Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Historia Hufca Lubliniec

Cyryl Smyrek

Cyryl Bolesław Smyrek urodził się 4 lipca 1909r. w Bogacicy/koło Kluczborka. Był synem Piotra Smyrka - uczestnika powstań śląskich, stolarza, który od najmłodszych lat uczył go miłości do Ojczyzny - Polski.

fot 26 sepia dceW 1934r. Biblioteka Śląska nabyła od Piotra Smyrka (stoi po prawej stronie)
pokaźny zbiór czasopism śląskich

gromadzonych w jego rodzinie od dwóch pokoleń

Na początku lat 20-tych Cyryl rozpoczyna naukę w lublinieckim gimnazjum. W tym okresie też wstępuje do harcerstwa, a w 1926r. zostaje drużynowym I Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki w Lublińcu. Bierze udział w I Zlocie Hufca Lubliniec, zorganizowanym przez ówczesnego komendanta Hufca - Ludwika Klamę.

12zlot19272
Męskie drużyny harcerskie Hufca Lubliniec
podczas Zlotu Hufca w 1927r.
najprawdopodobniej Cyryl Smyrek stoi drugi od prawej

W 1930r. Cyryl Smyrek zdaje maturę w j.polskim i niemieckim i jest jednym z dziewięciu pierwszych absolwentów Gimnazjum w Lublińcu.

pilawa2017rftgygh
Absolwenci - rocznik 1930
na zdjęciu Cyryl Smyrek - stoi w ostatnim rzędzie, drugi od lewej

W tym samym roku - 1930 -  uzyskuje stypendium Śląskiej Pomocy Naukowej im.K.Miarki i P.Stalmacha i podejmuje studia na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie jest aktywnym członkiem Związku Akademików Górnoślązaków "Silesia Superior". Jest również członkiem Towarzystwa Młodzieży Polskiej we Wrocławiu. W 1931 roku obejmuje funkcję wykładowcy na kursie organizacji pracy społecznej.

cyrylsmyrek2016
Zdjęcie legitymacyjne - Cyryla Bolesława Smyrka

Pracuje jako korespondent przesyłając do "Dekady Akademickiej" informacje dotyczące aktualnego środowiska polskich studentów. Prowadzi działalność konspiracyjną. W 1932 przenosi się na Uniwersytet Jagielloński do Krakowa.

silesiasuperiior2017tgy
11 lecie Związku Akademików Górnoślązaków "Silesia Superior" w 1935r

W czasie okupacji mieszka w Krakowie, gdzie jest dwukrotnie aresztowany przez Niemców. Podczas pierwszego aresztowania w 1943 zostaje osadzony w więzieniu przy ulicy Montelupich, a w roku 1944 w obozie w Płaszowie, z którego udaje mu się zbiec. W Krakowie zajmuje się szpiegami hitlerowskimi.

Po wojnie nie mógł ujawnić swojej działalności. W 1945r przyjmuje obywatelstwo polskie. W 1946r.  w uznaniu zasług dla pożytku Rzeczypospolitej Polskiej w dziele pracy organizacyjnej przy utworzeniu administracji państwowej i samorządu, uruchomienia uczelni i odbudowie demokratycznej państwowości polskiej na ziemiach województwa Śląskiego zostaje odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Pracuje między innymi w rodzinnych Bogacicach na stanowisku pracownika referatu budowlanego w Zarządzie Gminnym (1949). W 1953r. przenosi się do Wrocławia, gdzie pracuje w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Wrocławiu.

W 1948r. w Lublińcu odbywa się bardzo miiła uroczystość, otóż  Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Lublińcu, obchodzi swoje 25-lecie istnienia. Na uroczystych obchodach nie może zabraknąć jednego z pierwszych jej absolwentów - Cyryla Smyrka.

uroczy1gimn1948a
uroczy1gimn19482b

Cyryl Bolesław Smyrek umiera 5 czerwca 1969r. we Wrocławiu i zostaje pochowany na Cmentarzu Osobowickim.

cyrylsmyrek2017grob

Opracowane na podstawie:
Wspomnienia - Anna Łabudzka (córka Cyryla Smyrka)
http://www.prawo.pl/m-p-akt/-/dokument/M.P.1946.31.59/16915976/187610/
Dziennik Śląski Wojewódzki nr 21 z 1949r.
Galeria Biblioteki Śląskiej

Zdjęcia:
Zbiory prywatne - Anna Łabudzka
Galeria Biblioteki Śląskiej
Muzeum Internetowe ZS nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu
Wojciech Wawrzynek "Wspomnienia Opolanina"