Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

enfrdeitptrues

Historia Hufca Lubliniec

Teodor Musielok

Teodor Musielok urodził się 24 września 1907r. w Psurowie (dzisiaj w powiecie oleskim).

musielok2018tg
Druh Teodor Musielok

Najprawdopodobniej w sierpniu 1920r. w Czarnym Lesie koło Woźnik, w majątku państwa Niegolewskich,

12czarnylas2016rftg
Pałacyk w Czarnym Lesie, majątku państwa Niegolewskich
kwiecień 2016r.

wziął udział w odbywającym się tam pierwszym kursie kierowników pracy w drużynach męskich na Górnym Śląsku. Kurs przerwał wybuch II powstania śląskiego, a jego kursanci wstąpili w szeregi powstańców. 

kursharcerski2016rt 
Informacja o zapisach na kurs instruktorski w Czarnym Lesie
zamieszczona w Górnoślązaku (1 sierpnia 1920r.)

W 1922r (najprawdopodobniej we wrześniu), Teodor Musielok, tworzy przy Gimnazjum w Lublińcu I Męską Drużynę Harcerską im. Tadeusza Kościuszki. Zostaje jej drużynowym, a w następnym roku obejmuje funkcję hufcowego

 12musielokt2016r2
Teodor Musielok w biurze geodezyjnym

Drużyna otrzymuje harcówkę na terenie Gimnazjum, w której mieści się także sekretariat Hufca Lubliniec (ówczesne Gimnazjum mieści się w budynku przy ulicy Sobieskiego 8).

gimnajumpierwsze sadaowa warsztaty
Budynek Miejskiego Gimnazjum Koedukacyjnego w Lublińcu
tutaj znajdowała się harcówka I MDH im.Tadeusza Kościuszki i biuro komendy hufca

Z inicjatywy druha Musieloka, najprawdopodobniej w 1923r. powstaje przy Hufcu pierwsze Koło Przyjaciół Harcerstwa, któremu szefuje żona starosty Lublińca pani Wiktoria Niegolewska (Żabińską).

niegolewskawiktoria2016rf
Na zdjęciu, pani Wiktoria Niegolewska stoi po prawej stronie

W 1924r. druh Musielok rezygnuje z funkcji komendanta Hufca Lubliniec.

Teodor Musielok pracował w biurze geodezyjnym w Lublińcu.

12musielokt2016r
Teodor Musielok od prawej
w biurze geodezyjnym w Lublińcu

6 stycznia 1974r. umiera i zostaje pochowany na cmentarzu parafialnym w Lublińcu. Nie zachował się na cmentrzu jego grób.

Niestety na dzień dzisiejszy o pierwszym Komendancie Hufca ZHP Lubliniec wiemy tylko tyle, a i tak część tych danych zaopatrzona jest wyrazem "prawdopodobnie". Nie wiemy nic na temat jego pracy jako hufcowego, a także jego korzeni harcerskich. Nie wiemy też, dlaczego zrezygnował po 2 latach prowadzenia Hufca. Na kartach historii Hufca nie pojawił się już więcej. Wszystkie informacje jakie posiadamy pochodzą od wnuczki druha Musieloka.

 

Opracowane na podstawie:
"Harcerstwo na terenie miasta Lublińca w latach 1920-1949" - Janusz Bula, Kraków 2000r
Wspomnienia - Łucja Knopik
"Górnoślązak" - nr 173, Katowice 1 sierpnia 1920r.

Fotografie:
Archiwum Hufca Lubliniec
Zbiory prywatne - Łucja Knopik
Zbiory prywatne - Konstanty Wolny
"Górnoślązak" - nr 173, Katowice 1 sierpnia 1920r.