Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

enfrdeitptrues

Świadkowie Historii

Historia Hufca Lubliniec

Jerzy Żak

Jerzy Żak urodził się 14 stycznia 1924r. w Przemyślu. Wraz z rodziną w 1935r. przyjechał do Lublińca. Jego ojciec major Franciszek Żak, pełnił tutaj funcję dowódcy batalionu 74 GPP.

krag2015cetr
Major Franciszek Żak - w pierwszym rzędzie - trzeci od lewej
wśród harcerzy z Kręgu Starszoharcerskiego

Był uczniem Gimnazjum w Lublińcu, oraz harcerzem I Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki w Lublińcu.

jaselkahacerskie2017rft3
Jasełka harcerskie w lublinieckim gimnazjum -  1938r. 
Jerzy Żak - grał w nich rycerza - trzeci rząd lewa strona

W czasie okupacji aresztowany za działalność konspiracyjną wraz ze swoimi kolegami: Henrykiem Pawłowskim i Henrykiem Cyranem (także harcerzami lublinieckimi). W styczniu 1942r. został osadzony w obozie koncentracyjnym Auschwitz w Oświęcimiu. Miał numer obozowy 25330.

zakoswiecim2917Jerzy Żak - więzień KL Auschwitz

Zgniął w obozie - 7 września 1942r.

akt zgonu Jerzego Żaka22
Akt zgonu – druha Jerzego Żaka

Opracowane na podstawie:
Wspomnienia - Bogusław Muniak
Lubliniecki Pamiętnik Pedagogiczny - Ludwik Markowiak
http://auschwitz.org/muzeum/informacja-o-wiezniach

Zdjęcia:

Archiwum Hufca Lubliniec
Zbiory prywatne - Marian Berbesz
Muzeum Internetowe ZS nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu