Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

enfrdeitptrues

Historia Hufca Lubliniec

Pawłowski Henryk

Henryk Pawłowski urodził się 23 grudnia 1921r. w Parzymiechach. Uczeń lublinieckiego gimnazjum. Zastępowy w  I MDH im. Tadeusza Kościuszki w Lublińcu. W drugiej połowie lat 30-tych, jeden z jej najbardziej aktywnych członków.

henrykpawlowski2018yhysadsa
druh Henryk Pawłowski

Przeprowadził się do Krakowa gdzie kontynuował naukę. W okresie okupacji był kurierem Armii Krajowej przewożącym meldunki i rozkazy do wyznaczonych oddziałów partyzanckich. Aresztowany w czerwcu 1941r. w Ojcowie przez gestapo, razem ze swoimi kolegami (również lublinieckimi harcerzami) Jerzym Żakiem i Henrykiem Cyranem. Przeszedł długie tortury w krakowskim więzieniu na Montelupich, a następnie 18 września trafił do obozu koncentracyjnego Auschwitz w Oświęcimiu. Miał numer obozowy - 20958. Nawet w tych koszmarnych warunkach nie stracił nadziei i pogody ducha, pocieszając i ratując przed załamaniem współwięźniów. Pocieszał także rodziców pisząc w listach: "bądźcie nadal tym kim ja jestem".

pawloskikartaoswiecm20192
Jedna z kartek pocztowych jakie wysłał do domu druh Pawłowski

Rok później - 12 września 1942r. poniósł śmierć w komorze gazowej oświęcimskiego więzienia.

Opracowane na podstawie:
Notatka - Paweł Jendrysik - Komisja Historyczna Hufca Lubliniec
Lubliniecki Pamiętnik Pedagogiczny - Ludwik Markowiak
http://auschwitz.org/muzeum/informacja-o-wiezniach

Zdjęcia:
Archiwum prywatne - rodzina Pawłowskich