Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

enfrdeitptrues

Świadkowie Historii

Jubileusze OH

facebook_page_plugin

Historia Hufca Lubliniec

Jerzy Pawliński

Jerzy Pawliński urodził się w 1923 lub w 1926r. Uczęszczał do Gimnazjum im. Adama Mickiewicza kończąc klasę drugą lub trzecią. W tym czasie należał do I Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki w Lublińcu. W sierpniu 1939r. wraz z rodziną przeniósł się do Piotrkowa Trybunalskiego gdzie zamieszkał i gdzie został w 1943 lub 1944r. zamordowany przez hitlerowców. Jednak nie wiemy na pewno jak do tego doszło istnieje kilka wersji historii jego śmierci:

1. W Piotrkowie wstąpił do tajnej organizacji, za działalność w niej został przez Niemców aresztowany i rozstrzelany w okolicach Piotrkowa (rejon Poniatowa) - tą informację podała druhna Krystyna Rożniewska - Przewodnicząca Komisji Historycznej w roku 1984. Na stronach ZS nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu, znajduje się informacja, że druh Jerzy Pawliński został rozstrzelany w Poniatowie koło Piotrkowa w 1943 roku.

2. W okolicach Piotrkowa działał Oddział Partyzancki “Błyskawica”, który w końcu maja 1944r. przeniósł się w okolice lasów wokół Łęczna, w tym do gajówki gajowego Karola Pluty. Tam żołnierzy otoczyła niemiecka żandarmeria wraz z formacjami Ukraińców. Wywiązała się zacięta walka w wyniku której zginęli członkowie oddziału: “Tkacz” Tomasz Kaczyński, “Colt” Jerzy Pawliński, wkrótce ujęto rannych partyzantów - “Kujawę” Jana Tyborowskiego, “Wańkę” - zbiegłego z niemieckiej niewoli żołnierza radzieckiego, “Andrzeja” NN, sanitariuszkę “Wiosenkę” - nazwisko Wiatrówna, oraz bezdomnego chłopca przygarniętego do oddziału - wszystkich rozstrzelano. Zamordowany został również Gajowy Pluta z rodziną. Jest możliwe, że żołnierz AK z Odziału "Błyskawica" - Jerzy Pawliński "Colt"  i druh Jerzy Pawliński - to jedna i ta sama osoba. 13 maja 2014r. w Gajówce Łęczno odsłonięto obelisk upamiętniający zastrzelonych partyzantów z oddziału AK "Błyskawica".

jerzypawlinski2017rtgy

3. W opracowaniu Kamila Walczaka - ze Stowarzyszenia "21" znajduje się informacja, że w tajnych kompletach, prowadzonych w czasie wojny w Piotrkowie przez profesorów I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego, brał udział Jerzy Pawliński i za udział w nich został aresztowany i najprawdopodobniej rozstrzelany w 1944r. Na cmentarzu Rzymskokatolickim przy ulicy Partyzantów w Piotrkowie znajduje się tablica poświęcona pamięci mieszkańców Piotrkowa zamordowanych przez niemieckiego okupanta w latach 1939-1945. Wśród wymienionych nazwisk - znajduje się także Jerzy Pawliński z datą 1944.

pawlimnskitabliva2017tgy

Opracowano na podstawie:
Notatka - Krystyna Rożniewska
Powiedzcie Polsce. Zapomniany los ludności cywilnej - Kamil Walczak
Notatka - Piotr Wypych
Muzeum Internetowe ZS nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu

Zdjęcia
http://www.archiwalna.piotrkow.pl/nasze-miasto/aktualnosci/obelisk-na-90-lecie