na wybuch II wojny światowej (01.09.1939) nauki gimnazjalnej nie podjął. Krótko uczęszczał w roku 1940 na tzw. „Umschulung” - polegający na nauce podstaw języka niemieckiego młodzieży polskiej z przyłączonych do III Rzeszy terenów Górnego Śląska. Następnie przebywał na robotach rolnych w miejscowości Piłka, a później pracował w fabryce papieru w Kaletach.

W 1945 roku podjął naukę w zawodzie zegarmistrzowskim chcąc kontynuować pracę w warsztacie rodzinnym, który prowadziła po śmierci męża matka Tadeusza z pomocą sił najemnych i to w lokalu budynku Nr 8 przy ul. Lompy.

W tym czasie grał także w piłkę nożną.

klublubliniec2016

W latach 1945-1949, brak informacji o pełnieniu funkcji harcerskich, wziął jednak udział w uroczystościach 25-lecia Chorągwi Śląskiej, które odbyły się w Katowicach w wrześniu 1945r.

katowiec1945r45
Obchody 25 rocznicy powstania Chorągwi Śląskiej w Katowicach w 1945r.
W śrdoku Tadeusz Mizgalski, po jego prawej stronie Marcinkowski,
po lewej stoi Ludwik Tobor


a także w obozie harcerskim w 1948r. w Międzyzdrojach.

mizgalski1szczecin
Podczas wycieczki do Szczecina w 1948r.
od lewej stoją: ?, Jan Ogórek, Tadeusz Mizgalski,
siedzą od lewej: Romuald Mizgalski, Janusz Pelc, Jerzy Antczak

W roku 1950 trzeba było zawiesić samodzielną działalność rzemieślniczą i Tadeusz przez 10 lat pracował w swym zawodzie w Rzemieślniczej Spółdzielni Pracy „Precyzja” w Lublińcu. Od roku 1961 prowadził własny warsztat usługowy zegarmistrzowski.  Przez wiele lat był członkiem Stronnictwa Demokratycznego i piastował różne funkcje w jego organach szczebla miejskiego i powiatowego. Był też radnym z ramienia tej partii. Także w Cechu Rzemiosł Różnych w/m był czynny przez wiele lat.

Zmarł 22 października 2014 roku w Lublińcu. Pochowany jest na cmentarzu parafialnym w grobowcu rodziny Mizgalskich.

Opracowane na podstawie:
Wspomnienia - Tadeusz i Marek Mizgalscy
"Saga rodu Fikus"

Zdjęcia:
Zbiory prywatne - Rodzina Mizgalskich
Zbiory prywatne - Marian Ożarowski

Archiwum ZHP w Lublińcu