Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Historia Hufca Lubliniec

Augustyn Ulfik

Augustyn Ulfik urodził się 9 sierpnia 1916r. w Koszęcinie. W 1923r. wstąpił do Szkoły Powszechnej w Koszęcinie, którą ukończył w 1929r. Następnie uczęszczał do Państwowego Męskiego Gimnazjum im. księcia Jana Opolskiego w Tarnowskich Górach, gdzie zdał maturę  w 1936r.

ulfiktablo2016
Tablo maturzystów z roku 1936
po prawej stronie Augustyn Ulfik

15 lutego 1932r. wstąpił do Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki, której ówczesnym drużynowym był Alojzy Janeczek. 29 czerwca 1932r. wziął udział w Zlocie Hufca Lubliniec, który odbył się w Koszęcinie.

lotkoszecin2016rt
Uczestnicy Zlotu Hufca Lubliniec w Koszęcinie w 1932r
Druh Ulfik stoi pierwszy, prawej strony, w prochowcu

W 1933r. gdy zespół piłkarski "Concordia"  z Koszęcina zostaje przemianowany na Harcerski Klub Sportowy i zaczyna swoją działalność przy MDH im. Tadeusza Kościuszki, Augustyn Ulfik jest jego zawodnikiem, a rok później zostaje mianowany jego kierownikiem.

concordia koszecin2016rft
Zawodnicy Klubu Piłkarskiego - H.K.S w Koszęcinie

Jesienią 1933r. wraz z trzema innymi reprezentantami Hufca Lubliniec: Ludwikiem Klamą, Janem Bernardem Handym i Alojzym Janeczkiem, bierze udział w Zjeździe Drużynowych Chorągwi Śląskich w Katowicach.

zjazddruzynowych1933
Zjazd Drużynowych Chorągwi Śląskiej w 1933r
Druh Augustyn Ulfik, stoi w drugim rzędzie - 5 od lewej

Latem 1934r. druh Augustyn Ulfik wyjeżdża na swój pierwszy obóz harcerski do Olszyny, gdzie 20 lipca składa przyrzeczenie harcerskie na ręce Komendanta Hufca Lubliniec - druha Ludwika Klamy. W drużynie, od sierpnia pełni funkcje przybocznego.

ulfiktablo20162

Jeszcze tego samego roku uczestniczył w kursie dla drużynowych, który odbył się w Brennej. Na początku 1935r. zastępuje, druha Alojzego Janeczka i zaczyna samodzielnie kierować MDH im. Tadeusza Kościuszki. Dzięki jego staraniom kilka miesięcy później w Koszęcinie powstaje Koło Przyjaciół Harcerstwa, którym kieruje Naczelnik Gminy  - p. Pietruszka, a sam druh Augustyn także wchodzi w jego skład, jako przedstawiciel harcerstwa.

janeczekgharcerze
Harcerze koszęcińscy, od lewej druhowie:
Edward Kuszewicz, Alojzy Janeczek, Augustyn Ulfik

W roku 1936 wraz ze swoimi harcerzami z Koszęcina uczestniczy w obozie harcerskim w Brennej, który trwa od 20 lipca do 7 sierpnia. Po jego zakończeniu bierze udział w Kursie Podharcmistrzowskim organizowanym przez Chorągiew Śląską w Boronowie, prowadzonym przez druha Ludwika Klamę. Na początku 1937r szkoli się w Brennej pod okiem druha phm Józefa Pukowca na kursie instruktorskim. W 1938r. otrzymuje stopień podharcmistrza.

Na jesieni 1937r.  druh Augustyn Ulfik zdaje drużynę druhowi Konradowi Kwapisowi, gdyż do sierpnia 1938r. odbywa kurs podchorążych rezerwy w 27 Pułku Piechoty pod okiem pułkownika Stanisława Maczka. Kończy go w stopniu plutonowego podchorążego.

ulfiktablo201623

Po powrocie z wojska, otrzymuje pracę w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, jako praktykant II kategorii w wydziale wymiarowym podatku obrotowego. Pracuje tam do wybuchu wojny.

ulfiktablo2016237

Pod koniec sierpnia zostaje powołany do służby wojskowej i jako dowódca plutonu bierze udział w kampanii wrześniowej. Po zakończonych działaniach wojennych, zostaje wydalony z terenu Śląska, ze względu na niepodpisanie niemieckiej listy narodowościowej (Deutsche Volksliste). W lutym 1941r. zostaje zaaresztowany przez Gestapo w Blachowni i więziony w Lublińcu i Opolu przez 6 miesięcy. Od obozu koncentracyjnego ratuje go fakt, że w tym czasie, jego dwóch braci wcielono do Wehrmachtu. Po powrocie z więzienia pracuje w Miedźnie w składzie węgla, początkowo jako robotnik fizyczny, a od 1943r. sprzedawca i księgowy. W tym czasie prowadzi tajne nauczanie.

W maju 1945r. po przejściu frontu, Augustyn Ulfik otrzymał powołanie do Ludowego Wojska Polskiego, którą to służbę pełnił do października 1945r. w stopniu podporucznika w Częstochowie. Podczas służby, latem, dowiedział się, że kilkudziesięciu mieszkańców ziemi lublinieckiej, w tym około 30 z Koszęcina, oczekuje w częstochowskim więzieniu na wywózkę na Wschód. Dzięki uporowi i determinacji udało mu się uwolnić z więzienia swoich ziomków. Szczęśliwie wrócili do swoich rodzin.

Na jesieni 1945r. rozpoczął studia w Katowicach na Wyższym Studium Nauk Społecznych i Gospodarczych, które kontynuował w Akademii Handlowej w Krakowie. Od 1948r do 1976r. pracował w handlu w Bytomiu, Oświęcimiu, Chorzowie i Katowicach, kierując Przedsiębiorstwem Skupu Owoców i Warzyw, Centralą Gospodarczą Spółdzielni Ogrodniczych czy WSS Społem.

ulfiklata50er
Augustyn Ulfik, Chorzów 1974r

Za swoją pracę oraz postawę został odznaczony między innymi: złotą odznaką "Zasłużony w Rozwoju Województwa Katowickiego", odznaką "Zasłużony Pracownik Handlu" czy "Złotym Krzyżem Zasługi". W styczniu 2009r. pośmiertnie, otrzymał odznaczenie "Zasłużony dla Gminy Koszęcin".

ulfikwnuki1986
Augustyn Ulfik z wnukami -Chorzów 1986r.

Augustyn Ulfik zmarł 15 stycznia 1994r. i został pochowany na cmentarzu w Koszęcinie.

augustyn2018ulfikas

Opracowane na podstawie:
Życiorys - Augustyn Ulfik
Wspomnienia - Marek Ulfik
Kronika I MDH im. Tadeusza Kościuszki w Koszęcinie
Wspomnienia: Klara Ulfik - blog "Historie Koszęcińskie"
Wspomnienia - Jan Myrcik
Zdjęcia:
Zbiory prywatne - Marek i Augustyn Ulfik
Kronika I MDH im. Tadeusza Kościuszki w Koszęcinie
Archiwum ZHP Lubliniec