Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

enfrdeitptrues

Świadkowie Historii

Historia Hufca Lubliniec

Cyryl Smyrek

Cyryl Bolesław Smyrek urodził się 4 lipca 1909r. w Bogacicy/koło Kluczborka. Był synem Piotra Smyrka - uczestnika powstań śląskich, stolarza, który od najmłodszych lat uczył go miłości do Ojczyzny - Polski.

fot 26 sepia dceW 1934r. Biblioteka Śląska nabyła od Piotra Smyrka (stoi po prawej stronie)
pokaźny zbiór czasopism śląskich

gromadzonych w jego rodzinie od dwóch pokoleń

Na początku lat 20-tych Cyryl rozpoczyna naukę w lublinieckim gimnazjum. W tym okresie też wstępuje do harcerstwa, a w 1926r. zostaje drużynowym I Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki w Lublińcu. Bierze udział w I Zlocie Hufca Lubliniec, zorganizowanym przez ówczesnego komendanta Hufca - Ludwika Klamę.

12zlot19272
Męskie drużyny harcerskie Hufca Lubliniec
podczas Zlotu Hufca w 1927r.
najprawdopodobniej Cyryl Smyrek stoi drugi od prawej

W 1930r. Cyryl Smyrek zdaje maturę w j.polskim i niemieckim i jest jednym z dziewięciu pierwszych absolwentów Gimnazjum w Lublińcu.

pilawa2017rftgygh
Absolwenci - rocznik 1930
na zdjęciu Cyryl Smyrek - stoi w ostatnim rzędzie, drugi od lewej

W tym samym roku - 1930 -  uzyskuje stypendium Śląskiej Pomocy Naukowej im.K.Miarki i P.Stalmacha i podejmuje studia na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie jest aktywnym członkiem Związku Akademików Górnoślązaków "Silesia Superior". Jest również członkiem Towarzystwa Młodzieży Polskiej we Wrocławiu. W 1931 roku obejmuje funkcję wykładowcy na kursie organizacji pracy społecznej.

cyrylsmyrek2016
Zdjęcie legitymacyjne - Cyryla Bolesława Smyrka

Pracuje jako korespondent przesyłając do "Dekady Akademickiej" informacje dotyczące aktualnego środowiska polskich studentów. Prowadzi działalność konspiracyjną. W 1932 przenosi się na Uniwersytet Jagielloński do Krakowa.

silesiasuperiior2017tgy
11 lecie Związku Akademików Górnoślązaków "Silesia Superior" w 1935r

W czasie okupacji mieszka w Krakowie, gdzie jest dwukrotnie aresztowany przez Niemców. Podczas pierwszego aresztowania w 1943 zostaje osadzony w więzieniu przy ulicy Montelupich, a w roku 1944 w obozie w Płaszowie, z którego udaje mu się zbiec. W Krakowie zajmuje się szpiegami hitlerowskimi.

Po wojnie nie mógł ujawnić swojej działalności. W 1945r przyjmuje obywatelstwo polskie. W 1946r.  w uznaniu zasług dla pożytku Rzeczypospolitej Polskiej w dziele pracy organizacyjnej przy utworzeniu administracji państwowej i samorządu, uruchomienia uczelni i odbudowie demokratycznej państwowości polskiej na ziemiach województwa Śląskiego zostaje odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Pracuje między innymi w rodzinnych Bogacicach na stanowisku pracownika referatu budowlanego w Zarządzie Gminnym (1949). W 1953r. przenosi się do Wrocławia, gdzie pracuje w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Wrocławiu.

W 1948r. w Lublińcu odbywa się bardzo miiła uroczystość, otóż  Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Lublińcu, obchodzi swoje 25-lecie istnienia. Na uroczystych obchodach nie może zabraknąć jednego z pierwszych jej absolwentów - Cyryla Smyrka.

uroczy1gimn1948a
uroczy1gimn19482b

Cyryl Bolesław Smyrek umiera 5 czerwca 1969r. we Wrocławiu i zostaje pochowany na Cmentarzu Osobowickim.

cyrylsmyrek2017grob

Opracowane na podstawie:
Wspomnienia - Anna Łabudzka (córka Cyryla Smyrka)
http://www.prawo.pl/m-p-akt/-/dokument/M.P.1946.31.59/16915976/187610/
Dziennik Śląski Wojewódzki nr 21 z 1949r.
Galeria Biblioteki Śląskiej

Zdjęcia:
Zbiory prywatne - Anna Łabudzka
Galeria Biblioteki Śląskiej
Muzeum Internetowe ZS nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu
Wojciech Wawrzynek "Wspomnienia Opolanina"