Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

enfrdeitptrues

Historia Hufca Lubliniec

Jan Psiuk

Jan Psiuk, urodził się 5 sierpnia 1920r w Lublińcu. Ukończył szkołą 8-klasową w Lublińcu, oraz 1 rok gimnazjum. W 1930r. wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego do IV Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Konstantego Damrota. 25 maja 1932r. złożył przyrzeczenie harcerskie, które przyjął phm Ludwik Klama (ówczesny komendant Hufca Lubliniec).

piuskjanksiazeczka2016

Pracował w Komunalnej Kasie Oszczędności, a następnie w Biurze Notarialnym u notariusza Kazimierza Kroka. Uczył się zawodu elektromechanika w Tarnowskich Górach w firmie pana Wypióry.

psiukpowolanie2016rftt 

1 września 1939r. został wezwany do stawienia się w Lidze Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej i przed godziną 6.00 rano został wysłany z meldunkiem na dworzec kolejowy. W drodze na dworzec został zabity.