Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

enfrdeitptrues

Świadkowie Historii

Jubileusze OH

facebook_page_plugin

Historia Hufca Lubliniec

Henryk Cyran

Henryk Cyran urodził się w 12 października 1918r. w Bytomiu. Był synem Emila i Ireny Cyran (z domu Handke). Uczęszczał do gimnazjum w Lublińcu. Był harcerzem I MDH im. Tadeusza Kościuszki w Lublińcu. Po gimnazjum - studiował medycynę (stomatologię), dyplom jej ukończenia udało mu się już zdobyć w czasie okupacji.  Aresztowany za działalność konspiracyjną wraz z kolegami: Jerzym Żakiem i Henrykiem Pawłowskim (także lublinieckimi harcerzami). 18 maja 1942r. trafił do obozu koncentracyjnego Auschwitz w Oświęcimiu. W 1943r. został przeniesiony do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, gdzie doczekał wyzwolenia.

Po wyzwoleniu obozu dołączył do Polskiego Czerwonego Krzyża w Londynie, następnie przyłączył się do międzynarodowych organizacji UNRRA i IRO, które zapewniały szeroki aspekt opieki medycznej dla wysiedleńców w obozach utworzonych przez armię amerykańską. W późniejszym okresie był odpowiedzialny za pracę Biura Osób Zaginionych i Dokumentów w ramach struktury Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Ziemi Baden i Wuntemberg.

W 1950 roku wyemigrował do Australii, gdzie parał się doradztwem, nawiązując współpracę z wieloma australijskimi firmami i zarządami. Wśród nich można wymienić: The Australian Wool Bureau, Australian Diary Produce Board, Quantas i Unilever. Jego wnikliwe artykuły dotykające różnych zagadnień zyskały uznanie światowych autorytetów. Podróżował po Azji i Afryce. Wiele jego krótkich opowiadań i artykułów zostało opublikowanych w australijskiej prasie i niemieckich magazynach.

Przebywając w obozach zainteresował się ziołami, gdyż były one jedynymi dostępnymi lekarstwami. Efektem tej fascynacji była napisana w 1981r. książka: „Podręczny słownik ziół Nowej Zelandii".

9780856138294 uk 300

W 1984r. wydał książkę biograficzną opowiadającą o swoich przeżyciach w obozie zatytułowaną - Inside Auschwitz, Written in Blood: A Personal Memory. Zmarł w 1987r.

ksiazkacyranhenryk2017tyha

Emil Cyran, ojciec Henryka - urodził się 20 października 1886 w Bogunicach k. Raciborza. W latach 1919–1922 był przewodniczącym PCK na Śląsku i kierował akcją charytatywną na rzecz powstań śląskich oraz wdów i sierot po powstańcach. W 1921 roku został redaktorem i wydawcą założonego wówczas pisma pod nazwą „Goniec Śląski”, które położyło znaczne zasługi w polskiej przedplebiscytowej akcji propagandowej. Od 1922 roku był dyrektorem Śląskiego Zakładu Psychiatrycznego  w Lublińcu dyrektor Śląskiego Zakładu Psychiatrycznego w Lublińcu.

cyranszymala2015
Dr. Emil Cyran, na zdjęciu drugi od lewej wraz z księdzem Janem Szymałą

w drugim rzędzie pierwszy od prawej - Henryk Gaczek (lata przedwojenne)

Współpracował z księdzem Janem Szymałą, który w okresie międzywojennym był także kapelanem Zakładu Psychiatrycznego. Emil Cyran wspierał ruch harcerski w Lublińcu. Należał do Koła Przyjaciół Harcerstwa. Przeprowadzał kursy sanitarne dla harcerzy. W 1939 roku Gestapo poszukiwało go listem gończym. Wojnę spędził w obozach jenieckich w Rumunii i w Niemczech. Po wyzwoleniu wrócił do kraju i nadal szefował Państwowemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychiczne Chorych.

cyranlata602017Dr. Emil Cyran - pierwszy od prawej
wraz ze swoimi współpracownikami ze Szpitala
drugi od lewej Henryk Gaczek (lata powojenne)

Zmarł 12 sierpnia 1966 w szpitalu w Katowicach i został pochowany na cmentarzu w Bysławiu (powiat tucholski). 1 kwietnia 1970 roku uroczyście obchodzono 75-lecie szpitala z udziałem wojewody Jerzego Ziętka i odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą osobie dr Emila Cyrana. Jednocześnie nadano szpitalowi jego imię.

cyranzietek2017rtyh

Opracowane na podstawie:
Lubliniecki Pamiętnik Pedagogiczny - Ludwik Markowiak
http://auschwitz.org/muzeum/informacja-o-wiezniach
Archiwum Hufca Lubliniec
Wikipedia

Zdjęcia:
Archiwum Hufca Lubliniec
Archiwum prywatne - Mariusz Gaczek