Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

enfrdeitptrues

Świadkowie Historii

Historia Hufca Lubliniec

Anatol Muszała

Anatol "Tolek" Muszała, urodził się 8 czerwca 1925r. w Mysłowicach w rodzinie patriotycznej. Jego ojciec Augustyn Muszała był powstańcem śląskim i działaczem plebiscytowym. W 1938r. Anatol wstępuje do harcerstwa i działa w Drużynie im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mysłowicach. Już w grudniu tego roku składa przyrzeczenie harcerskie na ręce harcmistrza Franciszka Skrzypka (ówczesnego komendanta Hufca Mysłowice).

muszalatolek2016rf

W czasie wojny pracuje fizycznie w Brzezince (dzielnicy Mysłowic) przy produkcji urządzeń oraz maszyn dla górnictwa(DEHAK) i zaczyna swoją piłkarską przygodę w klubie RSG Kattowitz, gdzie stoi na bramce.

W 1945r. bierze udział w Centralnej Akcji Szkoleniowej w Osowcu z ramienia Hufca Mysłowice. Pod koniec 1945r. wraz z rodziną przenosi się do Lublińca, gdzie ojciec Augustyn Muszała zostaje mianowany burmistrzem miasta Lubliniec. Anatol uczęszcza do Liceum im. Adama Mickiewicza w Lublińcu i zgłasza swoją chęć pracy w Hufcu Lubliniec. Zostaje mianowany drużynowym i prowadzi V Męską Drużynę Harcerską im. Lisa Kuli w Lublińcu (przy Szkole Podstawowej – czerwonej).

anatolmuszala2016rftg
Druh Anatol Muszała - po prawej

W kwietniu 1946r. wraz z reprezentacją Hufca bierze udział w zlocie młodzieży zorganizowanego w ramach „Dni Szczecina” pod hasłem „Trzymamy straż nad Odrą”. Wydarzenie to po latach tak wspomina Anatol Muszała: „W kwietniu 1946 r. w Szczecinie odbyła się defilada z okazji oswobodzenia Szczecina. Tysiące harcerek i harcerzy manifestowało niechęć dla komunistycznego przywództwa naszego kraju. Karą za to było przesunięcie drużyn harcerskich mających iść na czele defilady do jej końca, gdy z trybuny honorowej zeszli już oficjele, ale i tak aplauz ze strony mieszkańców był ogromny”.

W 1946r. wraz z Franciszkiem Kątnym i  Mieczysławem Pawłowskim wchodzi w skład delegacji, która jedzie do Zwolenia - by przywieźć stamtąd przedwojenny, zaginiony podczas wojny i szczęśliwie odnaleziony Sztandar Hufca. Następnie podczas uroczystości 20 czerwca przekazuje sztandar ówczesnemu komendantowi Hufca Lubliniec - harcmistrzowi Piotrowi Benskiemu. W tym okresie Anatol Muszała wchodzi w skład Komendy Hufca, a także zdobywa pierwszy stopień instruktorski "Drużynowy po próbie".

Latem 1946r. sprawuje funkcję komendanta na obozie Hufca w Gronowicach.

ozgronowice2015tg
Uczestnicy obozu w Gronowicach 1946r.
Anatol Muszała - stoi trzeci od lewej

W kolejnym roku uczestniczy w obozie w Turawie jako oboźny. W 1948r. także sprawuje funkcję oboźnego Zgrupowania Obozów w Międzyzdrojach.

12muszlamiedzydroje2016rftg
Podczas spaceru w Międzyzdrojach

od lewej: Anatol Muszała, Jerzy Pelc, Mieczysław Pawłowski, Tadeusz Antczak

Anatol Muszała nadal gra w piłkę nożną. W latach powojennych występuje w klubie kolejowym KSZZK Katowice jako obrońca. W Lublinieckim liceum zdaje maturę i w 1948r. przenosi się do Mysłowic. Jedną z przyczyn zmiany miejsca zamieszkania jest polityczna decyzja o zdjęciu z urzędu ojca Muszały. W 1949r. wchodzi w skład Komendy Hufca w Mysłowicach i wyjeżdża z harcerzami do Ustronia Morskiego. I tu kończy się przygoda druha "Tolka" z harcerstwem", gdyż w tym samym roku ZHP zostaje rozwiązane. Nie kończy się natomiast przygoda z piłką.

12muszlamiedzzdroje2016
Anatol Muszała podczas obozu w Międzyzdrojach 1948r.
Stoi w środku.

Anatol Muszała gra w Unii Kędzierzyn i Kolejarzu Toruń. Niestety kontuzja przerywa jego karierę jako zawodnika. W 1953r. zaczyna trenować drużyny piłkarskie. Szkoli się i zostaje trenerem I-klasy. W 1960r. obejmuje stanowisko trenera Unii Racibórz, z którą 3 lata później awansuje do I ligi. Następnie zajmuje się szkoleniem młodych piłkarzy i pracuje jako trener koordynator, aż do lat 90-tych.

muszalaunia2016
Anatol Muszała - stoi siódmy od lewej
wśród zawodników Uni Racibórz

Po 1949r. co prawda nie bierze udziału w pracy harcerskie, jednak miłość do przyrody i przygody nie opuszcza go nigdy. Aktywnie działa w PTTK odział Racibórz i z radością wędruje po górach i Ziemi Raciborskiej.

Druha Anatola Muszałę udało nam się odwiedzić w Raciborzu, w kwietniu 2016r. Za kilka miesięcy druh skończy 91 lat:). Życzymy druhowi jeszcze wiele lat zdrowia.

muszalaodznaczeni2016tgy

Kolejne odwiedziny u druha Anatola tym razem w styczniu 2019r.

muyszla2019rfr

Opracowane na podstawie:
Anatol Muszała - Wspomnienia
hm. Florian Strzemiecki - Działalność Hufca ZHP Mysłowice w latach 1923-2013
J.Bula, Harcerstwo na terenie miasta Lublińca w latach 1920-1949, Kraków 2000

Zdjęcia:
Archiwum Hufca Lubliniec
Zbiory prywatne - Anatol Muszała
Zbiory prywatne - Bartłomiej Zbączyniak
Zbiory prywatne - Marian i Małgorzata Ożarowski
Portal Informacyjny - http://www.naszraciborz.pl