Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

enfrdeitptrues

Historia Hufca Lubliniec

Romuald Mizgalski

Romuald Mizgalski, urodził się 19 maja 1930r. w Lublińcu. 10 września 1936r. wstąpił do ZHP do gromady zuchowej, działającej przy Drużynie im. Tadeusza Kościuszki w Lublińcu. W tym też czasie, aż do wybuchu wojny uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Lublińcu.

mizgaksia2016

W lipcu 1945r. składa przyrzeczenie harcerskie na ręce ówczesnego komendanta Chorągwi Śląskiej Józefa Gnioździorza. Kilka dni później wraz z Marianem i Witem Ożarowskimi, bierze udział w Centralnej Akcji Szkoleniowej w Osowcu.

osowiec1
CAS - Osowiec 1945r.

W 1946r., latem, uczestniczy w obozie Hufca Lubliniec w Gronowicach.

grionowice1946rtg6yju8
Romuald Mizgalski na obozie w Gronowicach - stoi z proporcem
na przeciwko masztu

W kolejnym roku, latem 1947r, sprawuje funkcję oboźnego na obozie MDH im. Tadeusza Kościuszki w Paczkowie.

paczkow12016
Kadra obozu w Paczkowie
Stoją od lewej: Romuald Mizgalski, Czesław Okręt
Siedzą: Marian Ożarowski, ?, Henryk Tomczak

W 1947r. zostaje mianowany drużynowym I MDH im. Tadeusza Kościuszki w Lublińcu. W styczniu 1947r, a następnie w lutym 1948 i w kwietniu 1949r - bierze udział w kursach drużynowych prowadzonych w Górkach Wielkich. Łącznie aż 77 dni.

Wraz z drużyną, latem 1948r. wyjeżdża na obóz Hufca do Międzyzdrojów, gdzie pełni funkcję oboźnego.

12ogniskomiedzyzdorj2016rft23
Przed wyjazdem na obóz
Romuald Mizgalski pierwszy od prawej

121949 miedzyzdroje28

Na plaży w Międzyzdrojach
Romuald Mizgalski pierwszy od lewej

mizgalski1szczecin
Podczas wycieczki do Szczecina w 1948r.
od lewej stoją: ?, Jan Ogórek, Tadeusz Mizgalski,
siedzą od lewej: Romuald Mizgalski, Janusz Pelc, Jerzy Antczak

W 1949r. roku, dochodzi do rozwiązania ZHP. Podobnie jak większość powojennych harcerzy, po reaktywacji w 1956r. go harcerstwa druh Romuald już nie wrócił.

W 1950r. zdaje maturę i rozpoczyna studia na Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej. Następnie w 1959r. kończył studia podyplomowe w Mannheim. W latach 1963-1971 jest kierownikiem Pracowni Maszyn Torowych i Zakładu Drogowego w Centralnym Ośrodku Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa w Warszawie.Tam między innymi zaprojektował urządzenie odśnieżające, do oczyszczania ze śniegu rozjazdów i torów stacyjnych.

patentmizgalski2016

W roku 1971 wyjeżdża do Australii, gdzie pełni wiele odpowiedzialnych funkcji (był między innymi: dyrektorem technicznym Tamper PtyLtd w Melbourne, Comeng SA Adelaide). W 1995 przeszedł na emeryturę.

Zmarł 18 sierpnia 2014r. w Melbourne w Australii.

Opracowane na podstawie:
Wspomnienia - Tadeusz i Marek Mizgalscy
Poczet Absolwentów LO z lat 1945-1997 - strona internetowa

Zdjęcia:
Zbiory prywatne - Rodzina Mizgalskich
Zbiory prywatne - Marian Ożarowski

Archiwum ZHP w Lublińcu