Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

enfrdeitptrues

Świadkowie Historii

Jubileusze OH

facebook_page_plugin

Historia Hufca Lubliniec

Marian Ożarowski

Długoletni komendant Hufca ZHP Lubliniec druh harcmistrz Marian Ożarowski - zmarł 18 sierpnia 1998 w Lublińcu. Nie ma ludzi niezastąpionych, ale zdarzają się osobowości. Druh Marian to właśnie osobowość, wyjątkowy człowiek - historia harcerstwa Polski, Śląska i Lublińca. Odszedł znakomity nauczyciel, wychowawca, krótkofalowiec, a przede wszystkim instruktor harcerski. Był społecznikiem, który dla wielu pokoleń lublinieckiej młodzieży uczynił bardzo wiele.

mozarowskilegitymacj2016
Legitymacja instruktorska dh Mariana Ożarowskiego

Urodził się 30 stycznia 1922r. w Radomsku. Przed prawie 70 laty, 15 października 1928 roku wstąpił do gromady zuchowej prowadzonej przez hm. Stanisława Wojciechowskiego, a następnie 23 kwietnia 1934 roku w III  Męskiej Drużynie Harcerskiej im. Orląt Lwowskich w Lublińcu złożył Przyrzeczenie Harcerskie.

ozarowskimlody2016zdjec 
Druh Marian Ożarowski - w mundurze harcerskim, jeszcze przed przyrzeczeniem

Jako uczeń lublinieckiego gimnazjum pełnił funkcję zastępowego w l Męskiej Drużynie Harcerskiej im. T. Kościuszki, a po kursie drużynowych w Wiśle-Głębce pracował z dziećmi niesłyszącymi m.in. w VII Drużynie Harcerzy Głuchoniemych w Lublińcu im. Witolda Regera, pełniąc funkcję przybocznego, a następnie p.o drużynowego. Swoje pierwsze letnie obozy zaliczył w Nowych Trokach koło Wilna w 1938 roku i w Wągrowcu koło Poznania w 1939 roku.

troki2016tg
Obóz w Trokach - na zdjęciu uczestnicy obozu z karaimkami

Po II wojnie światowej w marcu 1945 roku był współzałożycielem hufca harcerzy oraz drużyny harcerek. W kwietniu i w maju tego roku organizował kursy zastępowych i drużynowych. Prowadził I Drużynę Harcerską, pracując równocześnie w referacie szkoleniowym i w referacie drużyn harcerskich. Uczestniczył w Centralnej Akcji Szkoleniowej w Osowcu, podczas której, w dniu 28 sierpnia 1945 r. otrzymał z rąk Aleksandra Kamińskiego stopień podharcmistrza.

 cas2015rft
Dh Marian Ożarowski na I CAS-ie w Osowcu

Do 1947r. pełnił funkcję zastępcy komendanta hufca, a następnie do 1949r. był komendantem Hufca.

kusozarowski2016
Druh Marian Ożarowski podczas Konferencji GKH w Łodzi 1948r.
siedzi - drugi od prawej

Powrócił także do pracy w drużynie harcerskiej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lublińcu, gdzie pracował jako nauczyciel fizyki i chemii nieprzerwanie do 1992r.

12ozarowskiszkola12017tgyh
Marian Ożarowski - nauczyciel fizyki i chemii w SP nr 1 w Lublińcu

W latach 1949-1956 mimo likwidacji harcerstwa, organizuje obozy pod namiotami w Brodnicy, Rycerce czy Paweli Ślemieńskiej.

brodnica1950edr
Druh Marian na obozie w Brodnicy, trzeci od prawej

W grudniu 1956r. druh Marian był uczestnikiem Zjazdu Łódzkiego. Po zjeździe do października 1969r. pełnił funkcję komendanta Hufca ZHP Lubliniec. W 1958 roku uzyskał stopień harcmistrza, a 12 lat później harcmistrza Polski Ludowej.

ozarowski2015
Druh Marian Ożarowski - w czasie inspekcji obozu, jako komendant Hufca Lubliniec

Organizował letnie, zimowiska, zloty, rajdy rowerowe. W 1967 rozpoczął budowę Harcerskiej Stanicy w Kokotku koło Lublińca. Urzeczony przepięknym laskiem, pofałdowanym terenem w widłach rzeki Mała Panew i potoku Leśnica, zaprojektował najpiękniejszy "dom" harcerzy naszego hufca.
osrodek2015t6
Druh marian Ożarowski, pierwszy z lewej,
wśród harcerzy podczas budowy Ośrodka w Kokotku
Pracował bardzo intensywnie, myślami sięgał jeszcze dalej, chciał światu ukazać naszą małą Ojczyznę. Anteny rozpięte na masztach zaczęły "grać". Nocami, najpierw pod własnym znakiem SP9 CWJ, a następnie harcerskim SP9 ZAK druh Marian nawiązywał tysiące łączności z całym światem.
ozarowskiradiostacja
Druh Marian Ożarowski ze swoją kochaną "Zośką" - nadaje:)

W 1967r. druh Marian założył Harcerski Klub Łączności "Delta", który prowadził aż do śmierci w 1998r.
zak2016tyh
Efektem pracy klubu są łączności ze wszystkimi kontynentami i państwami globu (nawet z polską stacją polarną na Spitzbergenie). W swej 30 letniej działalności "Zośka" nawiązała ponad 40 tyś łączności oraz zdobyła ponad 30 dyplomów okolicznościowych w tym: z XV-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II (1993r.), 200-lecia bitwy pod Racławicami (1994r.), 75 rocznicy III Powstania Śląskiego (1996r.) czy Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie (1992r.).
12ozarwskikrotko2017tgy
Brała udział w międzynarodowym spotkaniu skautów w eterze "JOTA", a także harcerskiej akcji krótkofalarskiej "Małe Ojczyzny"(1996-1998). Zdarzało się także klubowi prowadzonemu przez druha Mariana Ożarowskiego podróżować z radiostacją po Polsce: do Gdańska (akcja Morena), w Bieszczady ("Operacja Bieszczady") czy do Zamościa. Wśród braci krótkofalarskiej na Śląsku druh Marian uważany jest za postać kultową.
 
  sql2016ozarowski
Druh Marian Ożarowski był także członkiem SP OTC (Old Timers Club), czyli elitarnego i prestiżowego klubu specjalistycznego funkcjonującego w środowisku radioamatorów każdego kraju, skupiający licencjonowanych nadawców KF i UKF, posiadających co najmniej 25 letni staż w działalności amatorskiej.
zjazdoldtimers2016
Jak również klubu SP DX, Stowarzyszenia Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych.
zjazdspdx2016
Wielokrotna intensywna praca spowodowała, że jego silny organizm zasygnalizował konieczność odpoczynku. Dla druha Mariana był to tylko sygnał, w dalszym ciągu uczestniczył w pracach Komendy Hufca, Przewodniczył Komisji Rewizyjnej, później Komisji Stopni Instruktorskich. Brał udział we wszystkich akcjach letnich i zimowych organizowanych przez hufiec w ośrodku harcerskim w Kokotku.

dhozarowski2016rft
Druh Marian prowadzi zajęcia dla obozowiczów na OH w Kokotku

Obóz 1998r. był jego ostatnim.

ozarowskigaw2015
Podczas ognisk, druh Marian często raczył nas wspaniałymi harcerskimi gawędami
na zdjęciu z druhem Kajetanem Zbączyniakiem

21 sierpnia 1998r. harcerze i harcerki Hufca Lubliniec odprowadzili druha Mariana Ożarowskiego na jego ostatnią wartę.

marianozarowskipogrzeb20156

Druh Marian Ożarowski jest i będzie na zawsze z nami i w naszych sercach.

mariangrob2016rftg


Opracowane na podstawie:

Janusz Bula, Harcerstwo na terenie miasta Lublińca w latach 1920-1949. Kraków 2000.
XXX lat Ośrodka Wypoczynkowego Hufca ZHP Lubliniec w Kokotku 1967-1997. Red. Roman Krupski, Lubliniec 1997.
Małgorzata Ożarowska
- Wspomnienia

Zdjęcia:
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec
Zbiory prywatne - Marian i Małgorzata Ożarowski