Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

enfrdeitptrues

Świadkowie Historii

facebook_page_plugin

Historia Hufca Lubliniec

Jerzy Żak

Jerzy Żak urodził się 14 stycznia 1924r. w Przemyślu. Wraz z rodziną w 1935r. przyjechał do Lublińca. Jego ojciec major Franciszek Żak, pełnił tutaj funcję dowódcy batalionu 74 GPP.

krag2015cetr
Major Franciszek Żak - w pierwszym rzędzie - trzeci od lewej
wśród harcerzy z Kręgu Starszoharcerskiego

Był uczniem Gimnazjum w Lublińcu, oraz harcerzem I Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki w Lublińcu.

jaselkahacerskie2017rft3
Jasełka harcerskie w lublinieckim gimnazjum -  1938r. 
Jerzy Żak - grał w nich rycerza - trzeci rząd lewa strona

W czasie okupacji aresztowany za działalność konspiracyjną wraz ze swoimi kolegami: Henrykiem Pawłowskim i Henrykiem Cyranem (także harcerzami lublinieckimi). W styczniu 1942r. został osadzony w obozie koncentracyjnym Auschwitz w Oświęcimiu. Miał numer obozowy 25330.

zakoswiecim2917Jerzy Żak - więzień KL Auschwitz

Zgniął w obozie - 7 września 1942r.

akt zgonu Jerzego Żaka22
Akt zgonu – druha Jerzego Żaka

Opracowane na podstawie:
Wspomnienia - Bogusław Muniak
Lubliniecki Pamiętnik Pedagogiczny - Ludwik Markowiak
http://auschwitz.org/muzeum/informacja-o-wiezniach

Zdjęcia:

Archiwum Hufca Lubliniec
Zbiory prywatne - Marian Berbesz
Muzeum Internetowe ZS nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu