Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

enfrdeitptrues

Świadkowie Historii

facebook_page_plugin

Historia Hufca Lubliniec

Krystyna Rożniewska

Druhna Krystyna Rożniewska (z domu Michniewska) urodziła się 3 grudnia 1922r. w Częstochowie w rodzinie Feliksa i Natalii Michniewskich. Wczesne dzieciństwo spędziła we Francji, gdzie rodzina wyjechała ze względu na pracę ojca.

rozniewskarodzina2016rft

Od 1926 roku mieszkała w Lublińcu. W 1930r. wstąpiła do gromady zuchów przy Szkole Podstawowej Nr 1, w Lublińcu do której uczęszczała. W 1934 rozpoczęła naukę w lublinieckim Gimnazjum. W latach 1936-39 była zastępową w gimnazjalnej drużynie im. Anny Doroty Chrzanowskiej

W 1945 roku zaczęto organizować szkolnictwo i uruchamiać szkoły. Brakowało nauczycieli, więc do pracy powoływano osoby, które w 1939 roku miały ukończone ostatnie klasy gimnazjum. Pracę w szkole w Publicznej Szkole Powszechnej w Lublińcu jako siła pomocnicza rozpoczęła Krystyna, która równocześnie kontynuowała naukę w Liceum Ogólnokształcącym. Naukę zakończyła otrzymaniem świadectwa maturalnego 28 czerwca 1945 r. W latach 1946-49 kontynuowała swoją harcerską pasję pełniąc obowiązki drużynowej w VI drużynie im. M.C.Skłodowskiej.

12rpozmnoieweks2017ty
Druhna Rożniewska na obozie w Kamionkowie w 1948r

12wroclawropznies2017
Druhna Krystyna Rożniewska - w środku
na Wystawie Ziem Odzyskanych we Wrocławiu

Swoją harcerska działalność zawiesiła w 1949r. W tym też roku wyszła za mąż za Kazimierza Rożniewskiego, znanego przedwojennego instruktora lublinieckiej drużyny gimnazjalnej im. Tadeusza Kościuszki. Na początku lat 50-tych pracowała w żłobku działającym przy Śląskich Zakładach Przemysłu Lniarskiego „Lentex” w Lublińcu.

rozniewsk2016tg

W latach 1958-1970 była współpracownikiem Komendy Hufca i prowadziła jej sekretariat. W tym okresie uczestniczyła we wszystkich obozach organizowanych przez Hufiec Lubliniec, będąc najczęściej komendantką obozów żeńskich.

23446rozniewska2015gthyas

W latach 70-tych pracowała w PSS "Społem" w administracji. W 1979r. przeszła na emeryturę. Nie zaprzestała jednak pracy harcerskiej - przez wiele lat była aktywną członkinią Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich

12rozniewskazegrze20172
Druhna Krystyna otrzymuje odznaczenie
"Krzyż za zasługi dla ZHP" w 1999r.

i Przewodniczącą Harcerskiego Kręgu Seniora, aż do swojej śmierci w 2009r.

senior22018
Druhna Krystyna podczas spotkania Kręgu Seniora w Koszęcinie

Czynnie uczestniczyła w wielu przedsięwzięciach hufca, propagując harcerskie ideały wśród kolejnych pokoleń. W 1995r. wzięła udział w Światowym Zlocie Harcerstwa Polskiego w Zegrzu w dniach od 3 do 15 sierpnia.

12rozniewskazegrze2017
Druhna Krystyna Rożniewska w Zegrzu - przed Bramą I

a w 1996r. uczestniczyła w 50 rocznicy zlotu "Trzymamy Straż nad Odrą" w Szczecinie.

szczecin2 

Druhna Krystyna Rożniewska odeszła na wieczną wartę 9 grudnia 2009r. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Lublińcu, przy ulicy Plebiscytowej.

krystynarozniewska2016rft

Opracowane na podstawie:
Harcerstwo na terenie miasta Lublińca w latach 1920-1949 - Janusz Bula (2000)
Krystyna Rożniewska, harcmistrz ZHP - Bogusław Hrycyk, Ziemia Lubliniecka nr 2/2010
Wspomnienia - Teresa Bajer


Zdjęcia:

Archiwum Hufca ZHP Lubliniec
Krystyna Rożniewska, harcmistrz ZHP - Bogusław Hrycyk, Ziemia Lubliniecka nr 2/2010