Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

enfrdeitptrues

Świadkowie Historii

facebook_page_plugin

Historia Hufca Lubliniec

Pilawa Ludwik Józef

Ludwik Józef Pilawa urodził się 20 marca 1909 w Krasiejowie w pow. opolskim. Rodzice Ludwika Józefa - Ludwik i Maria zd. Materne byli właścicielami tartaku w Fosowskim (a mieszkali w Krasiejowie). W 1919r. ojciec - Ludwik Pilawa był współorganizatorem Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska w Krasiejowie. Po plebiscycie sprzedali majątek i w 1922 r. kupili dwór z ziemią i lasami w Droniowiczkach. Wraz z Ludwikiem do Lublińca przenieśli się dwaj jego bracia: Antoni i Józef. Wszyscy trzej bracia byli uczestnikami powstań śląskich na Opolszczyźnie.

droniowiecepilawarodzina23
Józef Ludwik Pilawa - stoi pierwszy od lewej, z rodziną

Po przeprowadzce do Lublińca Ludwik Józef wstąpił do Gimnazjum, które ukończył w 1930r. jako jeden z jego pierwszych absolwentów.

pilawa2017rftgygh
Absolwenci - rocznik 1930
na zdjęciu Ludwik Pilawa - stoi w ostatnim rzędzie, trzeci od prawej

Będąc uczniem Gimnazjum wstąpił do harcerstwa. W 1927r. działał w I Męskiej Drużynie Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki pełniąc funkcję zastępowego. Drużynę tą prowadził wówczas druh Władysław Planetorz.pilawa2017rftgzas

Czynną służbę wojskową odbył w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Śremie, a następnie został przeniesiony do rezerwy w stopniu kaprala podchorążego.

pilawa2017tgyhu
Ludwik Józef Pilawa w okresie służby wojskowej

Studiował w Wyższej Szkole Handlowej w Poznaniu w latach 1931-34. Na uczelni był członkiem wielu organizacji w tym: Koła Naukowego WSH, Bratniej Pomocy WSH, Młodzieży Wszechpolskiej, a także Korporacji Akademickiej „Slensania” działającej przy WSH.

pilawastudia2017
Józef Ludwik Pilawa w okresie studiów w WSH w Poznaniu

W 1932r. został awansowany na stopień porucznika rezerwy. Niestety po ukończeniu studiów w wieku 25 lat, 17 grudnia 1934 zmarł w Droniowiczkach. Przyczyną zgonu była choroba nerek. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Lublińcu. W tym samym grobie, w lutym 1977 r. pochowano jego najmłodszego brata - Mariana Pilawę.

pilawaluwdik2017rtgygrob

Na początku drugiej wojny światowej Niemcy wysiedlili z dworu Ludwika z żoną i kilkorgiem dzieci i umieścili tam zarządcę niemieckiego (tzw. treuhandera). Ludwik z rodziną zamieszkał wówczas w domu swojego brata Józefa (ul. Droniowicka). W czasie wojny obu braci: Ludwika i Józefa aresztowało gestapo za działalność w ruchu oporu. Po wojnie mogli na krótko wrócić do swojego domu, po czym tzw. władza ludowa odebrała im majątek i zamieszkali w domu rodzinnym żony Ludwika - Marii Materne, przy ul. Sądowej 1. W dworze zainstalowano szkołę rolniczą, a potem RSP.

droniowicepalac2017rgty23
Dwór w Droniowiczkach - zdjęcie przedwojenne

KarolPilawa2013Starszym kuzynem Ludwika Józefa Pilawy był ksiądz Karol Pilawa, który urodził się 18 lutego 1904 r. w Krasiejowie. Jego ojciec - Antoni (brat Ludwika Pilawy) przeniósł się z rodziną w 1922 r. do Lublińca. Kupił zajazd - wozownię (późniejsza siedziba "Halki"). Karol uczęszczał do gimnazjum w Opolu, ale w związku z przejściem do Lublińca, maturę składał w Tarnowskich Górach. Następnie ukończył Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Krakowie. 24 czerwca 1928 r. przyjął świecenia kapłańskie. Parafie, w których posługiwał: Brzeziny Śl., Ruda Śl., Rybnik, Świętochłowice, Krzyżkowice i Makoszowy. W 1948r. aresztowany za udział w udział w nielegalnej organizacji „Śląskie Siły Zbrojne”(SSZ), gdzie pełnił funkcję członka „Rady Politycznej. 1949r. został osadzony w areszcie śledczym w Katowicach, a potem w więzieniu Cieszynie , a następnie we Wronkach. Skazany na 12 lat więzienia zwolniony w 1955r. W 1956r. został skierowany do Krzyżkowic, gdzie był stałym proboszczem od 1 października 1956. 3 kwietnia 1957 został mianowany dziekanem dekanatu pszowskiego. W 1971 r., w związku z przejściem na emeryturę, wrócił do Lublińca i zamieszkał w domu siostry przy ul. Majdanek. Zmarł 9 marca 1987r. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Lublińcu.

 

Opracowano na postawie:
Rafał Sierchuła, Ludwik Józef Pilawa (1909-1934), rękopis AK
http://www.archiwumkorporacyjne.pl
Z zapisków rodzinnych Aleksandry Pawełczyk
Ze wspomnień Karola Kempy i Aleksandry Pawełczyk
Archiwum Hufca Lubliniec

Zdjęcia:
Muzeum Internetowe ZS nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu
Zbiory prywatne - Aleksandra Pawłeczyk
Archiwum Hufca Lubliniec